THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thực tế hầu hết các hoạt dộng đầu tư nước ngoài đều thực hiện qua kênh TNC.với lợi thế của mình về nhiều vốn kỹ thuật hiện đại quản lý tiên tiến và mạng lưới thị trường rộng lớn các tnc luôn tích cực đầu tư ra nước ngoài nhằm tối đa hoá lợi nhuận trên phạm vi toàn cầu.

Trung
Bình 1985-1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Thế giới 141930 158936 173761 218094 238738 316524 349227
Các nước pt 116744 114792 119692 138762 142395 205876 208226
Các nước đang pt 24736 41696 49625 73045 90462 96330 128141
Nam,đông và đông nam á 12357 21228 27668 47278 55718 65175 81214
Việt nam 30 229 385 523 742 2000 2156
Thái lan 1017 2014 2114 1730 1322 2003 2426
Xingapo 2952 4887 2204 4686 5480 6912 9440
Philippin 413 544 228 1238 1591 1478 1408
Mianma 28 238 171 149 91 115 100
Malaixia 4054 3998 5183 5006 4342 4132 5300
Inđônêxia 551 1482 1777 2004 2109 4348 7960
Campuchia 33 54 69 151 350
Brunây 1 4 14 6 7 9
Lào 2 7 8 30 59 88 104
Trung quốc 2654 4366 11156 27515 33787 35849 42300
Nguồn đầu tư chính ra nước ngoài là các nước phát triển ,trước hết là các nước G-7 và một số nước châu âu.FDI chiếm một tỷ trọng rất lớn trong GDP của các nước.năm 1996 tỷ trọng FDI vào và ra trong GDP thế giới chiếm 10,6%và 10,8%đối với các nam và đông nam á tỷ trọng đó là 15,8% và 8,1% đối với việt nam tỷ trọng FDI vào trong gdp rất lớn chiếm tới 40.2%.trong nhưng năm gần đây với tốc độ phát triển mạnh của mạng lưới các chi nhánh tnc đã tăng nhanh hình thức sát nhập và mua lại hơn là hình thức xây dựng doanh nghiệp mới để mở rộng đầu tư ra thị trường ngoài nước,xu hướng gia tăng việc sát nhập và thôn tính các công ty ngoại quốc của tnc trong đó chủ yếu ở mỹ và tây âu là một trong những nguyên nhân quan trọng gây bùng nổ đầu tư nước ngoài.cơ cấu dòng vốn đầu tư nước ngoài đã thay đổi lớn do điều chỉnh chiến lược kinh doanh của TNC.với sự phát triển mạnh của thị trường tài chính quốc tế hình thức đầu tư gián tiếp ngày càng gia tăng.TNC thúc đẩy nhanh tiến trình tự do hoá đầu tư nước ngoài thông qua tham gia sâu rộng vào quá trình quốc tế hoá sản xuất.Nhờ mở rộng chính sách tự do hoá trong những năm gần đây FDI đã tăng lên nhanh chóng.TNC ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với thúc đẩy dòng vốn FDI vào các nước đang phát triển.từ giữa thập kỷ 80 cơ cấu đầu tư giữa các khu vực của TNC ở các nước đang phát triển có sự thay đổi đáng kểtheo chiều hướng tăng mạnh vào các nước đang phát triển châu á và giảm dần vào các nước mỹ la tinh và caribê.Những nước đang phát triển đã thu hút được lượng đầu tư FDI rất lớn ví dụ như trung quốc đã thu hút được tới hơn 42 tỷ usd năm 1996 và 45,5 tỷ usd năm 1998
Xem Thêm: Thúc đẩy đầu tư nước ngoài
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thúc đẩy đầu tư nước ngoài sẽ giúp ích cho bạn.