Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nâng cao hoạt động PR của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại HB tại Miền Bắc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao hoạt động PR của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại HB tại Miền Bắc


  Một số giải pháp nâng cao hoạt động PR của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại HB tại Miền Bắc

  MỤC LỤC  TÓM LƯỢC

  LỜI CẢM ƠN

  MỤC LỤC

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG PR CỦA CÔNG TY KINH DOANH 1

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1

  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề 2

  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 2

  1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 2

  1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp 3

  CHƯƠNG II. TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG PR 4

  2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản 4

  2.1.1. Khái niệm về PR 4

  2.1.2. Vai trò và chức năng của PR đối với một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 5

  2.1.3. Đặc điểm của PR 6

  2.1.4. Phân định PR với Marketing và quảng cáo 7

  2.1.5. Các yêu cầu về hoạt động quản trị PR và các vấn đề đạo đức 9

  2.1.5.1. Các yêu cầu về hoạt động quản trị PR 9

  2.1.5.2. Các vấn đề đạo đức 9

  2.2. Một số lý thuyết của PR 10

  2.2.1. Hoạt động PR nhấn mạnh vào kết quả dựa trên chi phí 10

  2.2.2. Hoạt động PR liên tục và tập trung vào quá trình 11

  2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình trước đó 11

  2.3.1. Ưu điểm đạt được 11

  2.3.2. Những hạn chế còn chưa giải quyết được 12

  2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài giải pháp phát triển các hoạt độngPR của công ty kinh doanh 12

  2.4.1. Các công cụ PR chủ yếu của công ty kinh doanh 12

  2.4.1.1. Ấn phẩm nội bộ 12

  2.4.1.2. Tổ chức sự kiện 12

  2.4.1.3. Tin tức 13

  2.4.1.4. Vận động hành lang (lobby) 15

  2.4.1.5. Đầu tư xã hội 15

  2.4.2. Nội dung phát triển chương trình PR đối với sản phẩm của công ty 16

  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG PR CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HB 21

  3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề 21

  3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 21

  3.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. 21

  3.1.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: 22

  3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 22

  3.1.2.1. Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp 22

  3.1.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp 23

  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến các hoạt động PRcủa công ty cổ phần đầu tư thơng mại HB 23

  3.2.1. Đánh giá tổng quan tình hình. 23

  3.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư thương mại HB 23

  3.2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh 24

  3.2.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại HB 24

  3.2.1.4. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư thương mại HB 27

  3.2.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến các hoạt động PR của công ty cổ phần đầu tư thương mại HB 28

  3.3. Kết quả điều tra trắc nghiệm vấn đề nghiên cứu 29

  3.3.1. Thiết kế bảng câu hỏi 29

  3.3.2. Kết quả trắc nghiệm vấn đề nghiên cứu 29

  3.4. Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp 32

  3.4.1. Về các mục tiêu của hoạt động PR: 32

  3.4.2.Về đối tượng trọng điểm của hoạt động PR: 32

  3.4.3.Về ngân sách cho hoạt động PR: 32

  3.4.4. Các thông điệp PR: 33

  3.4.5. Về hoạt động đánh giá sau mỗi chương trình: 33

  CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNGPR CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HB TẠI MIỀN BẮC 35

  4.1. Các kết luận và phát hiện các tồn tại trong hoạt động PR của công ty cổ phần đầu tư thương mại HB tại miền Bắc qua nghiên cứu 35

  4.1.1. Ưu điểm, thành công trong hoạt động PR của công ty cổ phần đầu tư thương mại HB 35

  4.1.2. Hạn chế, tồn tại trong hoạt động PR của công ty cổ phần đầu tư thương mại HB tại miền Bắc thông qua nghiên cứu 37

  4.1.3. Nguyên nhân của các hạn chế tồn tại trong hoạt động PR của công ty cổ phần đầu tư thương mại HB 38

  4.1.3.1. Nguyên nhân khách quan 38

  4.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan 38

  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết các vấn đề trong hoạt đông PR của công ty cổ phần đầu tư thương mại HB tại miền Bắc 39

  4.2.1. Dự báo biến động của môi trường và thị trường 39

  4.2.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty nói chung và hoạt độngPR của công ty nói riêng 40

  4.2.3. Quan điểm giải quyết vấn đề 41

  4.3. Đề xuất và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và thương mại HB 43

  4.3.1. Đề xuất hoàn thiện : Phối hợp ăn khớp giữa PR với hoạt động thị trường trong hoạt động kinh doanh của công ty. 43

  4.3.2. Đề xuất hoàn thiện: Liên lạc cá nhân theo hai chiều thay thế cho hình thức độc thoại giữa công ty và khách hàng. 44

  4.3.3. Đề xuất hoàn thiện: Phân nhóm đối tượng thành những nhóm riêng biệt và áp dụng những công cụ khác nhau để PR một cách hiệu quả. 44

  4.3.4. Đề xuất hoàn thiện: Tăng cường việc đo lường đánh giá các hoạt động PR bằng việc sử dụng nhiều hơn các chỉ tiêu định tính và việc sử dụng các phương pháp mới. 45

  4.3.5. Đề xuất hoàn thiện: Tạo một đội ngũ PR chuyên nghiệp. 46

  4.3.6. Kiến nghị khác với hiệp hội và Nhà Nước nhằm phát triển hoạt động PR của công ty cổ phần đầu tư và thương mại HB 46

  4.3.6.1. Kiến nghị với hiệp hội: 46

  4.3.6.2. Kiến nghị đối với Nhà nước: 47

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  CÁC PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hoạt động PR của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại HB tại Miền Bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hoạt động PR của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại HB tại Miền Bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status