Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết củađề tài
  Đất nước ta đang hội nhập phát triển cùng thế giới, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, nhu cầu về cuộc sống càng trở nên phong phú và đa dạng hơn. Uống không chỉ đơn thuần là nhu cầu sinh lý giải quyết cơn khát của con người mà nó còn là nhu cầu gắn liền với đời sống tình cảm của con người. Trong các loại đồ uống thì Bia hơi là loại đồ uống bình dân được đông đảo mọi người tiêu dùng ưa chuộng.
  Hiện nay ngành Bia là một trong những ngành kinh doanh đem lại lợi nhuận tương đối cao, do đó nhiều cơ sở địa phương đã thành lập những nhà máy đưa sản phẩm ra thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh nói chung và các nhà kinh doanh sản phẩm bia nói riêng đang phải đối mặt với những biến động không ngừng của môi trường kinh doanh. Để đạt được các mục tiêu trong môi trường kinh doanh luôn biến động này các doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực như: nguồn lực về vốn, về con người, không ngừng tổ chức cơ cấu lại bộ máy hoạt động . Thực chất những việc này là doanh nghiệp thực hiện hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  Hiệu quả kinh doanh là thước đo tổng hợp, phản ánh năng lực sản xuất và trình độ kinh doanh của một doanh nghiệp, là điều kiện quyết định sự thành bại của tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất Bia như công ty Bia NADA nói riêng. Để khái thác triệt để các nguồn lực khan hiếm nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hoá thoả mãn nhu cầu của xã hội, các Công ty, các doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiến hành đánh giá các kết quả đã thực hiện và đưa ra các giải pháp, biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả.
  Vấn đề hiệu quả kinh doanh luôn được ban lãnh đạo Công ty Bia NADA quan tâm xem đây là thước đo và công cụ thực hiện mục tiêu kinh doanh tại Công ty. Với những kiến thức thu được trong quá trình học tập, nghiên cứu và xuất phát từ thực tế của Công ty Bia NADA em nhận thấy vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh thực sự giữ vai trò quan trọng. Trước vấnđề quan trọngđó tôi đã chọnđề tài “ xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA”
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Dựa vào kết quả phân tích hoạtđộng sản xuất kinh doanh nhằm mụcđích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bia NADA Nam Định. Đề tài tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:
  - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến hoạtđộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nêu bậtđược sự cần thiết của hoạtđộng sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  - Phân tích thực trạng hoạtđộng sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Bia NADA Nam Định trong hai năm gần đây, chỉ ra những kết quảđạtđược và những hạn chế của tình hình hoạtđộng sản xuất kinh doanh tại Công ty.
  - xây dựng các giải pháp nhằm cải thiện hoạtđộng sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần Bia NADA Nam Định.
  3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Hoạtđộng sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Bia NADA Nam Định qua hai năm.
  - Phạm vi nghiên cứư: Nghiên cứu thực tiễn tình hình hoạtđộng sản xuất kinh doanh trong Công ty cổ phần Bia NADA Nam Định và chủ yếu tập trung xem xét, phân tích chi tiêu của sản xuất, tài chính, kinh doanh thông qua các bảng cân đối kế toán, bảng kết quả kinh doanh, v.v của Công ty cổ phần Bia NADA Nam Định.
  - Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các phương pháp như : quan sát, điều tra, tổng hợp, so sánh, thay thế liên hoàn, đồ thị, phân tích, đối chiếu, kết hợp với việc sử dụng các bảng biểu số liệu minh hoạtđể làm sáng tỏ quan điểm của mình về nghiên cứuđãđượcđặt ra.

  4. Kết cấu của luận văn
  Chương 1: Hiệu quả kinh doanh và vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp
  Chương 2: Phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Bia NADA
  Chương 3: xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia NADA  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: HIỆU QUẢ kinh doanh VÀ VẤNĐỀNÂNG CAO HIỆU QUẢ kinh doanh Ở DOANH NGHIỆP 4
  1. Hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 4
  1.1. Hiệu quả kinh doanh 4
  1.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh 8
  1.2.1. Hiệu quả cá biệt và hiệu quả kinh tế quốc dân 9
  1.2.2. Hiệu quả của chi phí bộ phận và chi phí tổng hợp 9
  1.2.3. Hiêu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh 9
  1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu qủa kinh doanh đối với doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 10
  1.4. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 12
  1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 13
  1.5.1. Nhân tố thuộc về doanh nghiệp 13
  1.5.2. Những nhân tố ngoài doanh nghiệp 17
  1.6. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh 21
  1.6.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 21
  1.6.2. Các quan điểmcơ bản trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 30
  CHƯƠNG 2HÂN TÍCHĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢSẢN XUẤT kinh doanh Ở CÔNG TY BIA NADA 32
  2. Vài nét về công ty Cổ phần Bia NADA 32
  2.1. lịch sử hình thành và phát triển 32
  2.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 33
  2.2.1. Quyền hạn: 33
  2.2.2. Nhiệm vụ: 33
  2.3. Hình thức pháp lý và loại hình sản xuất kinh doanh 34
  2.3.1. Hình thức pháp lý 34
  2.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Bia 34
  2.4.1. Đặc điểm về công nghệ sản xuất Bia NaDa 34
  2.4.2. Đặc điểm về sử dụng nguyên vật liệu 39
  2.4.3. Đặc điểm tổ chức: 42
  2.4.4. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất – lao động 45
  2.4.5. Đặc điểm về hạch toán kinh doanh 47
  2.4.8. Đặc điểm phân phối lợi nhuận 50
  2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 51
  2.5.1. Kết quả chung 51
  2.5.2. Kết quả hoạt động tiêu thụ, Thuế nộp ngân sách và tiền lương bình quân của Công ty Bia NADA 54
  2.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia NADA 55
  2.6.1. Hiệu quả doanh thu, doanh thu thuần và lợi nhuận so với tổng chi phí của Công ty cổ phần Bia NADA 55
  2.6.2. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định 56
  2.6.3. Hiệu quả sử dụng Tài sản lưu động 60
  2.6.4. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn, vốn vay và khả năng sinh lời của Công ty cổ phần Bia NADA 62
  2.6.5. Chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường 67
  2.6.6. Hiệu quả sử dụng lao động 74
  2.6.7. Tóm tắt chương 2 77
  CHƯƠNG 3:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAOHIỆU QUẢ kinh doanh Ở CÔNG TY BIA NADA 83
  3.1. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 83
  3.2.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 84
  3.2.2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức marketing và tăng cường các hoạt động quảng cáo. 91
  3.2.3.Biện pháp nâng cao chất lượng lao động của Công ty Bia NADA 99
  KẾT LUẬN 105
  Tµi liÖu tham kh¶o 106

  Xem Thêm: Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status