Thực trạng và phương hướng phát triển hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam
​MỤC LỤC

Chương I: Khái quát chung về ngành hàng dệt may trên thế giới.
I. Vai trò và đặc điểm của ngành hàng dệt may trong nền kinh tế và thương mại mại thế giới.
1. Vai trò của ngành hàng dệt may trong nền kinh tế thế giới.
2. Quy định pháp lý và kinh tế của Mỹ, EU, Canađa, Nhật Bản về nhập khẩu hàng dệt may.
II. Tình hình sản xuất và buôn bán hàng dệt may trên thế giới
1. Tình hình sản xuất
2. Tình hình buôn bán

Chương II: Thực trạng sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong những năm qua
I. Vai trò của nghành dệt may đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam
II. Tình hình sản xuất
1. Về năng lực sản xuất
2. Thiết bị công nghệ
3. Cơ sở sản xuất
4. Cung cấp nguyên liệu
5. Cơ cấu và chất lượng sản phẩm
6. Thực trạng đầu tư và phát trển
III. Tình hình xuất khẩu
1. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may từ năm 1990 trở về trước
2. Thời kỳ từ năm 1991 đến nay
IV. Đánh giá chung
Những mặt được
Những mặt hạn chế

Chương III: Phương hướng phát triển hàng dệt may xuất khẩu Việt nam
I. Dự báo thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt nam trong những năm tới
1. Dự báo chung về thị trường thế giới
3. Dự báo thị trường xuất khẩu hàng dệt may của việt nam
Thị trường EU
Thị trường Nhật bản
Thị trường Mỹ
Thị trường Đông Âu và SNG
II. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm dệt may xuất khẩu và doanh nghiệp dệt may Việt nam
III. Mục tiêu sản xuất và xuất khẩu trong những năm tới
IV. Biện pháp thực hiện
Các biện pháp phát triển ở tầmVĩ mô
Các biện pháp phát triển ở tầm Vi mô
V. Một số kiến nghị đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước.

Kết luận


Xem Thêm: Thực trạng và phương hướng phát triển hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và phương hướng phát triển hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.