Quản trị tồn kho hàng nông sản tại tổng công ty rau quả nông sản (vegetexco viet nam)
TÓM LƯỢC

Để có thể tồn tại, đứng vững và vượt qua cơn bão khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, mỗi doanh nghiệp cần phải tìm ra hướng đi riêng cho mình. Tối thiểu hóa chi phí, giảm giá thành sản phẩm kích cầu tiêu dùng đang là hướng đi được nhiều doanh nghiệp lựa chọn và Tổng công ty rau quả, nông sản (VEGETEXCO VIET NAM) cũng không phải là một ngoại lệ.
Trong quá trình thực tập tại Tổng công ty, em nhận thấy cần phải nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề cấp bách.
Tổng công ty chưa xây dựng được chính sách tồn kho hợp lý, tình hình quản lý tồn kho nói chung và hàng nông sản nói riêng chưa thật hiệu quả, dẫn đến nguồn vốn dự trữ bị ứ đọng, chi phí cho hàng nông sản xuất khẩu tồn kho tăng, gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Vì vậy, em nhận thấy vấn đề cần nghiên cứu tại đơn vị là hoàn thiện quản trị tồn kho hàng nông sản tại Tổng công ty rau quả, nông sản (VEGETEXCO VIET NAM)
Bằng các phương pháp thu thập dữ liệu như như: phiếu điều tra, phỏng vấn, quan hệ tình hình thực tế tại đơn vị và thu thập dữ liệu nội bộ Tổng công ty cũng như ngoài đơn vị. Qua phương pháp so sánh, phân tích các dữ liệu đã rút ra kết luận: công tác quản trị tồn kho hàng nông sản tại Tổng công ty còn nhiều thiếu sót, chưa hiệu quả.
Trong khuôn khổ của luận văn, em cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết tình trạng trên tại đơn vị.


Xem Thêm: Quản trị tồn kho hàng nông sản tại tổng công ty rau quả nông sản (vegetexco viet nam)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị tồn kho hàng nông sản tại tổng công ty rau quả nông sản (vegetexco viet nam) sẽ giúp ích cho bạn.