Giải pháp marketing thâm nhập thị trường EU đối với mặt hàng thủ công mây tre đan của Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn
LỜI CÁM ƠN


Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cám ơn các thầy cô trong Khoa Thương mại quốc tế và Bộ môn Marketing kinh doanh Trường Đại học Thương mại đã trang bị cho em những kiến thức quý báu về lĩnh vực quản trị kinh doanh nói chung và marketing nói riêng. Đặc biệt em xin chân thành cám ơn cô giáo hướng dẫn - Tiến sĩ Phạm Thuý Hồng đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện Luận văn tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cám ơn các anh chị trong phòng kinh doanh của Xí nghiệp Mây tre Ngọc Sơn đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp. Tuy thời gian thực tập không dài nhưng cũng giúp em có cái nhìn tổng quát hơn về hoạt động kinh doanh và thâm nhập thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng mây tre đan của doanh nghiệp.
Do thời gian và vốn kiến thức bản thân có hạn nên bài Luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô cũng như của các cán bộ trong doanh nghiệp để bài Luận văn này đạt được tính thực tế và có tính áp dụng cao trong hoạt động thâm nhập thị trường EU của Xí nghiệp Mây tre Ngọc Sơn.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị LoanCHƯƠNG I . TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
I.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế thế giới, Thương mại quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng hoạt động giao lưu buôn bán và phát triển kinh tế giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Điều này thực hiện thông qua việc phát huy lợi thế so sánh của các quốc gia trong việc sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Nó giúp các quốc gia cùng tham gia một sân chơi chung trong một làng kinh doanh quốc tế với sự cạnh tranh lành mạnh với nhiều cơ hội nhưng cũng chứa đựng trong nó nhiều nguy cơ và thách thức.
Để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước hướng mạnh về xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực hết mình, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hiện nay, số lượng và quy mô các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đặc biệt là hàng mây tre tăng lên một cách đáng kể, thị trường nội địa ngày càng trở nên bé nhỏ.
Mặt hàng thủ công mỹ nghệ là một lợi thế của Việt Nam bởi mặt hàng này mang đậm nét văn hoá truyển thống của dân tộc. Tuy nhiên việc xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường quốc tế đặc biệt là thị trường EU đang cạnh tranh rất gay gắt. Lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp chưa cao, thị trường xuất khẩu còn nhỏ bé, chưa phát huy hết khả năng và lợi thế sẵn có. Đồng thời các hoạt động marketing của các doanh nghiệp thiếu đồng bộ và không đạt hiệu quả cao. Vì vậy để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sản xuất và xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ nhằm thâm nhập vào thị trường EU, các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ nói chung và Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn phải phát triển các giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường EU.
I.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Xuất phát từ những tồn tại trong các hoạt động markeing của doanh nghiệp, xu thế hội nhập và xuất khẩu, em lựa chọn đề tài “ Giải pháp marketing thâm nhập thị trường EU đối với mặt hàng thủ công mây tre đan của Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn”.
Nội dung trong đề tài:
- Giải pháp marketing bao gồm việc tìm kiếm thị trường mục tiêu trong khối EU và phát triển giải pháp marketing xuất khẩu sang thị trường này.
- Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn đã tham gia khai thác thị trường quốc tế nhưng thị phần còn thấp và chưa ổn định. Với nghiên cứu của Luận văn tốt nghiệp, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường EU ( mở rộng khách hàng mới, gia tăng thị phần và phát triển doang thu trên mỗi đơn vị khách hàng mục tiêu ).
I.3. Các mục tiêu nghiên cứu đề tài
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài như sau:
- Đưa ra những lý luận chung về giải pháp marketing thâm nhập thị trường quốc tế.
- Thực trạng giải pháp marketing thâm nhập thị trường EU đối với mặt hàng mây tre đan của Xí nghịêp Ngọc Sơn.
- Đề xuất giải pháp marketing nhằm thâm nhập thị trường EU của Xí nghiệp Ngọc Sơn.
I.4. Phạm vi nghiên cứu
- Đề tài tiến sử dụng số liệu nghiên cứu hoạt động thâm nhập của Xí nghiệp mây tre Ngoc Sơn vào thị trường EU trong giai đoạn từ năm 2007 – 2009, những đề xuất áp dụng trong giai đoạn 2010 – 2012.
- Không gian thị trường nghiên cứu: EU
- Mặt hàng xuấu khẩu: Mây tre đan
- Giới hạn nội dung nghiên cứu : Giải pháp marketing – mix (4Ps) xuất khẩu sản phẩm mây tre đan của Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn.
I.5. Kết cấu Luận văn tốt nghiệp
Luận văn gồm 4 chương:
Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài
Chương II: Một số vấn đề lý luận cơ bản về giải pháp marketing thâm nhập thị trường quốc tế
Chương III: Phương pháp nghiên cứu và phân tích thực trạng giải pháp marketing thâm nhập thị trường EU đối với mặt hàng mây tre của Xí nghiệp Ngọc Sơn
Chương IV: Kết luận và đề xuất giải pháp marketing thâm nhập thị trường EU đối với mặt hàng mây tre của Xí nghiệp Ngọc SơnXem Thêm: Giải pháp marketing thâm nhập thị trường EU đối với mặt hàng thủ công mây tre đan của Xí nghiệp mây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp marketing thâm nhập thị trường EU đối với mặt hàng thủ công mây tre đan của Xí nghiệp mây sẽ giúp ích cho bạn.