Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank - VIETINBANK MTO II’S BUSINESS STRATEGY FOR FOREIGN CURRENCY BANKNOTES

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank - VIETINBANK MTO II’S BUSINESS STRATEGY FOR FOREIGN CURRENCY BANKNOTES

  Lời mở đầu

  Kể từ khi Chính phủ Việt Nam ban hành Quyết Định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 12/09/1999 khuyến khớch người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước cho người thụ hưởng ở Việt Nam thụng qua hệ thống ngõn hàng, qua bưu điện, qua tài khoản (tiền gửi và tiết kiệm ngoại tệ) của cỏ nhõn người thụ hưởng hoặc của cỏc tổ chức, cá nhân được phộp làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ thỡ họat động giao dịch ngọai tệ mặt của hệ thống Ngõn hàng thương mại tại TP. Hồ Chớ Minh phỏt triển khỏ mạnh. Đáng kể là cỏc giao dịch chuyển tiền kiều hối và mua bỏn ngọai tệ mặt phục vụ nhu cầu du lịch, chữa bệnh, học tập, cụng tỏc Giao dịch ngoại tệ mặt tăng trưởng nhanh do khỏch hàng cỏ nhõn cú tài khoản tiền gửi và tiết kiệm ngoại tệ tại ngõn hàng khi cần được quyền rỳt tiền ra bằng ngọai tệ mặt. Cỏ nhõn cú ngọai tệ mặt cũng được gửi vào tài khỏan tiền gửi tiết kiệm ngọai tệ ở cỏc ngõn hàng thương mại. Thực tiễn cho thấy khi tỷ giỏ ngoại tệ ổn định, lói suất tiền gửi ngọai tệ và nội tệ khụng chờnh lệch nhau nhiều thỡ số lượng ngọai tệ khỏch hàng cỏ nhõn gửi vào ngõn hàng thương mại tăng cao và ngược lại khi tỷ giỏ biến động lói suất tiền gửi ngọai tệ thấp hơn nhiều so với lói suất tiền gửi nội tệ thỡ số lượng ngọai tệ mặt được khỏch hàng rỳt ra hoặc bỏn cho ngõn hàng cũng gia tăng mạnh Cú thể kết luận một trong những tỏc nhõn trực tiếp làm nhu cầu sử dụng ngoại tệ mặt tăng nhanh là lượng tiền kiều hối. Suốt gần 10 năm qua tiền kiều hối chuyển qua hệ thống cỏc ngõn hàng thương mại trờn địa bàn TP. Hồ Chớ Minh đó tăng liờn tục, từ mức 829 triệu USD trong năm 2001 đó lờn tới 3,6 tỷ Đôla Mỹ năm 2007 (bằng 35 % tổng kim ngạch xuất khẩu hàng húa khụng kể dầu thụ của TP. Hồ Chí Minh trong năm 2007). Tiền kiều hối được chuyển tập trung nhất là vào cỏc thỏng đầu năm và cuối năm. Đây cũng là thời điểm hoạt động điều hoà ngoại tệ tiền mặt tại cỏc ngõn hàng thương mại trờn địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong đó có Vietinbank MTOII thường phải đối mặt với tỡnh trạng thiếu ngọai tệ mặt trong khi đó ở cỏc thỏng cũn lại trong năm thỡ lại thừa ngoại tệ mặt .
  Mặc dự Vietinbank MTOII đó cú chiến lược kinh doanh tổng thể chung để phỏt triển đến năm 2010 sẽ trở thành một ngõn hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ với hiệu quả cao, cú vị trớ tài chớnh vững mạnh, cụng nghệ ngõn hàng tiờn tiến, sản phẩm-dịch vụ đa dạng và chiếm lĩnh thị phần cạnh tranh trờn địa bàn TP. HCM nhưng hiện vẫn chưa cú một chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt để hạn chế, khắc phục được hiện trạng thừa hoặc thiếu ngoại tệ mặt như kể trờn nhằm nõng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh ngoại tệ mặt bằng những giải phỏp, biện phỏp phự hợp cú tớnh kinh tế cao trong việc thu hỳt, khai thỏc và quản lý điều hũa ngọai tệ mặt .
