MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG.

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG.


2.1. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
2.1.1. Giải pháp về tạo nguồn vốn.
Muốn kinh doanh đạt hiệu quả tốt, công ty cần phải tìm hiểu kỹ về tình hình biến động của thị trường. Thông qua đó xác định được nhu cầu của thị trường và thấy rõ lượng vốn cần cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Khi đó công ty có thể tìm ra các giải pháp để đáp ứng tốt nhu cầu về vốn như các doanh nghiệp khác công ty cổ phần xây lắp Hải Long có nhiều nguồn có thể huy động vốn và mỗi nguồn có chi phí khác nhau. Vì vậy để đáp ứng một quy mô vốn nào đó, công ty cần đội ngũ cán bộ quản lý tài chính tốt có trình độ và năng lực giúp cho công ty có cơ cấu vốn hợp lý nhất tức là có chi phí sử dụng thấp nhất cho cùng một quy mô vốn. Sau đây là một số giải pháp lý thuyết để công ty có thể tham khảo xây dựng giải pháp riêng cho mình.
* Khai thác triệt để mọi khả năng sẵn có về nguồn vốn của công ty. Đây là giải pháp đầu tiên cho việc huy động vốn của công ty, theo giải pháp này việc huy động vốn vừa nhanh chóng vừa đỡ tốn kém về chi phí mà đem lại hiệu quả cao. Công ty cổ phần xây lắp Hải Long cần khai thác tốt các nguồn vốn sẵn có sau:
- Có biện pháp hữu hiệu để thu hồi nhanh các khoản nợ đến hạn và quá hạn nhằm tăng vòng quay của vốn kinh doanh. Điều này đòi hỏi khả năng quản lý và mức độ phù hợp, hiệu quả của các chính sách tín dụng thương mại, tín dụng tài chính trong công ty.
- Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động bằng cách rút ngắn thời gian thi công các công trình và hạng mục công trình. Muốn đạt được như vậy công ty cần có chính sách hợp lý về lương bổng, thưởng phạt một cách nghiêm minh chính xác đối với việc sử dụng thời gian cho thi công.
- Thực hiện thanh lý nhanh nhượng bán những tài sản cố định không còn khả năng hoạt động hoặc đã qúa lỗi thời, lạc hậu để thu hồi vốn đầu tư thuê mua tài sản cố định nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn trong kinh doanh.
* Thực hiện tái đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh bằng lợi nhuận để lại.
* Xây dựng phương án cụ thể, lập kế hoạch đầu tư mới hoặc sửa chữa lớn tài sản cố định cần chú ý rằng, đây là nguồn vốn có chi phí sử dụng thấp do khoản thu sử dụng vốn ngân sách là rất nhỏ, thấp hơn cả lãi vay ưu đãi của ngân hàng. Vì vậy công ty cần phải chú ý xây dựng tốt phương án này.
* Hợp tác liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước để gọi thêm vốn đầu tư, vốn liên doanh công ty mới chỉ khai được một số công trình bên CHDC nhân dân Lào và đang muốn mở rộng kinh doanh xuống các tỉnh phía nam vì vậy công ty cần thu thêm những đối tác kinh doanh để cùng góp vốn thi công những công trình lớn mà khả năng về vốn và kỹ thuật của công ty chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Điều này sẽ giúp công ty mở rộng được thị trường và mở rộng được quy mô sản xuất kinh doanh và tìm kiếm được nhiều thị phần mới.
* Áp dụng tốt hình thức tín dụng thuê mua. Trong điều kiện nào đó công ty có thể chiếm dụng vốn một cách hợp pháp đối với các nhà cung cấp bằng cách khất nợ bằng cách không trả tiền ngay. Muốn vậy công ty cần phải có uy tín cao phải có quan hệ thường xuyên với các nhà cung cấp và tạo điều kiện trả nợ đúng thời hạn cho phép. Mặc dù vậy công ty cũng không nên quá lạm dụng nguồn vốn này để tránh được bất lợi về pháp lý.
* Công ty nên chú trọng hơn nữa hình thức huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu tiếp theo.Như trong thời gian tới thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ rất phát triển biện pháp này cần được quan tâm hơn nữa vì nó có rất nhiều ưu điểm.
Các giải pháp trên giúp cho công ty tạo được cả vốn dài hạn và vốn ngắn hạn công ty cần phát huy những gì đã đạt được và có thể thực hiện các giải pháp để huy động vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Xem Thêm: Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây lắp hải long.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây lắp hải long. sẽ giúp ích cho bạn.