Điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay

MỤC LỤC

A-MỞ ĐẦU.
B-NỘI DUNG.

I-Thực trạng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
1-Đặc điểm và vai trò doanh ngiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
1.1-Khái niệm và phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.2- Các đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
1.3-Vị trí, vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ .
2-Thực trạng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

II-Điều kiện phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay.
1-Doanh nghiệp vừa và nhỏ với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế những cơ hội và thách thức.
2-Điều kiện phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
2.1-Khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam .
2.1.1-Thị trường trong nước.
2.1.2- Thị trường quốc tế
2.2-Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.
2.2.1-Chiến lược giảm chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.2.2-Thực hiện khác biệt hoá sản phẩm, dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh.
2.3-Đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.4-Các chính sách hỗ trợ của nhà nước.
2.5-Tác động của những chính sách vĩ mô tới sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.5.1-Chính sách thương mại.
2.5.2-Các chính sách tiền tệ và tài chính .
2.5.3-Chính sách đất đai.
2.5.4-Chính sách công nghệ.

III-Định hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

C- KẾT LUẬNXem Thêm: Điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.