Hoàn thiện mô hình bán vé trực tuyến tại website www.golwow.com
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Thế giới ngày càng phẳng với sự phát triển vượt bậc của CNTT và ứng dụng đa dạng của Internet. Sau hơn bốn năm Luật giao dịch điện tử được ban hành, đến cuối năm 2009, khung pháp lý cho TMĐT Việt Nam đã tương đối hoàn thiện với nền tảng chính là những văn bản quy phạm pháp luật thuộc về hệ thống Luật Giao dịch điện tử và luật công nghệ thông tin, TMĐT Việt Nam đã tiếp tục khẳng định chỗ đứng của mình trong nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội của đất nước, nó tạo ra một phong cách kinh doanh, làm việc mới phù hợp với cuộc sống công nghiệp, là một công cụ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ khắc phục những lợi thế cạnh tranh ngang bằng với các doanh nghiệp lớn.
Theo báo cáo thương mại điện tử 2009, kết quả điều tra của Bộ Công Thương với 2004 doanh nghiệp trên cả nước cho thấy gần như 100% các doanh nghiệp đã tổ chức triển khai ứng dụng TMĐT ở nhiều quy mô và mức độ khác nhau. Theo kết quả khảo sát, 100% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã trang bị máy tính và trung bình mỗi doanh nghiệp có 25,8 máy tính. Có 98% doanh nghiệp đã kết nối Internet dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó 96% là kết nối bằng băng thông rộng và đường truyền riêng. Các doanh nghiệp cũng đã chú trọng tới việc khai thác ứng dụng cơ bản của TMĐT là thư điện tử với 86% doanh nghiệp sử dụng email cho mục đích kinh doanh, trong đó tỷ lệ sử dụng ở các doanh nghiệp lớn là 95%, doanh nghiệp nhỏ và vừa là 78%. Điểm nổi bật trong ứng dụng TMĐT năm 2009 là tỷ lệ sử dụng các phần mềm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh có xu hướng tăng. Ngoài 92% doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán, các doanh nghiệp cũng mạnh dạn đầu tư, triển khai nhiều phần mềm chuyên dụng khác như quản lý nhân sự 43%, quản lý chuỗi cung ứng 32%, quản lý khách hàng 27% Việc triển khai những phần mềm này đóng góp phần tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Với chi phí đầu tư cho TMĐT và CNTT chỉ chiếm khoảng 5% tổng chi phí, nhưng trung bình 33% doanh thu của doanh nghiệp là từ các đơn hàng qua phương tiện điện và doanh nghiệp cũng dành bình quân 28% chi phí mua hàng cho việc đặt hàng qua các kênh điện tử. Hiệu quả của việc ứng dụng TMĐT năm 2009 đã thật sự rõ nét.
Trong thời gian gần đây, cùng với việc phát triển mạnh mẽ của Internet và TMĐT, các hình thức mua bán qua Internet đã từng bước phát triển và dần trở nên quen thuộc đối với bộ phận tiêu dùng, đặc biệt là giới nhân viên văn phòng, sinh viên tại các đô thị lớn. Hình thức mua bán qua Internet phổ biến nhất hiện nay là mua bán hàng hóa và dịch vụ qua các website TMĐT. Đến nay, đã có rất nhiều doanh nghiệp tổ chức bán hàng hóa và dịch vụ qua Internet, đi đầu là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hàng không, du lịch, siêu thị bán hàng tổng hợp Công ty TNHH Thương mại dịch vụ CNTT GOL thành lập năm 2002 và ngày nay GOL được nói đến như một biểu tượng của sự thành công trong lĩnh vực TMĐT, với 13 website hoạt động TMĐT. Phần lớn các site đều hoạt động bán lẻ điện tử, xây dựng mô hình bán lẻ điện tử để có thế cung ứng bán lẻ với một thời gian cung ứng nhanh nhất với chi phí thấp nhất.
1.2. XÁC ĐỊNH VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Qua quá trình thực tập tại công ty và tìm hiểu mô hình kinh doanh bán vé trực tuyến ở website www.golwow.com, mặc dù GOL WOW được biết đến là một site bán vé trực tuyến đầu tiên tại thị trường Việt Nam song hoạt động bán vé trực tuyến tại site gặp không mấy khó khăn khi triển khai như:
ã Đặt hàng trực tuyến trên website chiếm tỷ trọng không lớn, vẫn có nhiều phương thức đặt hàng qua điện thoại tư vấn đặt chỗ cũng như mua vé
ã Hạn chế về nguồn hàng, sản phẩm về giải trí, tìm nhà cung ứng
ã Website chưa tạo không khí sôi động mang tính giải trí cho người truy cập
ã Phương thức phân phối vé của website mới chỉ dừng ở việc lấy vé từ nhà cung ứng giao cho khách hàng, phương thức cho phép khách hàng lấy vé tại quầy còn rất hạn chế
ã Website chưa hoạt động 24/7
ã Website chưa có hệ thống hỗ trợ trực tuyến cho khách hàng
ã Các vấn đề liên quan đến chăm sóc khách hàng còn kém
ã Các giải pháp xúc tiến thương mại còn hạn chế
Vì vậy tác giả xin mạnh dạn đưa ra đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện mô hình bán vé trực tuyến tại website www.golwow.com” của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ CNTT GOL.
1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
ã Làm rõ vấn đề lý luận hay cơ sở lý luận có liên quan đến nội dung của đề tài đó là các khái niệm, đặc điểm về mô hình kinh doanh, bán lẻ điện tử, mô hình kinh doanh điện tử, quy trình đặt vé trực tuyến từ đó có cái nhìn khái quát về mô hình bán vé trực tuyến.
ã Vận dụng tổng hợp cơ sở lý luận kết hợp với phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích để đánh giá thực trạng mô hình bán vé trực tuyến tại website www.golwow.com của công ty.
ã Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng từ đó sẽ đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện mô hình này.


1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Không gian: Với giới hạn là đề tài nghiên cứu khóa luận nên phạm vi nghiên cứu của đề tài mang tầm vi mô, giới hạn trong một doanh nghiệp nhất định, ở một website trong hệ thống site thương mại điện tử của một công ty. Cụ thể phạm vi nghiên cứu của đề tài là lý luận, thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện mô hình bán vé trực tuyến tại website www.golwow.com của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ CNTT GOL ( trên địa bàn Hà Nội).
Thời gian: Thời gian nghiên cứu của đề tài là các số liệu từ năm 2007-2009 tại website này. Ngoài ra kết hợp cùng với các số liệu thứ cấp bên ngoài công ty trong vòng 3 năm trở lại đây.
1.5. KẾT CẤU LUẬN VĂN
Ngoài các phần mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục hình vẽ và tài liệu tham khảo thì đề tài nghiên cứu gồm các chương chính sau:
Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu
Chương 2: Một số lý luận cơ bản về mô hình bán lẻ điện tử
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng hoạt động mô hình bán vé trực tuyến tại website www.golwow .com
Chương 4: Các kết luận và các đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình bán vé trực tuyến tại website www.golwow.com


Xem Thêm: Hoàn thiện mô hình bán vé trực tuyến tại website www.golwow.com
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện mô hình bán vé trực tuyến tại website www.golwow.com sẽ giúp ích cho bạn.