Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển dịch vụ homebanking tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển dịch vụ homebanking tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng biểu và hình
  PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ HOMEBANKING
  1.1 Dịch vụ ngân hàng điện tử . 3
  1.1.1 Dịch vụ ngân hàng .3
  1.1.2 Dịch vụ ngân hàng điện tử 4
  1.2 Các hình thái biểu hiện dịch vụ ngân hàng điện tử 4
  1.2.1 Website quảng cáo ( Brochure-Ware 5
  1.2.2 thương mại điện tử ( E-commerce )5
  1.2.3 Quản lý điện tử ( E- business ) 5
  1.2.4 ngân hàng điện tử ( E-bank )5
  1.3 Các yếu tố cần thiết cho dịch vụ ngân h àng điện tử ở Việt Nam 6
  1.3.1 Hạ tầng cơ sở Công nghệ thông tin 6
  1.3.2 Chứng từ điện tử 8
  1.3.3 An toàn thông tin trên mạng 9
  1.3.4 Yếu tố con người.11
  1.4 Các dịch vụ ngân hàng điện tử12
  1.4.1 Call center 12
  1.4.2 ngân hàng qua điện thoại ( Phone banking ) 12
  1.4.3 ngân hàng qua mạng di động ( Mobile banking ) 13
  1.4.4 ngân hàng tại nhà ( Homebanking ) .13
  1.4.5 ngân hàng trên mạng Internet ( Internet Banking )14
  1.4.6 Kiosk ngân hàng 14
  1.5 Giới thiệu chung về dịch vụ Homebanking 14
  1.5.1 Các dịch vụ chương trình Homebanking cung cấp cho khách hàng 14
  1.5.2 Lợi ích, rủi ro trong quá trình phát triển và sử dụng dịch vụ Homebanking 15
  1.5.2.1 Lợi ích của dịch vụ Homebanking 15
  1.5.2.2 Những rủi ro về phía ngân hàng khi cung ứng dịch vụ Homebanking 16
  1.5.3 Thực tiễn cung cấp và sử dụng dịch vụ Homebanking ở Việt Nam 19
  Kết luận chương 1 21
  CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ HOMEBANKING TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát tri ển của ngân hàng Đầu Tư và phát triển Việt Nam 22
  2.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của ngân hàng Đầu Tư và phát triển Việt Nam.23
  2.3 Tình hình thực hiện dịch vụ Homebanking tại ngân hàng Đầu Tư và phát triển Việt Nam 25
  2.3.1 Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động cung cấp v à sử dụng dịch vụ Homebanking 25
  2.3.2 Tổng quan về chương trình BIDV Homebanking 26
  2.3.3 Điều kiện khách hàng sử dụng dịch vụ Homebanking 27
  2.3.4 Qui trình thực hiện giao dịch từ chương trình Homebanking27
  Về phía khách hàng:27
  2.3.4.1 Các thiết bị cần thiết trong sử dụng dịch vụ Homebanking27
  2.3.4.2 Ký kết Hợp đồng sử dụng dịch vụ. 28
  2.3.4.3 Các thành viên sử dụng dịch vụ Homebanking 29
  2.3.4.4 Truy cập lần đầu vào chương trình 29
  2.3.4.5 Quá trình thực hiện giao dịch 30
  2.3.4.6 Tạo lập, phê duyệt lệnh thanh toán gửi ngân hàng 31
  2.3.4.7 Tạo lập phê duyệt điện tra soát tại khách hàng 33
  2.3.4.8 Giao dịch vấn tin tài khoản . 33
  2.3.4.9 Giao dịch vấn tin thông tin ngân hàng 34
  2.3.4.10 In các báo cáo 34
  2.3.4.11 Soạn điện offline 34
  Về phía ngân hàng 36
  2.3.4.12 Cài đặt phần mềm sử dụng chương trình Homebanking cho khách hàng 36
  2.3.4.13 Thực hiện các lệnh yêu cầu thanh toán do khách hàng gửi đến qua chương trình Homebanking 36
  2.4 So sánh những tiện ích của dịch vụ Homebanking giữa BIDV v à các ngân hàng thương mại cổ phần khác 37
  2.5 Thực trạng về dịch vụ Homebanking tại Ngâ n hàng Đầu Tư và phát triển Việt Nam 38
  2.5.1 Số liệu thống kê qua Phiếu tham khảo ý kiến khách h àng về mức độ quan tâm của khách hàng đến dịch vụ Homebanking tại BIDV 38
  2.5.2 Kết quả kinh doanh từ dịch vụ Homebanking tại BIDV 40
  2.6 Những thuân lợi và khó khăn của BIDV khi tham gia cung cấp dịch vụ Homebanking41
  2.6.1 Thuận lợi của BIDV khi tham gia cung cấp dịch vụ Homebanking 41
  2.6.2 Khó khăn của BIDV khi tham gia cung cấp dịch vụ Homebanking.42
  2.7 Đánh giá chung về những thành tựu và tồn tại trong việc thực hiện dịch vụ Homebanking tại BIDV .43
  2.7.1 Những thành tựu đạt được trong việc ứng dụng dịch vụ Homebanking tại BIDV 43
  2.7.2 Những tồn tại trong việc ứng dụng dịch vụ Homebanking tại BIDV .45
  Kết luận chương 247
  CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOMEBANKING TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
  3.1 Định hướng phát triển của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.48
  3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ Homebanking tại ngân h àng Đầu Tư và phát triển Việt Nam49
  3.2.1 Giải pháp về công nghệ 50
  3.2.1.1 phát triển hạ tầng cơ sở và đầu tư công nghệ hiện đại50
  3.2.1.2 Đẩy mạnh việc liên kết với các ngân hàng trong và ngoài nước, với các nhà sản xuất công nghệ 51
  3.2.1.3 Giải pháp về bảo mật dữ liệu trong dịch vụ Homebanking 52
  3.2.2 Giải pháp về dịch vụ 54
  3.2.2.1 Giải pháp tăng cường tuyên truyền để khuyến khích sự tiếp cận v à sử dụng dịch vụ Homebanking của mọi đối tượng khách hàng 54
  3.2.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ55
  3.2.3 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành và phát triển nguồn nhân lực56
  3.2.4 Các giải pháp khác 58
  3.2.4.1 phát triển dịch vụ Homebanking ở các tỉnh nh ư Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ 58
  3.2.4.2 Giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng dịch vụ Homebanking 59
  3.2.4.3 Đa dạng hóa các dịch vụ sử dụng trong chương trình Homebanking59
  3.2.5 Kiến nghị với cơ quan chức năng60
  3.2.5.1 Kiến nghị đối với Nhà Nước 60
  3.2.5.2 Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà Nước 61
  Kết luận chương 363
  KẾT LUẬN 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển dịch vụ homebanking tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển dịch vụ homebanking tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status