Công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phú


Lời nói đầu
Công tác tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất của Công ty, là khâu quyết định chu kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty và cũng là khâu giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giúp cho Công ty tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Thật vậy, chỉ khi Công ty tiêu thụ được sản phẩm của mình sản xuất ra thì lúc đó Công ty mới có thu nhập để trang trải những chi phí về nguyên vật liệu, nhân công, vốn vay . cũng như có tiền để mở rộng kinh doanh. Vì vậy, nếu không tiêu thụ được sản phẩm thì mọi hoạt động của Công ty sẽ bị ngừng trệ. Trong nền kinh tế thị trường khi mà các Công ty phải tổ chức mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển thì gặp rất nhiều khó khăn nhất là tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các Công ty đang phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Để có thể tồn tại và phát triển được trong môi trường cạnh tranh đó buộc Công ty phải tạo ra cho mình một chỗ đứng thích hợp và vững chắc. Điều này có thể thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào việc sử dụng các nguồn lực của Công ty để đề ra các chiến lược kinh doanh sắc bén nhất, hiệu quả nhất. Công tác tiêu thụ sản phẩm , một trong các chiến lược kinh doanh chủ yếu của các doanh nghiệp thương mại hiện nay, nó không phải là hoạt động tự phát mà là một môn khoa học, một nghệ thuật trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
Tại Công ty TNHH Thương mại An Phú , công tác tiêu thụ sản phẩm đang là điều quan tâm nhất của ban lãnh đạo công ty để đẩy mạnh việc tiêu thụ , thông qua đó Công ty có thể tăng doanh thu cũng như thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Chính vì vậy, qua quá trình thực tập ở công ty TNHH Thương mại An Phú tôi đã chọn đề tài cho chuyên đề của mình: "Tình hình hoạt động về công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu sản phẩm ở Công ty TNHH Thương mại An Phú".
Đối tượng của đề tài:
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phú.
Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại An Phú.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Với mong muốn hệ thống lại một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm , phân tích thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại An Phú để từ đó đề ra một số biện pháp nhằm thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong thời gian tới.
Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài được xây dựng trên cơ sở lý luận về vấn đề hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm cùng với việc sử dụng các phương pháp duy vật lịch sử, nghiên cứu thống kê, phân tích số liệu, nắm bắt thông tin từ hoạt động thực tế nhằm phát hiện ra nguyên nhân thành công hay chưa thành công trong công tác công tác tiêu thụ sản phẩm . Từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty.
Nội dung của chuyên đề được trình bày như sau:
Chương I
VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA ĐẨY MẠNH CÔNG
TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
Chương II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ
Chương III
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC
TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI AN PHÚ
Kết luận
CHƯƠNG I
VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA ĐẨY MẠNH CÔNG
TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

I. Vai trò của đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp thương mại.
1. Khái niệm bán hàng và công tác tiêu thụ sản phẩm .
Trong nền kinh tế thị trường mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập, tự tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của mình. Đối với các công ty thương mại phải tiến hành nhiều hoạt động khác nhau như: tạo nguồn, mua hàng, nghiên cứu thị trường, quản lý dự trữ v.v .trong đó tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng mấu chốt nhất. Chỉ có tiêu thụ được sản phẩm các công ty thương mại mới có thể thu hồi vốn kinh doanh, thực hiện được lợi nhuận, tái mở rộng kinh doanh.
Thuật ngữ “ tiêu thụ sản phẩmn ” được sử dụng rất rộng rãi trong kinh doanh, nhưng tuỳ vào mục tiêu nghiên cứu, góc độ tiếp cận, đối tượng nghiên cứu ứng dụng mà thuật ngữ này có thể hàm chứa những nội dung khác nhau và rất đa dạng.
Trong đề tài này, tiêu thụ sản phẩm được tiếp cận với tư cách là một quá trình. Với cách tiếp cận này thì “ Tiêu thụ sản phẩm là một quá trình thực hiện các hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp ở tất cả các cấp, các phần tử trong hệ thống doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để biến khả năng chuyển hoá hình thái giá trị của hàng hoá từ hàng sang tiền thành hiện thực một cách có hiệu quả”.
Tiêu thụ là khâu kết thúc của một chuỗi kinh doanh, có đặc điểm riêng và có tính độc lập tương đối. Nhưng để hoàn thành tốt nhiêm vụ tiêu thụ và tiêu thụ tốt không chỉ phụ thuộc vào cách thức và hiệu quả hoạt động của bộ phận kinh doanh hàng. Để tiêu thụ tốt sản phẩm có rất nhiều yêú tố ảnh hưởng xuất hiện
.


Xem Thêm: Công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phú
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phú sẽ giúp ích cho bạn.