Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại


Phần thứ nhất
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
III. VAI TRÒ CỦA HẢI QUAN TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
IV. TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ LỰC LƯỢNG ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
1. Về cơ cấu tổ chức
2. Nhiệm vụ của Đội Kiểm soát hải quan thành phố Hà nội

Phần thứ hai
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU
VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI

I. KHÁI NIỆM VỀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ BUÔN LẬU
1. Khái niệm về gian lận thương mại
2. Các hình thức GLTM
II. THỰC TRẠNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA
1. Tuyến đường bộ.
2. Tuyến biển.
3. Tuyến hàng không.
III. CÁC THỦ ĐOẠN GIAN LẬN THƯƠNG MẠI CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN DO CỤC HẢI QUAN HÀ NỘI QUẢN LÝ
1. Gian lận thương mại qua lợi dụng chính sách thuế của Nhà nước
2. Gian lận thương mại qua giá hàng hóa xuất nhập khẩu
3. Gian lận thương mại thông qua việc khai báo sai về số lượng, trọng lượng, phẩm cấp hàng hóa xuất nhập khẩu.
4. Gian lận thương mại qua việc cố ý xác định sai xuất xứ hàng hóa.
5. Gian lận thương mại thông qua hàng chuyển tiếp
6. Gian lận thương mại trong lĩnh vực liên doanh đầu tư.
7. Gian lận thương mại trong lĩnh vực hàng gia công và hàng sản xuất để xuất khẩu.
8. Gian lận thương mại qua việc lợi dụng thời điểm đăng ký tờ khai.
9. Gian lận thương mại thông qua việc lợi dụng hàng hóa gửi tại kho ngoại quan
10. Gian lận thương mại qua lợi dụng kinh doanh hàng chuyển khẩu, hàng tạm nhập tái xuất.
IV. MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
1. Tình hình chống buôn lậu, vận chuyển trái phép và các hành vi phạm pháp luật trong phạm vi địa bàn quản lý của Cục Hải qua thành phố Hà nội những năm gần đây
2. Một số kết quả cụ thể trong công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại của Cục Hải quan thành phố Hà nội

Phần thứ ba
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU
VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG THỜI GIAN TỚI.
1. Nhận xét chung
2. Biện pháp phòng ngừa, phát hiện vi phạm pháp luật Hải quan.
3. Biện pháp đấu tranh.
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại sẽ giúp ích cho bạn.