Tên đề tài
Tiềm năng phát triển Logistics ở Việt Nam hiện nay
LỜI NÓI ĐẦU

Bước sang thế kỉ XXI nền kinh tế đang trong đà phát triển mạnh mẽ, các lĩnh vực kinh tế đều hoạt động hết công suất của nó. Thương mại là một ngành vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển đó. Nó tạo ra một nguồn lợi nhuận khổng lồ đồng thời tạo ra bước ngoặt mới cho nền kinh tế thế giới.
Các nguồn tài nguyên trên trái đất là hữu hạn, nhưng ước muốn của con người là vô hạn. Chính vì vậy, Logistcis ra đời để giúp con người sử dụng các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) một cách tối ưu, để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cá nhân và xã hội một cách tốt nhất. Trong lịch sử hình thành của mình, Logistcis là từ chuyên môn được sử dụng trong quân đội, được hiểu với nghĩa là công tác hậu cần. Sau này thuật ngữ Logistics dần được áp dụng trong lĩnh vực kinh tế, được lan truyền từ châu lục này sang châu lục khác, hình thành nên Logistics toàn cầu. Logistics phát triển rất nhanh chóng và cho đến nay đã được ghi nhận như một công cụ hữu hiệu mang lại thành công cho các doanh nghiệp cả trong khu vực sản xuất lẫn trong khu vực dịch vụ
Logistics không phải là một hoạt động đơn lẻ mà là một chuỗi các hoạt động có hệ thống và hiệu quả của hệ thống này có tầm quan trọng lớn, quyết định đến tính cạnh tranh của ngành công nghiệp và thương mại mỗi quốc gia. Sự phát triển dịch vụ logistics có ‎lý nghĩa đảm bảo cho việc vận hành sản xuất, kinh doanh. Logistcis phát triển tốt sẽ mang lại khả năng cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.
Logistics là một ngành mới mẻ ở nước ta tuy nhiên cơ hội cho việc phát triển logistics ở Việt Nam trong tương lai là rất nhiều. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “Tiềm năng phát triển Logistics ở Việt Nam hiện nay” để hiểu rõ hơn các điều kiện mà Việt Nam có thể khai thác để từ đó phát triển logistics một cách hiệu quả và bền vững.

Chương I: Tổng quan về logistics 5
I- Sự ra đời và phát triển của Logistics 5
1-Khái niệm về Logistcis 5
2- Sự hình thành và phát triển của Logistics 8
II- Vai trò và chức năng nhiệm vụ của Logistcis 11
1- Vai trò của Logistcis 11
2-Chức năng nhiệm vụ của Logistcis 13
III- Nội dung cơ bản của Logistics 14
1- Dịch vụ khách hàng và xử lý đơn hang 15
2- Tìm nguồn hàng và thu mua nguyên vật liệu 16
3- Dịch vụ kho và quản lý kho 18
4- Vận tải và phân phối 19

Chương II: Thực trạng kinh doanh dịch vụ Logistics ở Việt Nam hiện nay 21
I- Thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện nay 21
1- Nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về logistics 21
1.1- Logistics là sự phát triển tất yếu của dịch vụ vận tải giao nhận. 21
1.2- Lợi ích logistics mang lại cho các doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh. 22
2-Thực trạng kinh doanh logistics trong các doanh nghiệp ở Việt Nam 25
2.1- Các hình thức hoạt động kinh doanh logistics ở Việt Nam 25
2.2- Qui mô các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện nay. 27 25
2.3- Thực trạng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam theo các nhóm sau: 29
2.3.1- Các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải giao nhận của Việt Nam 29
2.3.2- Các công ty cung cấp dịch vụ phân phối 30
2.3.3 Các công ty cung cấp dịch vụ hàng hóa 31
2.3.4- Các công ty cung cấp dịch vụ logistics chuyên ngành 32
3- Thực trạng hoạt động các dịch vụ logistics của một số doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam. 32 31
3.1- Tổng công ty hàng hải Việt Nam ( Vinalines ) 33
3.2- VietnamShipper 35
3.3- Vietnam Airlines 36
II- Thực trạng cơ sở pháp lý về hoạt động logistics ở Việt Nam hiện nay. 38
III- Đánh giá chung về sự phát triển của dịch vụ logistics trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 42

Chương III:Tiềm năng phát triển kinh doanh dịch vụ Logistcis ở Việt Nam 45
I- Tiềm năng phát triển logisctics ở Việt Nam hiện nay 45
1- Tiềm năng về vị trí địa lý 45
2- Tiềm năng về cơ sở hạ tầng. 45
2.1- Hệ thống cảng biển 46
2.2- Hệ thống cảng hàng không. 47
2.3- Hệ thống đường bộ (sắt-ôtô) 48
2.4- Hệ thống đường sông 48
3- Tiềm năng về con người 49
II- Thuận lợi và khó khăn trong việc kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam 50
1-Thuận lợi trong việc kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam 50
2- Khó khăn trong việc kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam. 52
II- Định hướng phát triển logistics ở Việt Nam 54
1- Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics 54
2- Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phương tiện kĩ thuật đồng bộ
, tiên tiến. 55
3- Nâng cao vai trò của quản lý nhà nước 56
4- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 56

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60Xem Thêm: Tiềm năng phát triển Logistics ở Việt Nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiềm năng phát triển Logistics ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.