  Do đó, chúng tôi đó thực hiện bản Luận văn này để trỡnh bày cơ sở lý luận và ý nghĩa thực tiễn của chiến lược kinh doanh ngọai tệ mặt, phõn tớch thực trạng họat động kinh doanh ngọai tệ mặt tại Vietinbank MTOII từ năm 2004 đến nay, vị trớ cạnh tranh, thị phần xuất nhập khẩu ngọai tệ mặt của Vietinbank MTOII trong tổng giỏ trị xuất nhập khẩu ngoại tệ mặt của cỏc Ngõn hàng thương mại trờn địa bàn TP. Hồ Chí Minh để trờn cơ sở đó đề ra những giải phỏp, biện phỏp trong chiến lược kinh doanh ngọai tệ mặt của Vietinbank MTOII đến năm 2010 nhằm gúp phần vào việc điều hũa họat động thu chi ngọai tệ mặt, nõng cao hiệu quả họat động kinh doanh ngọai tệ mặt đáp ứng nhu cầu ngọai tệ mặt cho khỏch hàng phự hợp với xu thế hội nhập quốc tế của hệ thống ngõn hàng thương mại Việt Nam .
  Mục đích của luận văn nhằm đưa ra được cỏc giải phỏp, biện pháp để :
  + Thu hút được ngọai tệ mặt từ cỏc ngõn hàng thương mại trờn địa bàn TP. Hồ Chớ Minh, cỏc chi nhỏnh tại Phớa Nam của hệ thống ngõn hàng Vietinbank, cỏc bàn đổi tiền và cỏc đại lý thu đổi ngọai tệ, cỏc khỏch hàng vóng lai, cỏc khỏch hàng cú nhu cầu gửi tiền tiết kiệm ngọai tệ, . nộp ngọai tệ tiền mặt vào Vietinbank MTOII .
  + Kịp thời cung ứng được ngọai tệ mặt cho cỏc nhu cầu rỳt hoặc mang đi ngọai tệ mặt hợp lệ của mọi khỏch hàng thụng qua cỏc dịch vụ ngõn hàng, như : chi trả tiền gửi tiết kiệm; chi trả tiền kiều hối; chi rỳt ngọai tệ mặt của người nước ngũai từ tài khỏan tiền gửi của họ mở tại Vietinbank MTOII, chi bỏn ngọai tệ mặt cho du học sinh, khỏch hàng đi du lịch/ đi công tác/ đi chữa bệnh ở nước ngũai,
  + Cũng cố và mở rộng hơn nữa mạng lưới ngõn hàng – khỏch hàng giao dịch với Vietinbank MTOII .
  + Xử lý hiệu quả tỡnh trạng ngọai tệ mặt thừa hoặc thiếu đối với họat động kinh doanh, cung ứng dịch vụ của ngõn hàng cho khỏch hàng .
  + Nõng cao chất lượng cỏc họat động dịch vụ ngõn hàng cú liờn quan đến thu-chi ngọai tệ mặt .
  + Tăng thu về cho Vietinbank MTOII .
  Yờu cầu của luận văn :
  + Nờu rừ thực trạng họat động thu chi ngọai tệ mặt tại Vietinbank MTOII trong thời gian qua .
  + Nờu ra được cỏc thuận lợi, khó khăn trong họat động kinh doanh ngọai tệ mặt của Vietinbank MTOII .
  + Vạch ra được định hướng kinh doanh và cỏc giải phỏp, biện phỏp phự hợp với thực tế đem lại hiệu quả trong kinh doanh ngọai tệ mặt và phục vụ khỏch hàng .
  + Đề xuất cỏc kiến nghị với Vietinbank MTOII, Vietinbank Head Office và chớnh quyền địa phương để nõng cao tớnh khả thi cho chiến lược kinh doanh ngọai tệ mặt .
  í nghĩa của luận văn :
  + Nõng cao vị trớ cạnh tranh của Vietinbank MTOII trong việc phục vụ tốt nhất nhu cầu thu chi ngọai tệ mặt của khỏch hàng, đặc biệt là đối với khỏch hàng cỏ nhõn.
  + Thụng qua khả năng đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thu chi ngọai tệ mặt hợp lý của khỏch hàng cỏ nhõn sẽ cú tỏc dụng tạo tõm lý tốt trong khỏch hàng về sự gia tăng tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam so với ngọai tệ vỡ mọi khỏch hàng cỏ nhõn cú thể dựng đồng nội tệ mua ngay được ngọai tệ khi cú nhu cầu hợp lý trong cỏc giao dịch được phộp tại Vietinbank MTOII .
  + Rút ra được bài học kinh nghiệm trong điều hành quản lý hiệu quả ngoại tệ mặt tại SGD II NHCT VN (xác định mức tồn quỹ ngoại tệ mặt hợp lý và lựa chọn phương ỏn thu ngoại tệ mặt tối ưu) .

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank - VIETINBANK MTO II’S BUSINESS STRATEGY FOR FOREIGN CURRENCY BANKNOTES
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank - VIETINBANK MTO II’S BUSINESS STRATEGY FOR FOREIGN CURRENCY BANKNOTES sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status