Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gia vị của của Việt Nam


MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương I. Những vấn đề cơ bản về sản xuất và xuất khẩu gia vị 2
1. Khái niệm, vai trò và tác dụng của gia vị 2
2. Thành phần cơ cấu gia vị và nhu cầu về gia vị 2
3. Dự báo nhu cầu gia vị hiện nay và trong thời gian tới 3
4. Vị trí, vai trò sản xuất và xuất khẩu gia vị 4
5. Những lợi thế của Việt Nam trong sản xuất và xuất khẩu gia vị 4
Chương II. Thực trạng thị trường gia vị thế giới và tình hình sản xuất, xuất khẩu gia vị của Việt Nam trong thời gian vừa qua 6
I. Thực trạng thị trường gia vị thế giới 6
1. Nhập khẩu và tiêu thụ gia vị trên thế giới 6
2. Xuất khẩu và cung cấp gia vị trên thị trường thế giới 7
3. Diễn biến giá cả quốc tế các loại gia vị trong thời gian qua 8
4. Kênh phân phối gia vị thị trường thế giới 10
5. Các phương thức buôn bán, đóng gói và vận chuyển hàng gia vị 10
5.1. Phương thức buôn bán 10
5.1.1. Buôn bán thông thường 11
5.1.2. Giao dịch tái xuất 11
5.2. Các phương thức đóng gói hàng gia vị 11
5.3. Các phương thức vận chuyển hàng gia vị 12
6. Những yếu tố tác động đến nhập khẩu gia vị của các nước 12
II. Tình hình sản xuất và xuất khẩu gia vị của Việt Nam 13
1. Tình hình sản xuất và chế biến gia vị của Việt Nam 13
1.1. Hạt tiêu 13
1.2. Nhóm gia vị có chứa tinh dầu (quế, hồi, gừng, nghệ, ớt, tỏi) 14
2. Tình hình xuất khẩu gia vị của Việt Nam 15
2.1. Khái quát chung tình hình xuất khẩu gia vị của Việt Nam 15
2.2. Tình hình xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam 16
3. Những vấn đề tồn tại trong sản xuất và xuất khẩu gia vị của Việt Nam 17
3.1. Diện tích cây trồng không ổn định 17
3.2. Thiếu dự báo chính xác về thị trường 18
3.3. Chính sách bảo hiểm nông sản còn hạn chế 18
3.4. Chưa có hợp đồng bao tiêu sản phẩm hoặc tính khả thi trong thực hiện hợp đồng còn thấp giữa người sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu 19
3.5. Ở thế bị động trong hoạt động kinh doanh 19
3.6. Thiếu các cơ sở chế biến 20
4. Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, các nguy cơ và cơ hội xuất khẩu gia vị của Việt Nam 20
4.1. Điểm mạnh 20
4.2. Điểm yếu 20
4.3. Cơ hội 21
4.4. Thách thức 21
Chương III. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gia vị của Việt Nam trong thời gian tới 22
I. Một số định hướng phát triển gia vị của Việt Nam trong thời gian tới 22
1. Trong sản xuất 22
2. Trong chế biến, bảo quản 22
3. Trong xuất khẩu 23
II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gia vị của Việt Nam ra thị trường thế giới 23
1. Tổ chức lại sản xuất theo hướng kinh tế trang trại, quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với một số gia vị chính cho chế biến xuất khẩu 23
2. Nghiên cứu đề ra chiến lược cạnh tranh 24
3. Giải pháp đầu tư và tài chính 24
4. Giải pháp chế biến ổn định số lượng và chất lượng 24
5. Giải pháp về thị trường 25
6. Giải pháp phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong sản xuất, chế biến gia vị xuất khẩu 26
III. Một số ý kiến nghị với Nhà nước 26
1. Các biện pháp tín dụng
1.1. Tín dụng xuất khẩu và bảo lãnh tín dụng xuất khẩu 26
1.2. Bảo hiểm rủi ro không thanh toán 27
2. Một số biện pháp về thị trường và xúc tiến 27
2.1. Đẩy mạnh sự ra đời của các sàn giao dịch hàng hoá 27
2.2. Nâng cao khả năng nhận biết với các rào cản phi thuế quan 27
2.3. Chính sách thị trường đối với hàng gia vị xuất khẩu 28
3. Chính sách thuế trong nông nghiệp 28
Kết luận 29
Tài liệu tham khảo 30tm80


Xem Thêm: Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gia vị của của Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gia vị của của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.