Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty TNHH tư vấn thương mại Toàn Cầu
PHẦN I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2009 đầy khó khăn và đang có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, những thiệt hại mà suy thoái gây ra cho kinh tế thế giới là không hề nhỏ. Cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Mỹ năm 2008 đã nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu, kéo theo đó là tình trạng suy thoái diễn ra trên toàn thế giới. Tổ chức tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại từ mức 5% năm 2007 xuống 3,7% năm 2008 và chỉ còn 2,2% vào năm 2009. Tốc độ tăng trưởng ở khu vục các nước kinh tế phát triển dự báo giảm 0.3% năm 2009. Tốc độ suy thoái mạnh nhất rơi vào quý 4/2008 và quý 1/2009. Một số nền kinh tế lớn của thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và các quốc gia ở châu Âu cũng đang đứng trước tình trạng suy thoái kinh tế trầm trọng nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây. Dự đoán năm 2009, mức suy thoái tại Mỹ là 0,9%, Nhật Bản là 0,1% và các nước thuộc EU là 0,5%. Cũng theo nhận định này, tỷ lệ thất nghiệp bình quân của các nền kinh tế trong tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là gần 9%. Tại Mỹ, nơi suy thoái bắt đầu sớm hơn các nơi khác, đội ngũ thất nghiệp năm 2009 đã tăng lên gấp đôi so với năm 2008. Tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng cao cũng đang là nỗi lo cho các quốc gia.
Suy thoái kinh tế tác động trực tiếp đến mọi mặt cũng như mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, không ngoại trừ một quốc gia nào. Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhất là từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) nên khó có thể tránh khỏi những tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu. Một trong những tác động tiêu cực lớn nhất, trực tiếp nhất, sớm nhất của cuộc suy thoái kinh tế thế giới đối với Việt Nam là lĩnh vực nhập khẩu ở tất cả các mặt: thị trường, giá cả, thanh toán và nguồn hàng, trong đó nổi bật là thị trường và giá cả. Minh chứng cho điều này là sự sụt giảm của kim ngạch nhập khẩu. Nếu như kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của nước ta năm 2008 đạt 80,4 tỷ USD thì đến năm 2009 giảm xuống chỉ còn 68,8 tỷ USD, giảm 14,7% so với năm 2008, bao gồm khu vực kinh tế trong nước đạt 43,9 tỷ USD, giảm 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24,9 tỷ USD, giảm 10,8%. Một trong những nguyên nhân của sự sụt giảm này là do giá của hàng hoá nhập khẩu giảm mạnh. Thêm vào đó là tình trạng tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng cao cùng với những lo ngại về sự xấu đi của nền kinh tế trong tương lai gần buộc người dân phải cắt giảm chi tiêu và ưu tiên hơn đối với những mặt hàng thiết yếu, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng bị co lại. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho kim ngạch nhập khẩu hàng hoá bị sụt giảm.
Những tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế đến Việt Nam đã khiến cho các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, công ty TNHH tư vấn thương mại Toàn Cầu cũng không phải là một ngoại lệ. Trong quá trình thực tập tại công ty, thông qua việc điều tra, phỏng vấn, thu thập nguồn dữ liệu, phân tích những đặc điểm về tình hình hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty và thấy được những khó khăn mà công ty gặp phải trong giai đoạn suy thoái kinh tế là: Nhu cầu về hàng hoá trong nước giảm, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty cũng giảm sút.
Từ những khó khăn trên, vấn đề cấp thiết nhất đặt ra đối với công ty hiện nay là suy thoái kinh tế có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty ? Có những giải pháp nào để khắc phục những ảnh hưởng đó và thúc đẩy hoạt động nhập khẩu trong thời gian tới ? Suy thoái kinh tế là vấn đề hiện đang được nhiều người quan tâm nhưng vấn đề được đặt ra đối với công ty Toàn Cầu là hoàn toàn mới và việc giải quyết nó là hết sức cần thiết.
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Cả thế giới đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế, Việt Nam cũng không nằm ngoài vấn đề này, cụ thể là ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu của Việt Nam nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu từ hoạt động nhập khẩu của công ty Toàn Cầu nói riêng. Từ vấn đề cấp thiết đặt ra đối với công ty, cần phải giải quyết một số vấn đề như sau:
- Tìm hiểu sự tác động của suy thoái kinh tế đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty TNHH tư vấn thương mại Toàn Cầu.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty.
Nhận thức được tầm quan trọng của những vấn đề này trong việc giúp doanh nghiệp có định hướng kinh doanh hiệu quả trong tình hình kinh tế hiện nay, kết hợp với những lý luận tiếp thu được trong quá trình học và tìm hiểu thực tế trong thời gian qua, em đã chọn đề tài “Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty TNHH tư vấn thương mại Toàn Cầu”.
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu
Để có thể giải quyết tốt những vấn đề trên, mục tiêu nghiên cứu của luận văn được đặt ra là:
- Khái quát các vấn đề lý thuyết liên quan tới hoạt động nhập khẩu cùng với những lý luận cơ bản về suy thoái kinh tế, nguyên nhân và ảnh hưởng của nó đến hoạt động nhập khẩu nói chung.
- Tìm hiểu thực trạng hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty TNHH tư vấn thương mại Toàn Cầu trước và sau suy thoái kinh tế, phân tích và so sánh để thấy được những ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hoạt động nhập khẩu của công ty.
- Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và thúc đẩy hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty trong thời gian tới.
1.4. Phạm vi nghiên cứu
Xuất phát từ tình hình thực tiễn của công ty TNHH tư vấn thương mại Toàn Cầu, luận văn đã phân định nội dung và phạm vi nghiên cứu như sau:
- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Luận văn được đề xuất để nghiên cứu sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH tư vấn thương mại Toàn Cầu.
- Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2009. Đây là giai đoạn mà hoạt động nhập khẩu của công ty chịu ảnh hưởng từ cuộc suy thoái kinh tế thế giới.
- Giới hạn về hoạt động kinh doanh: Hoạt động nhập khẩu.
- Giới hạn mặt hàng nghiên cứu: Mặt hàng được nghiên cứu là trang thiết bị y tế nhập khẩu.
- Giới hạn thị trường nghiên cứu: Thị trường trang thiết bị y tế Việt Nam.
1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp
Ngoài lời mở đầu, mục lục, các danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, từ viết tắt, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn bao gồm 4 nội dung chính sau:
- Phần I: “Tổng quan nghiên cứu đề tài”.
Nêu tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài, xác lập và tuyên bố vấn đề, đưa ra các mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của luận văn.
- Phần II: “Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về suy thoái kinh tế và ảnh hưởng của nó đến hoạt động nhập khẩu”.
Khái quát các vấn đề liên quan đến hoạt động nhập khẩu, những lý luận cơ bản về suy thoái kinh tế và ảnh hưởng của nó đến hoạt động nhập khẩu.
- Phần III: “Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty TNHH tư vấn thương mại Toàn Cầu”.
Nêu phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề, đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty TNHH tư vấn thương mại Toàn Cầu, tổng hợp các kết quả thông qua phỏng vấn chuyên gia, điều tra trắc nghiệm tại công ty và kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp.
- Phần IV: “Các kết luận và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty TNHH tư vấn thương mại Toàn Cầu”.
Đưa ra các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty, dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những khó khăn đó và thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp trong thời gian tới.Xem Thêm: Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty TNHH tư vấn thương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty TNHH tư vấn thương sẽ giúp ích cho bạn.