Tên đề tài
Hạn ngạch NK - 1 biện pháp quản lý NK liệu có còn phù hợp?
1. Khái niệm chung về hạn ngạch nhập khẩu
Hạn ngạch nhập khẩu là quy định của Nhà nước về số lượng hoặc giá trị mộ mặt hàng nào đó được nhập khẩu nói chung hoặc từ một thị trường nào đó, trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm).
Hạn ngạch nhập khẩu thường là 1 hình thức hạn chế về số lượng và thuộc hệ thống giấy phép không tự động. Khi hạn ngạch nhập khẩu được quy định cho 1 loại sản phẩm đặc biệt nào đó thì Nhà nước đưa ra 1 định ngạch (tổng định ngạch) nhập khẩu mặt hàng đó trong một khoảng thời gian nhất định không kể nguồn gốc hàng hoá đó từ đâu đến.
Khi hạn ngạch quy định cho cả mặt hàng và thị trường thì hàng hoá đó chỉ được nhập khẩu từ nước (thị trường) đã định với số lượng bao nhiêu, trong thời gian bao lâu.
Thường hạn ngạch nhập khẩu được áp dụng bằng cách cấp giấy phép nhập khẩu cho một số công ty. Mỗi doanh nghiệp được phép phân bổ một số lượng tối đa các mặt hàng trong 1 năm.

Mục lục

Nội dung

Phần I- Tổng quan
1. Khái niệm chung về hạn ngạch nhập khẩu 1
2. Tác động tích cực của hạn ngạch nhập khẩu 1
3. Tác động tiêu cực của hạn ngạch nhập khẩu 1
4. Xu hướng áp dụng hạn ngạch nhập khẩu 2

Phần II- Thực trạng áp dụng hạn ngạch nhập khẩu trên thế giới và ở Việt Nam
I- Tình hình áp dụng hạn ngạch nhập khẩu trên thế giới
1. Quy định của WTO về hạn ngạch nhập khẩu 3
2. Thực tế áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu của EU 3
3. Thực tế áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ 4
3.1- Hạn ngạch thuế quan 4
3.2- Hạn ngạch tuyệt đối 5
4. Thực tế áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu của Nhật Bản 6
II- Hạn ngạch nhập khẩu ở Việt Nam
1. Tình hình chung 8
2. Đánh giá những tác động của biện pháp quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch trong một số ngành ở Việt Nam và khả năng cắt giảm 8
2.1- Ngành mía đường 9
2.2- Ngành thép và xi măng 9
3. Kết luận 9

Phần III- Kiến nghị các biện pháp quản lý nhập khẩu thay thế hạn ngạch nhập khẩu mà Việt Nam nên áp dụng
1. Quan điểm chung về việc sử dụng các NTM 10
2. Đề xuất cải cách biện pháp quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch và các biện pháp thay thế 11
2.1- Cải cách các biện pháp quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch 11
2.2- Đề xuất một số NTM mới 12

Tài liệu tham khảo 13


Xem Thêm: Hạn ngạch NK - 1 biện pháp quản lý NK liệu có còn phù hợp?
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạn ngạch NK - 1 biện pháp quản lý NK liệu có còn phù hợp? sẽ giúp ích cho bạn.