Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng tài liệu kỹ thuật triển khai sản xuất áo Jackets nam 2 lớp mã hàng L45500 tại công ty TNHH

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng tài liệu kỹ thuật triển khai sản xuất áo Jackets nam 2 lớp mã hàng L45500 tại công ty TNHH


  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN . 4
  LỜI MỞ ĐẦU . 5
  BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT 6
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, BẢN VẼ 7
  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY . 9
  1.1 Một số hình ảnh về công ty . 9
  1. 2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 10
  1.3. Mô hình công nghệ sản xuất của công ty. . 10
  CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU ĐƠN HÀNG . 12
  2.1 Nghiên cứu đơn hàng 12
  2.1.1. Mô tả mẫu 12
  2.1.1.2. Đặc điểm hình dáng 13
  2.1.2. Nghiên cứu bảng thông số, bảng tỷ lệ cỡ vóc , màu sắc của mã hàng . 14
  2.1.2.1. Bảng thông số mã hàng L45500 . 14
  1.2.2.2. Hình vẽ mô tả một số vị trí đo của mã hàng . 14
  2.1.2.3. Bảng tỷ lệ cỡ vóc , màu sắc của mã hàng L45500 . 16
  2.1.3. Cấu trúc đường may, hình vẽ mặt cắt của sản phẩm 16
  2.1.3.1. Vị trí cắt các đường may trênsản phẩm 16
  2.1.3.2. Kết cấu một số vị trí đường may . 18
  2.1.4. Nghiên cứu đặc điểm nguyên phụ liệu của mã hàng L45500 19
  2.1.4.1. Bảng thống kê nguyên phụ liệu 19
  2.1.4.2. Bảng mô tả nguyên phụ liệu của mã hàng 20
  2.2. Nhận xét, đề xuất . 22
  2.21. Nhận xét . 22
  2.2.2. Đề xuất 22
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ MÃ HÀNG L45500. 23
  3.1 Thiết kế mẫu. . 23
  3.1.1. Chọn phương pháp thiết kế 23
  3.1.2. Thiết kế mẫu cơ sở . 23
  3.1.2.1 Thiết kế thân sau 23
  3.1.2.2. Thiết kế thân trước . 24
  3.1.2.3 Thiết kế tay áo, cổ áo 25
  3.1.2.4. Thiết kế các chi tiết phụ . 25
  3.1.3. Thiết kế mẫu mỏng 34
  3.1.3.2. Phương pháp thiết kế mẫu mỏng 34
  3.1.3.3. Bảng thông số kích thước bán thành phẩm 37
  3.1.4. Thiết kế mẫu cứng, mẫu phụ trợ . 42
  3.1.5. Chế thử mẫu . 52
  3.1.5.1. Điều kiện chế thử mẫu . 52
  3.1.5.2. Phương pháp chế thử mẫu . 52
  3.1.5.3. Chỉnh sửa mẫu đưa vào sản xuất . 53
  3.2. Nhảy mẫu . 53
  3.2.1. Các phương pháp nhảy mẫu trong may công nghiệp 53
  3.2.2. Tiến hành nhảy mẫu 54
  3.2.3. Tính số gia nhảy mẫu cho từng điểm . 55
  3.3 Giác sơ đồ. 73
  3.3.1. Khái niệm giác sơ đồ . 73
  3.3.2. Nguyên tắc giác . 73
  3.3.3. Phương pháp giác sơ đồ và tiêu chuẩn GSĐ . 74
  CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT VỀ CÔNG NGHỆ MÃ HÀNG L45500. 83
  4.1. TÝnh ®Þnh møc tiªu hao NPL (b¶ng mÇu, b¶ng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn phô liÖu) 83
  4.1.1. Xây dựng bảng mầu 83
  4.1.2. Trình bày bảng mầu 84
  4.1.3. Tính định mức tiêu hao NPL 86
  4.1.3.1. Phương pháp tính định mức nguyên liệu. . 86
  4.1.3.2. Phương pháp tính định mức chỉ cho một sản phẩm . 95
  4.2. X©y dùng tiªu chuÈn kü thuËt . 100
  4.2.1 Tiêu chuẩn trải vải . 100
  4.2.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật may sản phẩm 106
  4.2.3.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật may sản phẩm . 106
  4.3.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chung của sản phẩm 107
  4.3.2.3. Tiêu chuẩn về đóng gói, hòm hộp 1
  4.4 . Xây dựng quy trình công nghệ May sản phẩm . 109
  4.4.1. Sơ đồ khối mã hàng L45500 109
  4.4.2 Sơ đồ lắp ráp mã hàng L45500 111
  4.4.3. Sơ đồ phân tích quy trình công nghệ . 112
  4.4.4. Quy trình công nghệ trước đồng bộ . 113
  4.5. Thiết kế chuyền. . 119
  4.5.1. Lựa chọn hình thức dây chuyền 119
  4.5.2. Tính toán các thông số dây chuyền 121
  4.5.3. Xây dựng quy trình công nghệ sau đồng bộ mã hàng L45500 . 122
  4.5.3.1. Đồng bộ dây chuyền sản xuất, cân đối chuyền may . 122
  4.5.3.2. Bảng quy trình công nghệ sau đồng bộ mã hàng L45500 . 123
  4.5.3.3. Biểu đồ phụ tải sau đồng bộ mã hàng . 127
  4.5.4. Thiết kế dây chuyền may 128
  4.5.4.1. Các thiết bị sử dụng trên chuyền . 128
  4.5.4.2. Thiết kế dây chuyền may . 130
  4.6. Bố trí một vị trí làm việc trên dây chuyền may. . 134
  4.7. Lập kế hoạch sản xuất của đơn hàng . 136
  4.7.1. Định nghĩa lập kế hoạch sản xuất 136
  4.7.2. Vai trò của lập kế hoạch sản xuất với doanh nghiệp 136
  4.7.3. Lập kế hoạch sản xuất cho mã hàng . 136
  KẾT LUẬN . 138
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 139

