Tên đề tài
Kế hoạch nhập khẩu

LỜI MỞ ĐẦU

Hoạt động ngoại thương đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đặc biệt là trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ hiện nay thì vai trò của ngoại thương ngày càng được khẳng định. Hoạt động ngoại thương tạo điều kiện để xuất khẩu những sản phẩm có lợi thế so sánh, góp phần cải thiện cán cân thương mại, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho việc nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất trong nước. Đối với nhiều nước đặc biệt là các nước phát triển hiện nay chưa có đủ khả năng để sản xuất nhiều loại tư liệu sản xuất, do đó việc nhập khẩu sản phẩm góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước, qua đó tạo điều kiện mở rộng thị trường trong và ngoài nước, nâng cao khả năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Với những nước đang phát triển như Việt Nam, nền sản xuất trong nước đang phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập khẩu. Do đó kế hoạch nhập khẩu đang được chú trọng để đảm bảo vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước nhưng vừa cân đối được cán cân thương mại không để nhập siêu quá lớn sẽ ảnh hưởng không tốt tới nền kinh tế. Năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO, năm 2007 là năm đầu tiên đánh dấu sự hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới, nền kinh tế trong giai đoạn tăng trưởng và hội nhập, do đó kế hoạch nhập khẩu và tình hình thực hiện kế hoạch đã có những điểm mới, cần phải được xem xét và phân tích kỹ.

KẾT LUẬN

Nhìn chung tình hình nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2007 đã có những diễn biến không đúng hướng với kế hoạch nhập khẩu đã đề ra. Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh, nhập siêu lớn và khả năng để đạt được những mục tiêu kế hoạch đã đề ra là không thể. Nhập khẩu tăng có mặt tích cực và tiêu cực của nó. Nhập khẩu nhiều là đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng nhập khẩu. Nhập khẩu nhiều tạo tăng trưởng và tăng xuất khẩu cho tương lai. Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay thì tình trạng nhập siêu là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nhập khẩu quá nhiều sẽ là một mặt yếu của nền kinh tế nếu nó kéo dài mãi. Do đó, mục tiêu của ta hiện nay là giảm nhập siêu và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2010. Để đạt được những mục tiêu đó đòi hỏi một hệ thống các giải pháp phải được áp dụng hiệu quả và đồng bộ. Trong những kế hoạch nhập khẩu của những năm tiếp theo cần chú trọng hơn nữa công tác dự báo, phân tích thị trường, phải đặt việc xây dựng các mục tiêu nhập khẩu trong mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng và xuất khẩu hơn nữa. Bên cạnh đó cần chú trọng các biện pháp để kiềm chế nhập siêu trong tầm kiểm soát nhằm đảm bảo tính khả thi và hợp lý hơn của kế hoạch nhập khẩu. Qua đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tăng nhập khẩu và hội nhập mạnh mẽ hơn.


Xem Thêm: Kế hoạch nhập khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế hoạch nhập khẩu sẽ giúp ích cho bạn.