PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề

Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và kỹ thuật thì các sản phẩm cơ khí ngày càng có yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, độ chính xác gia công và đặc biệt là phải giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm. Phay lăn răng là một phương pháp gia công răng đạt năng xuất và độ chính xác cao, vì vậy nó vẫn được ứng dụng nhiều để gia công hầu hết các loại bánh răng trụ răng thẳng, răng nghiêng, bánh vít, trục vít, bánh xích và đĩa xích .Trước đây việc gia công răng đều phải mua các loại dao từ nước ngoài với giá cao, điều đó làm tăng chi phí sản xuất và tăng giá thành sản phẩm, tại Việt Nam hiện nay đã có nhiều cơ sở sản xuất và chế tạo dụng cụ cắt chuyên dùng, mà chế độ gia công cắt gọt cho các loại dụng dao này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ, đặc biệt là nghiên cứu về mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt. Vì vậy sau khi được sự định hướng và giúp đỡ của thầy TS. Nguyễn Văn Hùng, tác giả đã chọn đề tài "Nghiên cứu mòn và tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích thép gió sản xuất tại Việt Nam" là rất cấp thiết nhằm nâng cao hiệu qủa về kinh tế và kỹ thuật khi ứng dụng các sản phẩm chế tạo trong nước vào thực tế sản xuất. 2. Mục tiêu nghiên cứu
- Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu được mòn và cơ chế mòn của dao phay lăn răng đĩa xích và xác định được mối quan hệ giữa mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt
- Xác định được chế độ cắt hợp lý nâng cao tuổi bền của dụng cụ và chất lượng của sản phẩm
- Làm tài liệu tham khảo về chế độ cắt khi sử dụng dao phay lăn răng sản xuất tại Việt Nam.
3. Nội dung nghiên cứu
Để đạt mục tiêu nghiên cứu của đề tài, nội dung nghiên cứu gồm các phần sau:
- Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực của đề tài
- Xây dựng mô hình nghiên cứu và hệ thực nghiệm
- Thực nghiệm và phân tích dữ liệu
- Xác định mối quan hệ giữa mòn và tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích bằng thép gió sản xuất tại Việt Nam
- Phân tích kết quả nghiên cứu và bàn luận
4. Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và phân tích các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực của đề tài, kết hợp với thực nghiệm để xác định mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt, đề tài này sử dụng phương pháp nghiên cứu suy diễn lý thuyết kết hợp với với phương pháp thực nghiệm.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5.1. Ý nghĩa khoa học. Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của các thông số và chế độ công nghệ đến quá trình mòn và tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích, từ kết quả nghiên cứu và thực nghiệm có thể đánh giá được tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích sản xuất tại Việt Nam 5.2. Ý nghĩa thực tiễn. Đề tài mang tính ứng dụng cao, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần phát triển ngành công nghiệp chế tạo dụng cụ cắt tại Việt Nam, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm.
