Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa từ trung quốc tại công ty tnhh phát triển công nghệ máy adc
Chương 1. Tổng quan nghiên cứu về đề tài.

1.1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài đề tài.
Hiện nay trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, thương mại quốc tế đang ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia, nó tạo điều kiện cho mỗi quốc gia tập trung hơn nữa trong công việc chuyên môn hóa sản xuất những mặt hàng mà mình có lợi thế để tăng cường xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng không phải lợi thế cạnh tranh của mình. Trong đó thương mại quốc tế thông qua hoạt động nhập khẩu đã đem lại lợi ích cho nền kinh tế, được thể hiện thông qua việc nó tạo điều kiện cho Công nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước, góp phần vào việc đẩy mạnh vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao sự hiểu biết của nhân dân. Thương mại quốc tế trở thành một tất yếu đối với mỗi quốc gia nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh XNK nói riêng.
Tại công ty TNHH Phát triển Công nghệ máy ADC, nhập khẩu máy điều hòa công nghiệp là mặt hàng kinh doanh chủ yếu, mang lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp. Một số những thị trường nhập khẩu chủ đạo của công ty là thị trường Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan . Tuy nhiên, việc thực hiện những hợp đồng mà công ty đã ký kết với đối tác ở thị trường Trung Quốc lại chưa thực sự hiệu quả và còn nhiều bất cập. Cụ thể là thường xảy ra các sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng như khai báo hải quan không hợp lý dẫn đến hàng hóa chậm được thông quan, không kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa khi giao nhận, không cập nhật kiên tục và kịp thời thông tin về việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng của bên xuất khẩu Tất cả những sai sót này đều có thể làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các khâu khác trong sản xuất kinh doanh, làm giảm hiệu quả hoạt động chung của toàn doanh nghiệp. Tìm hiểu nguyên nhân sâu sa của những sai sót này chính là xuất phát từ công tác giám sát và điều hành quá trình thực hiện hợp đồng của Công ty chưa thực sự sát xao và chưa hiệu quả. Người quản lý cũng như nhân viên Công ty còn chưa thấy hết được tầm quan trọng của công tác giám sát và điều hành hợp đồng nhập khẩu, do đó công tác này chưa được quan tâm đúng mức. Cán bộ giám sát và điều hành không sử dụng một phương pháp giám sát nào cụ thể, chỉ giao công việc cho nhân viên cấp dưới mà không quan tâm nhiều đến cách thức họ tiến hành công việc đó. Thực tế là chỉ khi xảy ra những sai sót rồi công ty mới tìm cách khắc phục mà không có những biện pháp phòng ngừa mang tính chủ động trước đó. Có những sai sót nhỏ không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cũng đã có những sai sót lớn dẫn đến việc công ty phải gánh chịu những tổn thất mà đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu được giám sát chặt chẽ và điều hành tốt.Vì thế, hoàn thiện công tác giám sát và điều hành để góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện hợp đồng nhập khẩu là vấn đề cần được giải quyết tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ máy ADC hiện nay.
Do vậy trong phạm vi nghiên cứu của một đề tài luận văn tốt nghiệp, việc đi sâu nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu là rất có ý nghĩa và cần thiết về mặt thực tiễn đối với sinh viên cũng như đối với Công ty em thực tập. Với những kiến thức được học trong thời gian qua tại khoa Thương mại quốc tế và qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ máy ADC, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Mai Thanh Huyền cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ công nhân viên trong Công ty em chọn đề tài “Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa từ Trung Quốc tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ máy ADC” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình.
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài luận văn.
Trên cơ sở phân tích tính cấp thiết của vấn đề, cùng với quá trình thực tập tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ máy ADC, em đã nhận ra được tầm quan trọng của việc Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu.
Từ các vấn đề cấp thiết nêu trên em xin đề xuất và thực hiện đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp:
Tên đề tài: “Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa từ Trung Quốc tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ máy ADC”
Đề tài tập trung đi sâu vào công tác giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Công ty ADC. Thông qua đề tài nhằm tìm hiểu những vấn đề khó khăn, tồn tại của doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình thực tế giám sát và điều hành thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa từ thị trường Trung Quốc, từ đó cùng với Doanh nghiệp đề ra một số giải pháp để nâng cao, hoàn thiện công tác giám sát và điều hành thực hiện hợp đồng nhập khẩu.
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
Trước hết luận văn nghiên cứu và hệ thống hóa các lý luận cơ bản về giám sát và điều hành thực hiện hợp đồng nhập khẩu để có được cái nhìn tổng quan nhất về hoạt động giám sát và điều hành hợp đồng. Đây cũng chính là cơ sở lý thuyết làm định hướng cho việc nghiên cứu, khảo sát thực trạng công tác giám sát và điều hành thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ máy ADC.
Luận văn không chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết mà bên cạnh đó còn phải đảm bảo giá trị về mặt thực tiễn. Trên cơ sở hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản và so sánh với thực tế, đồng thời thông qua quá trình khảo sát tình hình giám sát và điều hành thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa bằng phiếu điều tra trắc nghiệm, phỏng vấn các chuyên gia, kết hợp với các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập được để phân tích và đưa ra các kết luận xác thực nhằm phát hiện ra những vấn đề khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, nguyên nhân của những khó khăn và tồn tại đó trong công tác giám sát và điều hành hợp đồng nhập khẩu tại Công ty. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát và điều hành hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa từ Trung Quốc của Công ty.
Bên cạnh đó, qua quá trình nghiên cứu đề tài còn giúp nâng cao kiến thức cho bản thân, rèn luyện các kỹ năng về thu thập và xử lý, phân tích các dữ liệu, các kỹ năng điều tra phỏng vấn và tổng hợp kết quả điều tra; kỹ năng ra quyết định và quản lý.
1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài.
- Giới hạn về nội dung nghiên cứu: Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa từ Trung Quốc.
- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ máy ADC, phòng kế hoạch và nguồn hàng.
- Giới hạn đối tượng về mặt hàng nghiên cứu: Máy điều hòa nhập khẩu từ Trung Quốc
- Phạm vi về thời gian nghiên cứu: Nguồn số liệu thứ cấp thu thập được từ năm 2007 đến năm 2010.
1.5. Kết cấu của đề tài.
Đề tài gồm có 4 chương:
- Chương 1. Tổng quan nghiên cứu về đề tài.
- Chương 2. Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu.
- Chương 3. Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng công tác giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa từ Trung Quốc tại công ty TNHH Phát triển Công nghệ máy ADC giai đoạn 2007 - 2010.
- Chương 4. Các kết luận và đề xuất với công tác giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa từ Trung Quốc tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ máy ADCXem Thêm: Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa từ trung quốc tại công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy điều hòa từ trung quốc tại công ty sẽ giúp ích cho bạn.