MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIÊU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG .
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIÊU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH
ĐỐI VỚI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG .
I-/ Hướng phát triển của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng
Trải qua gần 45 năm hình thành và phát triển, những gì mà Công ty đã đạt được không phải là nhỏ. từ một lực lượng nhỏ bé, lúc đầu chỉ với 40 người. Cán bộ công nhân viên trong Công ty đã kề vai sát cánh bên nhau đưa Công ty giành được vị thế trên thị trường. Tuy vậy, những khó khăn chưa phải đã hết đòi hỏi lãnh đạo Công ty tìm ra mục tiêu, phương hướng kinh doanh làm sao phù hợp với cơ chế thị trường, nhất là khi trong lĩnh vực kinh doanh đã chọn, Công ty phải cạnh tranh với nhiều đơn vị Tư vấn, khảo sát thiết kế Xây dựng, cả các đơn vị trong nước và nước ngoài có tầm cỡ.
Với ý nghĩa đó, hướng phát triển của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng thời gian tới như sau.
* Về lâu dài: Trên cơ sở phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mà Nhà nước và cấp trên giao , Công ty không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, khảo sát, thiết kế các công trình Xây dựng và tăng cường được uy tín đối với khách hàng, Công tyluôn chủ trương coi chất lượng là yếu tố hàng đầu. Mục tiêu và chính sách chất lượng cụ thể của Công ty là:
- Về mục tiêu chất lượng: Trong những năm tới, Công ty phấn đấu đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất, đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO9001 (hệ thống tiêu chuẩn chất lượng cho các doanh nghiệp đánh giá, kiểm tra, giám sát hoạt động Xây dựng, sản suất, lắp đặt vv ),với phương châm: “chất lượng là yếu tố hàng đầu”.
Toàn bộ các hoạt động Tư vấn, khảo sát thiết kế công trình phải có kế hoạch, được tiến hành trong hệ thống chất lượng quốc tế và được chứng minh là đủ mức cần thiết, thoả đáng các yêu cầu về chất lượng công trình. Theo đó:
Tạo ra hệ thống thông tin nhanh nhậy, giúp Lãnh đạo nắm bắt vấn đề.
Có sự thống nhất trong tập thể cán bộ công nhân viên, thúc đẩy mọi người hiểu rõ mục tiêu và luôn quan tâm đến việc cải tiến, nâng cao chất lượng Tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình.
Công ty phấn đấu tăng tổng sản lượng và lợi nhuận hàng năm từ 15 - 20%.

* Về mục tiêu chủ yếu trước mắt của Công ty năm 2002: à hoàn thành tốt kế hoạch được giao với những mục tiêu định tính chủ yếu sau:
- Doanh thu thực hiện 35 tỷ đồng.
- Tài sản cố định mới đưa vào kinh doanh 1,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận phấn đấu đạt 2,8 tỷ đồng.
- Nộp Ngân sách phấn đấu đạt 2.526.114 nghìn đồng.
- Phấn đấu mức lương trung bình cán bộ công nhân viên đạt 1.700.000 đồng/tháng.
Công ty chủ trương phải luôn xác định rõ nhu cầu của các chủ đầu tư và yêu cầu đối với công trình.
Cung cấp các dữ liệu tin cậy và cần thiết về tiêu chuẩn các công trình Xây dựng dân dụng, công nghiệp kiến trúc và hạ tầng đô thị.
II-/ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty.
Qua xem xét tình hình sử dụng cũng như hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng những nằm vừa qua cho thấy. Mặc dù hoạt động trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng do sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng có lãi và càng được mở rộng, đã đóng góp đáng kể cho Ngân sách Nhà nước, đồng thời đời sống của cán bộ công nhân viên ngày một nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được Công ty còn bộc lộ một số vấn đề tồn tại trong quá trình kinh doanh nhất là quá trình sử dụng vốn cố định.
Để góp phần giải quyết một số tồn tại của Công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty, em xin đề xuất một số giải pháp sau:
Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiêu quả sử dụng vốn cố định đối với công ty tư vấn đầu tư và xây dựng .
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiêu quả sử dụng vốn cố định đối với công ty tư vấn đầu tư và xây dựng . sẽ giúp ích cho bạn.