Cơ chế điều hoà vốn
1. Sự cần thiết phải tiến hành điều hoà vốn.
“ Điều hoà vốn “ có thểđược hiểu là toàn bộ những hoạt động nhằm phân bổ vốn giữa các bộ phận trong một tổng thểđể tạo ra một cơ cấu vốn hợp lý, có hiệu quả.
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tại mỗi thời điểm đều đồng thời có các doanh nghiệp thừa vốn& thiếu vốn trong một thời gian nhất định. Với chức năng nắm giữ, hỗ trợ nhau về tài chính , các TĐDN đứng ra dàn xếp cho các doanh nghiệp cần có thể vay vốn & ngược lại.Sở dĩ nói điều hoà vốn là rất quan trọng vì có những lợi thế sau: lợi về thời hạn khoản vay& cho vay; lợi về tính thuận tiện; lợi về chi phí vay; về thời gian vay .
“ Điều hoà vốn “ - sự cần thiết của mỗi doanh nghiệp nói riêng & tập đoàn doanh nghiệp nói chung.
2. Các hình thức điều hoà vốn trong các tập đoàn doanh nghiệp
2.1. Điều hoà vốn thông qua các tổ chức tài chính ngành
Các tổ chức tài chính như công ty tài chính, ngân hàng của tập đoàn có hoạt động vô cùng năng động. Và với hoạt động của mình, cóđạt được một lúc nhiều mục tiêu.Về khía cạnh tài chính, các tổ chức trung gian tài chính ngành có các hoạt động: Thu hút vốn bằng cách phát hành thương phiếu, trái phiếu; cho vay chủ yếu là trung hạn & dài hạn; thực hiện các nhiệm vụ cho thuê và thuê mua; mua bán chuyển nhượng chứng khoán .Như vậy các trung gian tài chính này giải bài toán điều hoà vốn toàn diện & có hiệu quả hơn. Với các hoạt động đa dạng của mình, các trung gian tài chính trong các tập đoàn doanh nghiệp có lợi thế: cho phép khai thác nhiều nguồn vốn phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh của tập đoàn; giúp các tập đoàn quản lý một cách tối đa ưu hiệu quả các nguồn vốn thông qua việc đảm bảo đầu tưđúng định hướng phát triển, đúng công trình & dựán, vừa có hiệu quả kinh tế cao, vừa đáp ứng được nhiệm vụ chính trị xã hội trong quá trình phát triển của tập đoàn, từđó nâng cao hiệu quả kinh doanh của cả tập đoàn; cho phép tập đoàn khai thác triệt để sức mạnh của nó trên thị trường tài chính tiền tệ thông qua việc quản lý tập trung thống nhất các nguồn vốn, điều hoà linh hoạt, có hiệu quả; giúp tập đoàn phát huy được tối đa thế mạnh về các nguồn lực vật chất cũng như nguồn lực con người, tận dụng thành tựu khoa học công nghệ thông qua việc thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, tham gia thị trường tài chính tín dụng. Thị trường vốn trong & ngoài nước.


Xem Thêm: Cơ chế điều hoà vốn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ chế điều hoà vốn sẽ giúp ích cho bạn.