Tên đề tài
Nhóm các dv thương mại h2 khác

4.3.1. Gia công thương mại
Đó là việc ng` nhận gia công thực hiện việc gia công h2 theo yêu cầu của ng` đặt gia công bằng nguyên vật liệu của họ và nhận tiền công do ng` thực hiện việc gia công cho bên đặt gia công theo cơ sở hợp đồng.
Các loại gia công bao gồm sx, chế biến, sửa chữa,tái chế lắp ráp, phân loại, đóng gói, dv gia công có thể thực hiện với thương nhân trong nước hay nước ngoài.
Bên gia công đc quyền trực tiếp xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, cần thiết fục vụ gia công và chịu sự kiểm tra giám sát việc gia công theo thoả thuận.
Bên dặt gia công chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của quyền sở hữu công nghiệp đối với h2 gia công.

4.3.2 Đấu giá h2
Là 1 phuơng thức bán hàng đc tổ chức công khai tại 1 nơi nhất định, tại đó sau khi xem xét đánh giá h2 n~ng` mua tự do cạnh tranh giá cả và h2 sẽ đc bán cho ai trả cao nhất.
Để tổ chức đấu giá ng` ta fải chuẩn bị h2 và xây dựng thể lệ, in catoalogue những lô hàng sẽ đem đấu giá và quảng cáo, trưng bày để ng` mua xem. Sau cuộc đấu giá ng` thắng sẽ kí kết hợp đồng mua và trả 1phần tiền hàng sau đó một thời gian ( tính theo quy định hợp đồng) sễ trả nốt tiền và nhận hàng.
Chỉ những thương nhân là những pháp nhân có đủ những đk theo quy định của luật và quy chế đấu giá của chính phủ mới đc phép kd dv đấu giá.

4.3.3. Đấu thầu h2
Là việc mua hàng thông qua mời thậu nhằm lựa chọn thương nhân ( ng` dự thầu) đáp ứng các yêu cầu về giá cả và các đk kt kĩ thuật khác do các bên mời thầu dặt ra.
Bên mời thầu là ng` có vốn hoặc đc giao quyền sử dụng vốn để mua hàng. Để đc mời thầu thương nhân phải có ngành nghề kd phù hợp với ngành hàng đấu thầu, đủ năng lực về chuyên môn và đk tài chính và phải làm hồ sơ dự thầu đúng quy định của ng` mời thầu phải nộp tiền kí quỹ dự thầu.Ng` trúng thầu là ng` trả giá rẻ nhất đồng thời đáp ứng đc các đk của ng` mời thầu.
Trong quá trình tổ chức đấu thầu ngf mời thầu fải tổ chức tiếp nhận vào sổ, niêm phong, quản lý, đảm bảo bí mật hồ sơ dự thầu tổ chức đấu thầu và xết chọn thầu phải giữ bí mật thông tin, đảm bảo tính khách quan trung thực trong quá trình đấu thầu

4.3.4.Dịch vụ giao nhận hàng hoá
Là hành vi thương mại theo đó làm ng` dv này nhận hàng từ ng` gửi, tổ chức vận chuyển, bảo quản, lưu kho, lưu bãi cũng như làm các thủ tục giấy tờ và các dv liên quan khác để giao nhận cho ng` nhận theo sự uỷ thác của k/h(k/h có thể là chủ sở hữu h2 , là ng` vận tải hay làm làm dv giao nhận khác).Ng` kd dv giao nhận h2, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trên cơ sở hợp đồng sẽ đc nhận tiền ccông và các thu nhập hợp lý khác để có thể kd dv giao nhận h2, ng` làm dv fải có đăng kí kd dv này.
Ng` kd dv giao nhận h2 đc chỉ dẫn và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết và chính xác về h2, chịu sự giám sát kiểm tra trong quá trình thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm về việc mất mát hư hỏng, giao nhận chậm do lỗi của m` và có quyền yêu cầu bồi thường nếu k/h vi phạm hợp đồng hoặc nhận thêm khoản phát sinh chi phí hợp lý.

4.3.5. Dịch vụ giám định h2
Là hành vi thương mại do tổ chức hay doanh nghiệp là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giấy fép kd dv giám định h2 và cấp chứng thư giám định h2. Mục đích của việc giám định h2 là xđ tình trạng thực tế của h2 theo yêu cầu của k/h( nhất là trong hđ xuất khẩu, nhập khẩu hay có tranh chấp trong hợp đồng). Giám định h2 bao gồm giám định về số lượng, chất lượng, quy cách, bao bì, giá trị h2, tổn thất, sự đảm bảo về an toàn vệ sinh h2 và các yêu cầu khác, theo hợp đồng kí kết với k/h ( các bên trong hợp đồng mua bán) hay yêu cầu của cơ quan nhà nước và nhận fí giám định theo thoả thuận với k/h.
Ng` giám định h2 đc cung cấp h2 và các tài liệu cần thết theo quy định, fải đảm bảo tính độc lập, khách quan kịp thời,chính xác.
Phí giám định theo thoả thuận: Phí giám định nhằm bù đắp các chi fí tổ chức, các hđ giám định theo yêu cầu của hợp đòng với k/h và có phần lãi nhất định từ dv giám định.Trường hợp DN hay tổ chức giám định ko trung thực hay giám định sai sẽ fải chịu fạt theo thoả thuận( thường ko quá10 làn phí gám định). Ở nước ta bên cạnh Vinacotrol là DN Nhà nước làm dv giám định cón các DN khác (tư nhân, liên doanh )do yêu cầu ngày càng tăng của khách.


Xem Thêm: Nhóm các dv thương mại h2 khác
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhóm các dv thương mại h2 khác sẽ giúp ích cho bạn.