Cho vay trang trại và hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Nam Sách - Hải Dương
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
Thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước ta về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều năm qua nền kinh tế nước ta không ngừng tăng trưởng ổn định, sự cách biệt giữa các vùng miền, khu vực được rút ngắn, tỷ lệ và diện hộ đói nghèo giảm đáng kể, kinh tế nông nghiệp và nông thôn đã có những chuyển biến hết sức to lớn và tích cực. Phong trào nông dân sản xuất giỏi đang được mở rộng, nhiều hộ sản xuất đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại mang lại hiệu quả cao. Vai trò kinh tế hộ, kinh tế trang trại đã trở thành nhân tố động lực trong phát triển kinh tế hàng hóa tại khu vực.
Nhưng có một thực tế đó là hiện nay không mấy ngân hàng “mặn mà” trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp - nông thôn, bởi thị trường nhỏ lẻ, phân tán lại chịu nhiều rủi ro.Vậy người nông dân thiếu vốn biết trông chờ vào đâu?
Là ngân hàng thương mại có vai trò chủ đạo trong việc thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước nhằm tăng cường đầu tư vốn phát triển nông nghiệp nông thôn, nhiều năm qua, Agribank đã đồng hành cùng người nông dân trong việc đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, vượt qua khó khăn, nhiều gia đình vươn lên làm giàu hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của ngân hàng, đặc biệt từ việc triển khai thực hiện Quyết định 67/1999/QĐ-TTg và Nghị định 41/2010/NĐ-CP, khơi thông về nông thôn nguồn vốn ngân hàng.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước,ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam cùng với mục tiêu phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh,Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Sách - Hải Dương từ nhiều năm nay luôn là bạn đồng hành chia sẻ khó khăn với người nông dân, hành cùng người dân vượt khó, vươn lên phát triển sản xuất, góp phần thực hiện tốt nhất định hướng cơ cấu kinh tế tại địa phương thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu nhập của kinh tế hộ gia đình.
Do tính chất phức tạp của hoạt động này như món vay nhỏ lẻ,chi phí nghiệp vụ cao,địa bàn hoạt động rộng nên việc cho vay hộ sản xuất và trang trại còn nhiều khó khăn.Vì vậy,thực tế hiện nay nhiều chi nhánh NHNo&PTNT gặp vướng mắc trong hoạt động tín dụng đối với loại hình này,chất lượng tín dụng còn nhiều điều chưa tốt, NHNo&PTNT huyện Nam Sách cũng mắc phải khó khăn trên. Chính vì vậy, việc nghiên cứu để tìm ra các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu và khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay trang trại và hộ sản xuất là một trong những vấn đề mà ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Sách vô cùng quan tâm.

1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề
Xuất phát từ sự cấp thiết trên cùng với qua thực tiễn tìm hiểu tại đơn vị, em muốn lựa chọn đi sâu nghiên cứu đề tài “Cho vay trang trại và hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Nam Sách - Hải Dương” trong luận văn tốt nghiệp Đại học của mình với mong muốn tiếp cận lý luận và thực trạng tín dụng cho hộ sản xuất và trang trại tại đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động tín dụng nông thôn phát triển theo đúng định hướng, đạt được mục tiêu an toàn hiệu quả, tăng trưởng bền vững và kiểm soát được rủi ro.
Ngân hàng thực hiện mở rộng đầu tư kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, thực hiện mục tiêu của Đảng và nhà nước về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, trong hoạt động thực tiễn cho vay cho thấy cơ chế hiện nay vẫn còn nhiều bất cập như quy định về thế chấp, cầm cố, bảo lãnh vay vốn, cách xử lý tài sản thế chấp giải quyết như thế nào? đấu mối với các ngành ra sao?, sự không đồng bộ ở các văn bản dưới luật đã làm cho hoạt động Ngân hàng vẫn còn khó khăn, chưa mở ra được, việc cho vay tín chấp người vay không trả được thì các tổ chức đoàn thể chịu đến đâu? thực tế họ chỉ chịu trách nhiệm còn rủi ro, tổn thất vẫn là Ngân hàng phải chịu Nếu không có những giải pháp để tháo gỡ thì Ngân hàng không thể mở rộng đầu tư vốn và nâng cao hiệu quả việc cho vay phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại. Đó cũng là những vấn đề em quan tâm và đi sâu tìm hiểu trong đề tài của mình.

1.3 Các mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu xuyên suốt của đề tài là tìm ra được các giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả của hoạt động cho vay đối với trang trại và hộ sản xuất của Agribank chi nhánh huyện Nam Sách - Hải Dương, để đạt được mục đích đó, luận văn hướng tới các mục đích bổ trợ sau:Xem Thêm: Cho vay trang trại và hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cho vay trang trại và hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nh sẽ giúp ích cho bạn.