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Mục lục 1
Danh mục các bảng 4
Danh mục các hình và đồ thị 5
Phần mở đầu 8
Chương 1. Tổng quan những nghiên cứu về mòn và tuổi bền
dụng cụ cắt
10
1.1 Tổng quan về một số vật liệu dụng cụ cắt 10
1.1.1 Đặc tính cơ bản chung của vật liệu dụng cụ 10
1.1.1.1 Tính năng cắt 10
1.1.1.2 Tính công nghệ 13
1.1.1.3 Tính kinh tế 13
1.1.2 Các loại vật liệu dụng cụ và ảnh hưởng của các yếu tố vật liệu tới
mòn và tuổi bền dụng cụ
13
1.1.2.1 Thép cacbon dụng cụ. 16
1.1.2.2 Thép hợp kim dụng cụ 17
1.1.2.3 Thép gió 19
1.1.2.4 Hợp kim cứng 24
1.1.2.5 Vât liệu sứ 27
1.1.2.6 Kim cương 28
1.1.2.7 Nitritbo lập phương 29
1.2 Mòn dụng cụ cắt 29
1.2.1 Các dạng mòn của dụng cụ cắt 29
1.2.1.1 Mòn theo hình học 29
1.2.1.2 Mài mòn theo mặt sau 30
2
1.2.1.3
Mài mòn theo mặt trước
31
1.2.1.4
Mài mòn đồng thời mặt trước và mặt sau - Mài mòn lưỡi cắt
32
1.2.2
Chỉ tiêu đánh giá sự mòn dụng cụ cắt
34
1.2.2.1
Chỉ tiêu mài mòn mặt sau
34
1.2.2.2
Chỉ tiêu mòn mặt trước
34
1.2.3
Cơ chế mòn của dụng cụ cắt
35
1.2.3.1
Mòn do cào xước
35
1.2.3.2
Mòn do dính
36
1.2.3.3
Mòn do nhiệt
36
1.2.3.4
Mòn do khuếch tán
37
1.2.3.5
Mòn do ôxy hoá
37
1.2.3.6
Mòn điện hoá
37
1.3
Mòn của dao phay lăn răng
39
1.4
Kết luận chương 1
39
Chương 2. Nghiên cứu mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt
40
2.1
Các nghiên cứu về mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt
40
2.2
Tuổi bền của dụng cụ cắt
46
2.2.1
Khái niệm về tuổi bền dụng cụ
46
2.2.2
Xác định tuổi bền của dụng cụ khi cắt
46
2.2.2.1
Tuổi bền năng suất (Tns)
48
2.2.2.2
Tuổi bền kinh tế (Tkt)
49
2.2.3
Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến tuổi bền T
50
2.2.3.1
Ảnh hưởng của vật liệu dụng cụ cắt
51
2.2.3.2
Ảnh hưởng của vận tốc cắt, lượng chạy dao, thông số hình học
52
2.2.3.3
Ảnh hưởng của lượng chạy dao tới tuổi bền dụng cụ cắt
53
2.2.3.4
Ảnh hưởng của thông số hình học phần cắt tới tuổi bền dụng cụ cắt
3
2.2.3.5
Ảnh hưởng của dung dịch trơn nguội
54
2.2.3.6
Tác động của lớp phủ đến mòn và tuổi bền của dụng cắt
56
2.2.3.7
Mòn và tuổi bền của các loại dụng cụ phủ (TiN) khi phay
57
2.2.3.8
Mòn và tuổi bền dụng cụ gia công răng
58
2.3
Mòn và tuổi bền dao phay lăn răng đĩa xích
59
2.4
Kết luận chương 2
59
Chương 3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm mòn và tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích
61
3.1
Xây dựng mô hình thực nghiệm
61
3.1.1
Máy gia công
61
3.1.2
Dao phay lăn răng đĩa xích
62
3.1.3
Vật liệu thí nghiệm
63
3.1.4
Thiết bị đo, kiểm tra
65
3.2
Quá trình thực nghiệm
67
3.2.1
Mô tả thí nghiệm
67
3.2.2
Xác định mòn của dao phay lăn đĩa xích
68
3.2.2.1
Các dạng mòn của dao phay lăn đĩa xích
68
3.2.2.2
Xác định mòn trên máy CMM-C544
69
Chương 4. Kết quả thí nghiệm - Thảo luận
74
4.1
Kết quả thí nghiệm đo mòn dụng cụ cắt
74
4.2
Xác định mòn tuổi bền của dao phay đĩa xích
77
4.3
Chất lượng bề mặt gia công đĩa xích
80
4.3.1
Xây dựng quan hệ giữa thông số nhám bề mặt với thời gian cắt
80
4.3.2
Xây dựng quan hệ giữa thông số nhám bề mặt với vận tốc cắt
81
Chương 5. Kết luận
83
Tài liệu tham khảo
84
4
Phụ lục
86
Tóm tắt luận văn
87
[charge=450]http://up.4share.vn/f/67565e5356575e57/LV_09_CN_CTM_DTL.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Nghiên cứu mòn và tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích thép gió sản xuất tại Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mòn và tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích thép gió sản xuất tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.