Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật điện Hà Nội

1. Lịch sử hình thành công ty.
1
2. Cơ cấu tổ chức của công ty.
1
3. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty.
5
Chương II:Thực trạng hoạt động của công ty trong những năm qua.
6
1. Năm đầu tiên đi vào hoạt động năm 2000.
6
2. Năm 2001.
7
3. Năm 2002.
8
4. Năm 2003.

Xem Thêm: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật điện Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật điện Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.