  L
  ỜI MỞ ĐẦU
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, thì các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ cũng ngày một phát triển, trong đó ngành công nghiệp Dệt May cũng được đẩy mạnh và giữ một vai trò quan trọng của nền kinh tế nước nhà. Ngành được đầu tư và phát triển theo xu hướng ngày càng mở rộng, đặc biệt ngành May đã trở thành ngành xuất khẩu chính của nước ta trong những năm gần đây. Không những thế ngành còn thu hút rất đông số lượng người lao động, giảm tình trạng thất nghiệp và ngành còn đóng góp vào ngân sách nhà nước tương đối lớn, chỉ đứng sau ngành công nghiệp dầu khí.
  Do đó các doanh nghiệp May ở Việt Nam đều đã và đang đầu tư về trang thiết bị, máy móc và áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bởi vậy đã góp phần cải tiến, nâng cao nắng suất cũng như chất lượng sản phẩm.
  Tuy nhiên, làm thế nào để có được những sản phẩm đạt chất lượng, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, để thu hút khách hàng và mong muốn chiếm lĩnh thị trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Ngoài việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng cao trình độ quản lý,trình độ tay nghề của công nhân thì các doanh nghiệp cần chủ động nguồn nguyên liệu, tiến hành các công việc chuẩn bị sản xuất một cách tốt nhất, giúp đơn hàng được triển khai theo đúng kế hoạch và đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
  Để công việc được thực hiện một cách hiệu quả nhất đòi hỏi chúng ta cần phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kiến thức chuyên môn vững và khả năng nắm bắt thị trường mục tiêu tốt, để đưa ra được những sản phẩm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, em đã nghiên cứu và lựa chọn đề tài đồ án tốt nghiệp là: “Xây dựng tài liệu kỹ thuật triển khai sản xuất áo Jackets nam 2 lớp mã hàng L45500 tại công ty TNHH HK Vina (Thanh Miện - Hải Dương)’’.
  Thông qua đề tài này, em đã học hỏi thêm những kiến thức để sau khi ra trường em làm việc tốt hơn, nhằm đáp ứng được những nhu cầu của ngành cũng như đóng góp một phần sức lực của mình vào sự phát triển của ngành.


  Xem Thêm: Xây dựng tài liệu kỹ thuật triển khai sản xuất áo Jackets nam 2 lớp mã hàng L45500 tại công ty TNHH
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng tài liệu kỹ thuật triển khai sản xuất áo Jackets nam 2 lớp mã hàng L45500 tại công ty TNHH sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status