Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất bánh kẹo của công ty Melchers Đức tới các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Việt Nam.
CHƯƠNG I. Tổng quan nghiên cứu đề tài
I. Tính cấp thiết của đề tài:
Bước vào thế kỷ XXI, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tiếp tục phát triển với nhịp độ ngày càng nhanh chóng. Sau gần 30 năm đổi mới, nước ta đã giành được nhiều thành tự to lớn và rất quan trọng làm cho thế và lực của nước ta mạnh lên rất nhiều. Tuy vậy, đứng trước bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh thế quốc tế, nền khoa học và công nghệ nước ta còn một khoảng cách khá xa so với các nước phát triển, chưa thực sự tạo ra được năng lực khoa học và công nghệ cần thiết để trở thành nền tảng và động lực cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc tiếp thu kinh nghiệm chuyển giao công nghệ của nước ngoài cũng như tạo cơ hội để các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm và đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ vào Việt Nam là khâu then chốt đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững.
Thực tế cho thấy, những sản phẩm bánh kẹo, thực phẩm từ các nước phát triển khi nhập khẩu vào Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Nước ta vốn có thế mạnh là nông nghiệp, các nguyên liệu dành cho bánh kẹo đáng lẽ phải ngon hơn và từ đó bánh kẹo nước ta phải có thế mạnh hơn. Tuy vậy, bí quyết của các doanh nghiệp Châu Âu lại nằm ở khâu sản xuất, hay chính xác hơn là “công nghệ sản xuất”. Vậy là với công nghệ của Châu Âu, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được chất lượng bánh kẹo tương đương với nước ngoài, và Melchers là công ty đưa công nghệ Châu Âu đến với Việt Nam.
Qua quá trình thực tập tổng hợp, em có điều kiện được tiếp xúc và làm việc thực tế với các nhân viên tại văn phòng đại diện công ty Melchers Đức. Được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của giảng viên, thạc sĩ Lê Thị Thuần và các anh chị nhân viên của công ty Melchers, em xin được thực hiện đề tài:
Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất bánh kẹo của công ty Melchers Đức tới các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Việt Nam.
II. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Từ những nhu cầu cấp thiết đã nêu trên, đối tượng nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của em là đi sâu vào việc nghiên cứu quy trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ. Đây là đề tài rất mới cả trong những nghiên cứu lẫn trong thực tiễn thị trường Việt Nam. Đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu từ vị trí của bên giao công nghệ trong hai bên chủ thể của hợp đồng chuyển giao công nghệ. Melchers Đức là một tập đoàn lớn , đa quốc gia, đa ngành nghề và có truyền thống rất lâu trên thế giới, do đó khó có thể bao quát hết các hoạt động chuyển giao công nghệ của công ty nói chung. Qua đề tài của mình, em tập trung vào hoạt động của Melchers tại Việt Nam và trong mảng công nghệ dây chuyền sản xuất bánh kẹo để đề tài được cụ thể và thực tế hơn.
III. Mục tiêu nghiên cứu
1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình thực hiên hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc tế.
2. Khảo sát thực trạng quy trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất bánh kẹo tại công ty Melchers.
3. Đánh giá thuận lợi và khó khăn vướng mắc từng bước trong quy trình thực hiện hợp đồng. Từ đó tìm cách hạn chế, khắc phục nhược điểm, khó khăn đó. Đồng thời củng cố và phát huy những ưu điểm, thuận lợi mà công ty có được. Tìm giải pháp để hoàn thiện từng bước trong quy trình thực hiện hợp đồng và đưa ra hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp trong điều kiện thực tế tác động lên doanh nghiệp.
IV. Phạm vi nghiên cứu
1. Đề tài nghiên cứu trong giai đoạn: 2007-2009.
2. Chủ thể nghiên cứu: Bên giao công nghệ trong hợp đồng chuyển giao công nghệ.
3. Không gian nghiên cứu: Nội bộ công ty Melchers Việt Nam.
4. Mặt hàng nghiên cứu: Dây chuyền và công nghệ sản xuất.
5. Giới hạn nghiên cứu: Dây chuyền và công nghệ sản xuất bánh kẹo.
6. Đối tượng khảo sát: Các yếu tố liên quan đến quy trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất bánh kẹo.
V. Kết cấu
Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài
Chương II: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về quy trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ
Chương III: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng quy trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất bánh kẹo của công ty Melchers Đức tới các doanh nghiệp Việt Nam.
Chương IV: Các kết luận và đề xuất với quy trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất bánh kẹo của công ty Melchers Đức tới các doanh nghiệp Việt Nam.


Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất bánh kẹo của công ty Melchers
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất bánh kẹo của công ty Melchers sẽ giúp ích cho bạn.