Tên đề tài
Tác động của yếu tố môi trường đối với hành vi mua của khách hàng tổ chức

1. Môi trường kinh tế
Trạng thái của môi trường kinh tế vĩ mô xác định sự lành mạnh, thịnh vượng của nền kinh tế, nó luôn gây ra những tác động đến các doanh nghiệp và các ngành. Khi nền kinh tế tăng trưởng và phát triển làm gia tăng nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ. Như vậy, khi nền kinh tế tăng trưởng mang lại cho các doanh nghiệp cơ hội phát triển, do đó nguồn tài chính các doanh nghiệp sẽ linh động hơn, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi nền đoạn nền kinh tế suy thoái/khủng hoảng tốc độ tăng trưởng âm gây ra những khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ. Khi đó nhu cầu đầu tư kinh doanh giảm, họ sẽ giảm sức mua các loại trang thiết bị, nguyên vật liệu họ có thể thay đổi nhà cung ứng để phù hợp với tình hình của công ty họ.
Biến động của lãi suất cũng tác động đến các doanh nghiệp và các ngành. Lãi suất cho vay là chi phí vốn đối với 1 doanh nghiệp, vì vậy khi lãi suất tăng cao sẽ hạn chế nhu cầu vay vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh. Khi đó nhu cầu đầu tư kinh doanh cũng giảm.
Do đó đóng vai tro là một nhà cung ứng cho các tổ chức này, ta nên nắm bắt để có thể điều chỉnh giá hợp lí, hợp tác tốt với người mua trong giai đoạn khủng hoản qua đó tạo mối quan hệ lâu dài

2. Môi trường công nghệ
- Công nghệ bao gồm các thể chế, các hoạt động liên quan đến việc sáng tạo ra các kiến thức mới, chuyển dịch các kiến thức đó đến các đầu ra: các sản phẩm, các quá trình và các vật liệu mới.
Khi các công ty xây dựng có được những công nghệ xây dựng có thể hạn chế sử dựng nhưng thiết bị chiếu sáng đó cũng là một đe doa cho công ty.

3. Môi trường chính trị – luật pháp
- Các nhân tố chính trị và luật pháp cũng có tác động lớn đến mức độ của các cơ hội và đe dọa từ môi trường như các triết lý, các chính sách mới có liên quan của quản lý nhà nước như luật chống độc quyền, luật thuế, các ngành lựa chọn để điều chỉnh hay ưu tiên, luật lao động
Chăng hạn nếu nhà nước đưa ra những hạn mức trong qui hoạch đất xây dựng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng công trình mà họ xây dựng, từ đó nhu cầu vật liệu thiết bị cũng giảm theo

4. Công đoàn đối với doanh nghiệp
Tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp là chiếc cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, là chỗ dựa tin cậy của người lao động khi quyền và lợi ích chính đáng của người lao động được quan tâm thực hiện, họ là trung tâm thực hiện các chính sách đối với người lao động,. Với vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, công đoàn có thể đưa ra những yêu cầu để Công ty thực hiện giải pháp đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Công đoàn yêu cầu mức độ chiếu sáng tại nơi làm việc để bảo vệ mắt cho người lao động các công ty xây dựng phải đáp ứng điều này, và nhà cung ứng sẽ đảm nhiệm việc cung cấp các thiết bị chiếu sáng phù hợp cho họ.


Xem Thêm: Tác động của yếu tố môi trường đối với hành vi mua của khách hàng tổ chức
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của yếu tố môi trường đối với hành vi mua của khách hàng tổ chức sẽ giúp ích cho bạn.