Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ Hải Dương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ Hải Dương


  giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ Hải Dương


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING – MIX NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY 1
  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 1
  1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ Hải Dương 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề 2
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu: 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp 3
  CHƯƠNG II: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIẢI PHÁP MARKETING – MIX NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ. 4
  2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản 4
  2.1.1. Khái niệm marketing 4
  2.1.2. Khái niệm marketing – mix 4
  2.1.4. Khái niệm thương hiệu theo hiệp hội marketing Hoa Kỳ: 4
  2.1.5. Phát triển thương hiệu: là việc tận dụng sức mạnh của thương hiệu trong việc mở rộng sản phẩm, mở rộng thị trường hoặc mở rộng sang ngành khác. 5
  2.2. Một số lý thuyết về marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ 5
  2.2.1. Một số lý thuyết về marketing – mix (theo wikipedia): 5
  2.2.1.1. Cấu trúc marketing – mix: 5
  2.2.1.2. Bản chất vai trò marketing – mix: 7
  2.2.2. Các lý thuyết về thương hiệu: 7
  2.3. Tổng quan tình hình khách thể của những công trình năm trước: 8
  2.3.1 Một số công trình năm trước có liên quan 8
  2.3.2 Lý luận về tính duy nhất của đề tài 9
  2.4. Phân định nội dung của giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ 9
  2.4.1. Nghiên cứu marketing nhằm phát triển thương hiệu của công ty thương mại dịch vụ 9
  2.4.2. Xác lập thị trường mục tiêu nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ. 12
  2.4.2.1. Phân đoạn thị trường 12
  2.4.2.2. Xác định thị trường mục tiêu: 13
  2.4.2.3. Định vị thị trường 14
  2.4.3. Giải pháp marketing – mix nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty thương mại dịch vụ. 15
  2.4.3.1. Sản phẩm – Ảnh hưởng của nó tới việc xây dựng và phát triển thương hiệu 15
  2.4.3.2. Giá - Ảnh hưởng của giá tới quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty thương mại dịch vụ. 15
  2.4.3.3. Phân phối - Ảnh hưởng của nó tới quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty thương mại dịch vụ. 16
  2.4.3.4. Xúc tiến thương mại 17
  2.4.3.5. Bản sắc thương hiệu 18
  2.4.4. Nguyên tắc và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty thương mại 18
  2.4.4.1. Nguyên tắc đánh giá: 18
  2.4.4.2. Đánh giá hiệu quả của giải pháp: 19
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 20
  HẢI DƯƠNG 20
  3.1. Phương pháp nghiên cứu giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ Hải Dương 20
  3.1.1. Phương pháp đối với dữ liệu thứ cấp 20
  3.1.2. Phương pháp thu thập và phân tích đối với dữ liệu sơ cấp 20
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ Hải Dương. 22
  3.2.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong công ty 22
  3.2.1.1. Cơ sở vật chất kĩ thuật: 22
  3.2.1.2. Tài chính: 23
  3.2.1.3. Nhân sự: 23
  3.2.1.4. Năng lực quản lý chung: 23
  3.2.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài công ty 24
  3.2.2.1. Môi trường kinh tế, chính trị - xã hội, pháp luật 24
  3.2.2.2. Khách hàng: 25
  3.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh: 25
  3.2.3. Sơ lược về công ty thương mại dịch vụ Hải Dương 26
  3.2.3.1. Giới thiệu về công ty 26
  3.2.3.2 .Sự hình thành của công ty thương mại dịch vụ Hải Dương: 26
  3.2.3.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty thương mại dịch vụ Hải Dương: 27
  3.2.3.4. Cơ cấu tổ chức của công ty: 28
  3.3. Kết quả điều tra trắc nghiệm, phỏng vấn chuyên gia: 30
  3.4. Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về thực trạng hoạt động marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu của công ty thương mại dịch vụ Hải Dương. 30
  3.4.1. Kết quả phân tích các dữ liệu sơ cấp: Error! Bookmark not defined.
  3.4.1.1. Kết quả phân tích các dữ liệu sơ cấp thông qua điều tra trắc nghiệm thu được từ khách hàng: Error! Bookmark not defined.
  3.4.1.2. Kết quả phân tích các dữ liệu sơ cấp thu được từ nhà quản trị: Error! Bookmark not defined.
  3.4.2. Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp: 30
  3.4.2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty thương mại dịch vụ Hải Dương: 33
  3.4.2.2. Thực trạng về định vị thương hiệu của công ty thương mại dịch vụ Hải Dương: 35
  3.4.2.3. Thực trạng về các giải pháp marketing – mix của công ty thương mại dịch vụ Hải Dương: 35
  CHƯƠNG IV: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP MARKETING – MIX NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI DƯƠNG 39
  4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 39
  4.1.1. Kết quả nổi bật: 39
  4.1.2. Tồn tại chủ yếu 39
  4.1.3. Nguyên nhân 40
  4.2. Dự báo triển vọng và mục tiêu định hướng phát triển của công ty thương mại dịch vụ Hải Dương 41
  4.2.1. Dự báo triển vọng phát triển của công ty thương mại dịch vụ Hải Dương 41
  4.2.2. Mục tiêu định hướng phát triển của công ty thương mại dịch vụ Hải Dương 41
  4.2.3. Quan điểm thực hiện các giải pháp: 42
  4.3. Các đề xuất, kiến nghị 42
  4.3.1. Các đề xuất về giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ Hải Dương 42
  4.3.1.1. Giải pháp về sản phẩm 42
  4.3.1.2. Giải pháp về giá 43
  4.3.1.3. Giải pháp về phân phối: 44
  4.3.1.4. Giải pháp về xúc tiến 45
  4.3.1.5.Các yếu tố khác 47
  4.3.2. Các kiến nghị 48
  4.3.2.1. Đối với ngành 48
  4.3.2.2. Đối với chính phủ 49


  Xem Thêm: giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu giải pháp marketing – mix nhằm phát triển thương hiệu cho công ty thương mại dịch vụ Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status