phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở XN may xuất khẩu Lạc Trung


LỜI MỞ ĐẦU
Những năm gần đây, xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ; mối quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới càng trở nên chặt chẽ và rất phức tạp, chúng tác động rất nhiều đến sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Với thực tế cấp thiết trên đòi hỏi Việt Nam phải tích cực, chủ động tham gia hội nhập kinh tế với kinh tế khu vực và trên thế giới nhằm khai thác có hiệu quả những thế mạnh của nền kinh tế trong nước.
Bên cạnh những hoạt động kinh tế đối ngoại đem lại hiệu quả cao như xuất nhập khẩu hàng hoá thì các hoạt động gia công quốc tế cũng là một phương pháp hữu hiệu, nó vừa phù hợp với thực tế nền kinh tế nước ta hiện nay đồng thời phù hợp với đường lối chính sách của Đảng về phát triển công nghiệp hoá.
Trong gia công quốc tế thì lĩnh vực gia công may mặc đóng một vai trò khá quan trọng trong tổng sản phẩm quốc nội của nước ta. Những năm gần đây tuy có trải qua những thăng trầm do sự biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, nhưng ngành may mặc xuất khẩu ở Việt nam đã nhanh chóng tìm được bạn hàng và ngày càng khẳng định được chính mình trên thị trường thế giới. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề gia công quốc tế nói chung và gia công hàng may mặc nói riêng tôi đã chọn đề tài: "Một số giải pháp phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung" để viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp.
Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm phân tích và đánh giá thực trạng gia công ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung. Đồng thời đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung.
Bài báo cáo thực tập gồm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề về gia công may mặc xuất khẩu của Việt Nam
Chương 2: Hoạt động gia công may mặc xuất khẩu của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc cùng các cô chú, các anh chị trong phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung đã tận tình chỉ bảo cho tôi trong thời gian thực tập ở đây.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới cô giáo hướng dẫn thực tập tôi, Ths. Nguyễn Tuyết Nhung là người đã nhiệt tình giúp đỡ, góp ý để tôi có thể hoàn thành tốt bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp.
Do kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế nên bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp không tránh khỏi có những thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô trong khoa và tất cả mọi người để có thể rút kinh nghiệm và bổ sung thêm những kiến thức mới nhằm hiểu hơn về công việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thực tế.
CHƯƠNG 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG
GIA CÔNG MAY MẶC XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM
1.1 KHÁI NIỆM VÀ CÁC HÌNH THỨC GIA CÔNG MAY MẶC XUẤT KHẨU
1.1.1 Khái niệm về gia công xuất khẩu
1.1.1.1 Định nghĩa
Gia công quốc tế là một hoạt động kinh doanh thương mại trong đó một bên (gọi là bên nhận gia công) nhập khẩu nguyên liệu hoặc bán thành phẩm của một bên khác (gọi là bên đặt gia công) để chế biến thành ra thành phẩm, giao lại cho bên đặt gia công và nhận thù lao (gọi là phí gia công). Như vậy, trong gia công quốc tế hoạt động xuất nhập khẩu gắn liền với hoạt động sản xuất.
(Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại thương – Vũ Hữu Tửu)
Hoạt động gia công quốc tế ngày nay khá phổ biến trong buôn bán ngoại thương của nhiều nước trên thế giới đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Đối với bên đặt gia công, phương thức này giúp họ lợi dụng được giá rẻ về nguyên liệu phụ và nhân công của nước nhận gia công. Đối với bên nhận gia công, phương thức này giúp họ giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân lao động trong nước hoặc nhận được thiết bị hay công nghệ mới về nước mình, nhằm xây dựng một nền công nghiệp mới phát triển theo kịp với các nước công nghiệp hiện đại khác. Trong thực tế, nhiều nước đang phát triển nhờ vận dụng phương thức gia công quốc tế mà có được một nền công nghiệp hiện đại như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore
1.1.1.2 Đặc điểm


Xem Thêm: phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung sẽ giúp ích cho bạn.