Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Hoạt động nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt công nghiệp của công ty TNHH Ngọc Linh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt công nghiệp của công ty TNHH Ngọc Linh


  Tên đề tài
  Hoạt động nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt công nghiệp của công ty TNHH Ngọc Linh
  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU 1


  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÁY HÀN CẮT CÔNG NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
  I. HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÁY HÀN CẮT CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
  1. Khái niệm và vai trò của hoạt động nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt công nghiệp đối với doanh nghiệp thương mại 3
  1.1 Khái niệm về hoạt động nhập khẩu thiết bị hàn cắt công nghiệp 3
  1.2 Vai trò của hoạt động nhập khẩu thiết bị công nghiệp đối với các doanh nghiệp thương mại. 4
  2. Các hình thức nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt công nghiệp 5
  2.1 Nhập khẩu trực tiếp 6
  2.2 Nhập khẩu uỷ thác 6
  2.3 Nhập khẩu tái xuất 7
  2.4 Đấu thầu quốc tế 7
  II. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÁY HÀN CẮT CÔNG NGHIỆP 8
  1. Xác định nhu cầu cụ thể về hàng hoá cần nhập khẩu 8
  2. Nghiên cứu thị trường nhập khẩu, lựa chọn bạn hàng 8
  3. Tiến hành giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu 8
  4. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu 10
  4.1 Xin giấy nhập khẩu: 10
  4.2 Đôn đốc người bán chuẩn bị hàng nhập khẩu 10
  4.3 Bước đầu thực hiện thủ tục thanh toán 10
  4.4 Thuê phương tiện vận tải 11
  4.5 Mua bảo hiểm 11
  4.6 Làm thủ tục hải quan cho lô hàng nhập khẩu 11
  4.7 Giao nhận thiết bị máy hàn cắt nhập khẩu 12
  4.8 Làm thủ tục thanh toán 12
  4.9 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 12
  5. Đánh giá hoạt động nhập khẩu và tiếp tục hoạt động buôn bán 13
  6. Hoạt động tiêu thụ thiết bị máy hàn cắt công nghiệp nhập khẩu 13
  6.1 Khái niệm và vai trò của hoạt động tiêu thụ thiết bị máy hàn cắt công nghiệp 13
  6.2 Nội dung tiêu thụ thiết bị hàn cắt công nghiệp 14
  III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÁY HÀN CẮT CÔNG NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 17
  1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 17
  1.1 Yếu tố chính trị và luật pháp 17
  1.2 Các yếu tố về kinh tế 17
  1.3 Các yếu tố về kỹ thuật công nghệ 17
  1.4 Tác động của yếu tố văn hoá quốc tế 17
  2. Môi trường tác nghiệp của doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị hàn cắt công nghiệp 18
  2.1 Khách hàng của doanh nghiệp 18
  2.2 Đối thủ cạnh tranh 18
  2.3 Người cung ứng 18
  2.4 Trung gian thương mại 18


  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÁY HÀN CẮT CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC LINH 19
  I. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC LINH 19
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Ngọc Linh 19
  2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Ngọc Linh 20
  2.1 Chức năng 20
  2.2 Nhiệm vụ 21
  2.3 Quyền hạn của công ty 22
  3. Cơ cấu tổ chức của công ty 23
  3.1 Phòng kế toán: 23
  3.2 Phòng xuất nhập khẩu(XNK) 24
  3.3 Phòng kỹ thuật: 24
  3.4 Phòng kinh doanh thiết bị: 24
  3.5 Phòng kinh doanh vật liệu: 24
  3.6 Phòng dự án: 25
  4. Ngành hàng kinh doanh của công ty 25
  ]II. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÁY HÀN CẮT CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC LINH 26
  1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu của công ty 26
  1.1 Yếu tố kinh tế 26
  1.2 Chính sách của nhà nước 27
  1.3 Đặc điểm về thị trường nhập khẩu 28
  1.4 Mặt hàng thiết bị máy hàn cắt 29
  1.5 Tiềm lực tài chính của công ty 32
  1.6 Khách hàng của công ty 33
  1.7 Đối thủ cạnh tranh 34
  2. Nội dung của hoạt động nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt công nghiệp của công ty 34
  2.1 Nghiên cứu thị trường, lựa chọn thị trường nhập khẩu 34
  2.2 Tiến hành giao dịch, đàm phán và ký hợp đồng nhập khẩu 36
  2.3 Thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt công nghiệp 37
  2.4 Tiêu thụ thiết bị máy hàn cắt nhập khẩu 41
  3. Kết quả của hoạt động nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt công nghiệp của công ty trong thời gian qua 42
  3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2005 đến năm 2007 42
  3.2 Kết quả của hoạt động nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt của công ty trong những năm gần đây 44
  3.3 Hiệu quả hoạt động nhập khẩu thiết bị hàn cắt công nghiệp của công ty 51
  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÁY HÀN CẮT CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA 53
  1. Ưu điểm 53
  2. Nhược điểm và nguyên nhân 56


  CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÁY HÀN CẮT CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC LINH TRONG THỜI GIAN TỚI 59
  I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÁY HÀN CẮT CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC LINH 59
  1. Xu hướng nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt công nghiệp trong thời gian tới 59
  2. Mục tiêu tương lai công ty hướng tới là 60
  3. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty 62
  II. GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 64
  1.Về trình độ công nhân viên 64
  2. Phải hoàn thiện quá trình thực hiện hoạt động nhập khẩu hơn nữa 65
  3. Huy động và sử dụng vốn hiệu quả 67
  4. Xây dựng trang web và thực hiện thương mại điện tử 68
  5. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ thiết bị cắt hàn sau nhập khẩu của doanh nghiệp 69
  6. Thực hiện tốt mối quan hệ với các doanh nghiệp khác ở trong nước và nước ngoài 69
  7. Giảm chi phí kinh doanh 70
  III. KIẾN NGHỊ 70
  1. Đối với cơ quan nhà nước 70
  2. Đối với hải quan 71
  KẾT LUẬN 72


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74


  Xem Thêm: Hoạt động nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt công nghiệp của công ty TNHH Ngọc Linh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động nhập khẩu thiết bị máy hàn cắt công nghiệp của công ty TNHH Ngọc Linh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status