Thực trạng Hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty Tư Vấn Xây dựng Dân dụng Việt nam


Phần II
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM.
I-/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN :
Là một Doanh nghiệp Nhà nước, chịu sự quản lý theo dõi và giám sát của Bộ Xây Dựng, Công ty Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam đã được thành lập từ năm 1955. Tiền thân là Viện Thiết Kế nhà ở và Công trình xây dựng đã có 45 năm tồn tại và phát triển. Được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 118/QĐ của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 1767/BXD-TCCB và tại Quyết định số 785/BXD-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuyển Viện Thiết kế Nhà ở và Công trình công cộng thành Công ty Tư Vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam (Tên giao dịch quốc tế là VNCC). Công ty là Doanh nghiệp Nhà nước, được xếp hạng Doanh nghiệp loại một.
Công ty Tư Vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam có trụ sở chính đặt tại 37 - Lê Đại Hành - Hà Nội.
Năm 1992 là thời điểm xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế hạch toán kinh doanh có hiệu quả theo đường lối của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là thử thách lớn đối với Công ty, vì vào thời điểm này Công ty mới được chuyển đổi thành Doanh nghiệp Nhà nước. Công ty phải tự lo công ăn , việc làm cho cán bộ công nhân viên. Có thể nói những năm đầu khi mới chuyển đổi, công ty gặp nhiều khó khăn vì chưa có khả năng cạnh tranh trên thị trường và chưa gây được uy tín đối với chủ đầu tư.
Trước những khó khăn và thử thách đó Công ty đã có sự chuyển biến trong việc định hướng kinh doanh, mở rông địa bàn hoạt động, xác lập mô hình kinh doanh, bổ xung cơ chế quản lý cho phù hợp với điều kiện để duy trì và phát triển kinh doanh. Chính vì thế bước đầu chuyển sang cơ chế hạch toán kinh doanh, cùng với khả năng sẵn có của Công ty là đội ngũ cán bộ khoa học vững vàng đã trải qua quá trình công tác lâu năm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm nên Công ty đã nhanh chóng gây được uy tín đối với các chủ đầu tư. Thị trường kịnh doanh ngày càng mở rộng, cơ sở vật chất, trang thiết bị càng được củng cố và phát triển. Bước đầu đã khẳng định được bước đi và sự tồn tại trong cơ chế thị trường tạo điều kiện cho sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
Từ năm 1995 đến nay, tình hình kinh doanh của công ty không những đã được duy trì ổn định mà còn có sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc cả về quy mô và giá trị tư vấn, khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng. Đây là giai đoạn mà Công ty đã khẳng định được tính đúng đắn trong hướng đi của mình, ổn định về tổ chức, tăng cường về cán bộ kỹ thuật , mua sắm nhiều trang thiết bị , tài sản phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả kinh doanh , cũng như mở rộng thị trường kinh doanh, cho nên giá trị tư vấn khảo sát, thiết kế hàng năm đều tăng, đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện.
Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam Đã tự khẳng định được sự tồn tại và phát triển của mình trong cơ chế thị trường. Công ty đang có những bước tiến vững chắc trên mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doạnh.
II-/ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY.
1-/ Đặc điểm về nhiệm vụ, quyền hạn và thị trường của Công ty:
Là một Doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng, nhiệm vụ của Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam được Bộ Xây Dựng phân công theo Quyết định số 157A/ BXD-TCLĐ ngày 5 tháng 3 năm 1993 của Bộ trởng Bộ Xây Dựng. Theo đó Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
ă Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, kỹ thuật hạ tầng đô thị.
ă Khảo sát địa chất các công trình đân dụng và công nghiệp nhóm B và C.
ă Thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu chức năng đô thị, khu công nghiệp.
ă Thiết kế và tổng hợp dự toán các công trình xây dựng dân dụng, kỹ thuật hạ tầng đô thị, phần xây dựng công trình công nghiệp.
ă Đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân sự cố các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
ă Giám sát kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng đô thị.
ă Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, kỹ thuật hạ tầng đô thị .
ă Thực hiện trang trí nội, ngoại thất mang tính nghệ thuật đặc biệt do công ty thiết kế.
ă Thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng ngoài dang mục.
Việc tạo ra một sản phẩm trong ngành xây dựng nói chung và ngành Tư vấn thiết kế xây dựng nói riêng mang tính chất đặc thù không giống với bất kỳ ngành sản xuất nào. Các công trình mà Công ty đã thực hiện tư vấn , thiết kế giám sát là những công trình quan trọng, thực hiện trong thời gian dài, vốn đầu tư lớn cho nên đòi hỏi sự tập trung cao độ các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng. Điều này đòi hỏi công tác tổ chức, bố trí, điều động máy móc thiết bị kiểm tra thăm dò chất lượng công trình phải được thực hiện một cách hợp lý, có hiệu quả. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn định cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Trong những năm qua, thị trường của Công ty Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam đã không ngừng được mở rộng. Đó là thị trường của các công trĩnh xây dựng dân dụng, công nghiệp và kiến trúc đô thị trong cả nước. Cho đến nay Công ty đã đảm nhận tư vấn, khảo sát và thiết kế nhiều công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án lớn của Nhà nước như: Các tháp truyền hình từ trung ương, địa phương; Nhà Ga T1 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài; giám sát thi công Nhà Hát Lớn Hà Nội; Thiết kế, tham gia cải tạo và giám sát thi công Hội trường Ba Đình; thiết kế, thi công Khu nhà ở Nhà máy Xi măng Nghi Sơn - Thanh Hóa; Tư vấn, thiết kế và giám sát thi công Chợ Đồng Xuân và nhiều trung tâm, trụ sở, nhà ở dân dụng khác.
Thị trường là yếu tố sống còn quyết định sự phát triển của Công ty nói chung và công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định nói riêng. Công ty định hướng cho mình cần chuẩn bị năng lực tư vấn, thiết kế để thâm nhập vào thị trường mà Công ty đã lựa chọn, có chiến lược tiếp cận với các chủ đầu tư để đặt quan hệ hợp tác và duy trì thị trường mà Công ty đã có.
2-/ Cơ cấu và tổ chức bộ máy quản ký kinh doanh của công ty:
Công ty Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 785/ BXD - TCCB và Quyết định số 157A/BXD-TCLĐ ngày 5 tháng 3 năm 1993 của Bộ Xây Dựng. Là một doanh nghiệp Nhà nước, cơ cấu của Công ty chủ yếu gồm: 1 Giám đốc, 3 Phó giám đốc, 6 phòng chức năng nghiệp vụ, một xí nghiệp khảo sát đo đạc, một chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, và một Hội đồng Khoa học kỹ thuật .
Bộ máy quản lý của Công ty
Xem Thêm: Thực trạng Hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty Tư Vấn Xây dựng Dân dụng Việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng Hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty Tư Vấn Xây dựng Dân dụng Việt nam sẽ giúp ích cho bạn.