Thực trạng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian qua


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO 2
I. VỊ TRÍ CỦA LÚA GẠO TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2
1. Lúa gạo trong nền kinh tế thế giới 2
2. Vị trí của lúa gạo trong nền kinh tế nước Việt Nam 2
II. Nhu cầu gạo của thị trường gạo thế giới 3
1. Tình hình tiêu thụ gạo của thế giới 3
2. Tình hình xuất – nhập khẩu gạo của thế giới 4
2.1. Tình hình nhập khẩu gạo trên thế giới 4
2.2. Tình hình xuất khẩu gạo trên thế giới 6
2.3. Diễn biến giá gạo trên thị trường thế giới 7
3. Dự báo triển vọng tiệu thụ gạo của thế giới 8
3.1. Triển vọng tiêu thụ 8
3.2. Triển vọng buôn bán gạo trên thị trường thế giới 8
III. Sự cần thiết phải xuất khẩu gạo của Việt Nam 9
1. Lợi thế so sánh của Việt Nam trong sản xuất và xuất khẩu gạo 9
1.1.Điều kiện đất đai 9
1.2.Khí hậu 9
1.3.Nước tưới tiêu 9
1.4.Nhân lực 10
1.5.Địa lý và cảng khẩu 10
2. Sự cần thiết phải xuất khẩu gạo của Việt Nam 10
2.1. Tích luỹ vốn cho sự nghiệp đổi mới của đất nước 10
2.2. Cải thiện đời sống 11
2.3. Phát huy lợi thế trong nước 11
2.4. Khắc phục các hậu qủa của thời gian chiến tranh để lại 11

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 12
I. Tình hình sản xuất trong nước 12
1. Tình hình và triển vọng sản xuất 12
2. Thị trường lúa, gạo Việt Nam 13
2.1 Sản xuất và cung ứng lúa, gạo 13
2.2 Tiêu dùng và mua lúa gạo 13
II. Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam 13
1. Tình hình xuất khẩu 13
2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của việt nam 15
3. Một số nước nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam 16
4. Dự báo xuất khẩu gạo việt nam trong thời gian tới 16
III. Những yếu tố tác động đến khả năng cạnh tranh của gạo xuất khẩu Việt Nam 17
1. Chất lượng gạo xuất khẩu 17
2. Yếu tố mùa vụ trong xuất khẩu gạo việt nam 18
3. Giá cả (giá trong nước và giá xuất khẩu) 18
4. Bao gói, quy cách mẫu mã sản phẩm gạo xuất khẩu 18
5. Tiếp cận tín dụng xuất khẩu 19
6. Kiểm tra chất lượng trước khi xuất khậu 19
7. Vận chuyển tàu biển 19
8. Hoạt động tiếp cận thị trường 20
IV. Phân tích và đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức đối với sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam 20
1. Điểm mạnh 20
2. Điểm yếu 21
3. Cơ hội 21
4. Thách thức 22

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÂY MẠNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 23
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU LÚA GẠO VIỆT NAM 23
1. Chiến lược cạnh tranh về xuất khẩu gạo của Việt Nam 23
1.1 Chiến lược cạnh tranh bằng giá cả xuất khẩu gạo 24
1.2 Cạnh tranh bằng chất lượng gạo xuất khẩu 24
1.3 Cạnh tranh bằng quan hệ với thị trường và khách hành 24
1.4 Cạnh tranh bằng kỹ thuật nghiệp vụ xuất nhập khẩu 24
1.5 Cạnh tranh bằng vận dụng marketing, xúc tiến thương mại và quảng cáo 25
2. Mục tiêu và phương hướng phát triển xuất khẩu lúa gạo 25
3. Xuất phát từ mục tiêu trên các doanh nghiệp việt nam đề ra định hướng sản xuất 25
II.Đề xuất các giải pháp và chính sách sản xuất và xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam 26
1. Đối với phát triển sản xuất 26
2. Đối với khâu chế biến, vận chuyển 26
3. Về tổ chức thu mua lúa hàng hóa 27
4. Về phát triển thị trường 28
5. Về quản lý và điều hành hoạt động xuất khẩu gạo giai đoạn 2001 – 2005 29
6. Đề xuất về điều hành của các cơ quan chính phủ 30
Kết luận 31tm76


Xem Thêm: Thực trạng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian qua
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian qua sẽ giúp ích cho bạn.