Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu ngói lợp từ Thái Lan tại công ty TNHH CPAC Monier Việt Nam
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.
Hiện nay trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, thương mại quốc tế đang ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia, nó tạo điều kiện cho mỗi quốc gia tập trung hơn nữa trong công việc chuyên môn hóa sản xuất những mặt hàng mà mình có lợi thế để tăng cường XK và NK những mặt hàng không phải lợi thế cạnh tranh của mình.
Tại công ty TNHH CPAC Monier VN, ngói lợp nhập khẩu cao cấp là mặt hàng kinh doanh chủ yếu, mang lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp. Thị trường nhập khẩu chủ đạo của công ty là thị trường Thái Lan . Tuy nhiên, việc thực hiện những hợp đồng mà công ty đã ký kết với đối tác ở thị trường Thái Lan lại chưa thực sự hiệu quả và còn nhiều bất cập. Cụ thể là thường xảy ra các sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng như khai báo hải quan không hợp lý dẫn đến hàng hóa chậm được thông quan, không kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa khi giao nhận, không cập nhật liên tục và kịp thời thông tin về việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng của bên XK Tất cả những sai sót này đều ảnh hưởng đến các khâu khác trong sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân sâu xa của những sai sót này chính là xuất phát từ công tác giám sát và điều hành quá trình thực hiện hợp đồng của Công ty chưa thực sự hiệu quả. Vì thế, hoàn thiện công tác giám sát và điều hành để góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện HĐNK là vấn đề cần được giải quyết tại Công ty TNHH CPAC Monier VN hiện nay.
Trong phạm vi nghiên cứu của một đề tài khóa luận tốt nghiệp, việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu là rất có ý nghĩa và cần thiết về mặt thực tiễn đối với sinh viên cũng như đối với Công ty em thực tập. Với những kiến thức được học trong thời gian qua tại khoa Tiếng Anh và khoa Thương mại quốc tế cùng với thời gian thực tập tại Công ty TNHH CPAC Monier VN, được sự hướng dẫn của cô giáo TS. Nguyễn Bích Thủy và cô giáo ThS. Hoàng Thị Thúy cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ công nhân viên trong Công ty em chọn đề tài “Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu ngói lợp từ Thái Lan tại công ty TNHH CPAC Monier Việt Nam” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp cho mình.


1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI.
Trên cơ sở phân tích tính cấp thiết của vấn đề, cùng với quá trình thực tập tại Công ty TNHH CPAC Monier VN, em đã nhận ra được tầm quan trọng của việc Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu.
Từ các vấn đề cấp thiết nêu trên em xin đề xuất và thực hiện đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp:
Tên đề tài: “Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu ngói lợp từ Thái Lan tại Công ty TNHH CPAC Monier VN”
Đề tài tập trung đi sâu vào công tác giám sát và điều hành quy trình thực hiện HĐNK tại Công ty CPAC Monier VN. Thông qua đề tài nhằm tìm hiểu những vấn đề khó khăn, tồn tại của doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình thực tế giám sát và điều hành thực hiện HĐNK ngói lợp từ thị trường Thái Lan, từ đó cùng với Doanh nghiệp đề ra một số giải pháp để nâng cao, hoàn thiện công tác giám sát và điều hành thực hiện HĐNK.
1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.
Trước hết đề tài nghiên cứu và hệ thống hóa các lý luận cơ bản về giám sát và điều hành thực hiện hợp đồng nhập khẩu để có được cái nhìn tổng quan nhất về hoạt động giám sát và điều hành hợp đồng. Đây cũng chính là cơ sở lý thuyết làm định hướng cho việc nghiên cứu, khảo sát thực trạng công tác giám sát và điều hành thực hiện hợp đồng nhập khẩu ngói lợp tại Công ty TNHH CPAC Monier VN.
Trên cơ sở hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản và so sánh với thực tế, đồng thời thông qua quá trình khảo sát tình hình giám sát và điều hành thực hiện hợp đồng nhập khẩu ngói lợp bằng phiếu điều tra trắc nghiệm, phỏng vấn các chuyên gia, kết hợp với các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập được để phân tích và đưa ra các kết luận xác thực nhằm phát hiện ra những vấn đề khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, nguyên nhân của những khó khăn và tồn tại đó trong công tác giám sát và điều hành hợp đồng nhập khẩu tại Công ty. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát và điều hành hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu ngói lớp từ Thái Lan của Công ty.
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.
- Giới hạn về nội dung nghiên cứu: Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu ngói lợp từ Thái Lan.
- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Nhập khẩu từ thị trường Thái Lan tại Công ty TNHH CPAC Monier VN.
- Giới hạn đối tượng về mặt hàng nghiên cứu: Ngói lợp NK từ Thái Lan.
- Phạm vi về thời gian nghiên cứu: Nguồn số liệu thứ cấp thu thập được từ năm 2007 đến năm 2011.
1.5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI.
Đề tài gồm 3 chương :
Chương I : Tổng quan nghiên cứu đề tài.
Chương II : Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng công tác giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu ngói lớp từ Thái Lan tại công ty TNHH CPAC Monier VN.
Chương III : Các kết luận và đề xuất với công tác giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng NK ngói lớp từ Thái Lan tại công ty TNHH CPAC Monier VN.Xem Thêm: Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu ngói lợp từ Thái Lan tại công ty TNHH C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu ngói lợp từ Thái Lan tại công ty TNHH C sẽ giúp ích cho bạn.