Tên đề tài
Chính Sách Nhập khẩu ô tô Cũ Của Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU

Thủ Tướng Chính Phủ đã phê duyệt chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Công Nghiệp ô tô Việt Nam lần lượt vào tháng 12 năm 2002 và tháng 10 năm 2004. Trong thời gian tới, cần xác định và giải quyết một số vấn đề. Một trong những vấn đề làm dư luận nóng lên trong thời gian qua là với Nghị Định số 12/2006/ CĐ - CP, có hiệu lực vào ngày 01/05/2006 cho phép nhập khẩu ô tô cũ vào Việt Nam. Chính sách này tác động như thế nào đến người tiêu dùng, nhà sản xuất và nhà nước: Ai được lợi? Ai bị thiệt hại? và đặc biệt là phản ứng của nhà sản xuất là ra sao? Những vấn đề này sẽ được nghiên cứu kỹ, để giải thích cho chính sách này liệu có phù hợp trong điều kiện hiện nay không. Nhất là ngành công nghiệp ô tô giai đoạn cận kề xoá bỏ bảo hộ trong thời kì nền kinh tế Việt Nam hội nhập.
Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu Em quyết định chọn đề tài:
Chính Sách Nhập khẩu ô tô Cũ Của Việt Nam.”

Đề án của em ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
Chương 1: Tình hình ngành công nghiệp ô tô trước và sau thời điểm cho phép nhập ô tô cũ vào Việt Nam.
Chương 2: Động cơ của Chính Phủ và Phản ứng của một hãng ô tô hoạt động tại Việt Nam.
Chương 3: Biện pháp và Bài học kinh nghiệm.
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ TRƯỚC VÀ SAU THỜI ĐIỂM CHO PHÉP NHẬP Ô TÔ CŨ VÀO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 3

1.1. TRƯỚC NGÀY 01/05/2006 3
1.2. SAU NGÀY 01/05/2006 3
1.2.2. Xét nghị định ban hành 3
1.2.2. Thị trường vào cuối năm 2006 4
1.2.3. Số lượng xe cũ đã nhập 5
1.2.4. Thị trường ô tô 6 tháng đầu năm 2007 5
1.2.5. Vấn đề nảy sinh khi cho nhập ô tô cũ 6

CHƯƠNG 2: ĐỘNG CƠ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ PHẢN ỨNG CỦA MỘT SỐ HÃNG Ô TÔ 8
2.1. VÌ SAO CHÍNH PHỦ LẠI ĐƯA RA CHÍNH SÁCH NHẬP Ô TÔ CŨ 8
2.1.1. Xét lợi ích của người tiêu dùng 8
2.1.2. Tác động đến ngành sản xuất ô tô trong nước 8
2.1.3. Thúc đẫy cạnh tranh 10
2.2. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 10
2.2.1. Tác động tích cực 10
2.2.2. Tác động tiêu cực 12
2.3. PHẢN ỨNG ĐÁP LẠI CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CHÍNH CÓ NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC 14
2.3.1. Triển lãm quốc tế về ô tô Autotech 2007 15
2.3.2.Hoạt động của BMW 16
2.3.3. Mitsubishi sẽ phân phối Triton vào Việt Nam 17
2.3.4. Những hoạt động chính của Ford trong thời gian gần đây 18
2.3.5. Posche phân phối chính thức tại Việt Nam 18

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 19

KẾT LUẬN 22

PHẦN PHỤ LỤC 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27


Xem Thêm: Chính Sách Nhập khẩu ô tô Cũ Của Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính Sách Nhập khẩu ô tô Cũ Của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.