Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
I. Quan niệm về TMĐT và lợi ích của nó
1. Khái niệm TMĐT
2. Đặc trưng của TMĐT
3. Lợi ích của TMĐT
II. Hình thức hoạt động TMĐT
1.Giao dịch TMĐT
2. Các loại giao dịch TMĐT
3. Hình thức hoạt động của TMĐT
III. Cơ sở đảm bảo hoạt động của TMĐT ở nước ta

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TMĐT Ở VIỆT NAM
I. Môi trường phát triển TMĐT
1.Nhận thức và nguồn nhân lực cho TMĐT
1.1.Nhận thức xã hội đối với TMĐT
1.2.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho TMĐT
2.Chính sách và pháp luật cho phát triển TMĐT
2.1. Sự cần thiết phải xây dựng khung pháp lý cho việc triển khai TMĐT
2.2. Các yêu cầu pháp lý cho việc phát triển TMĐT
2.3.Một số chính sách liên quan tới TMĐT
2.4.Pháp luật
3.Hạ tầng công nghệ và dịch vụ hỗ trợ TMĐT
3.1.Công nghệ thông tin (CNTT)
3.2. Viễn thông và Internet
3.3. Thanh toàn điện tử
II. Một số loại hình kinh doanh dịch vụ trực tuyến
1.Tình hình phát triển chung
1.1. Mở ra một hướng đi mới cho các doang nghiệp (DN)
1.2. Phát triển sôi động nhưng thiếu cân đối
1.3. Định hướng phát triển
2. Các dịch vụ công
3. Quảng cáo trực tuyến
4. Giải trí trực tuyến
5. Đào tạo trực tuyến
6. Các loại hình kinh doanh giá trị giá trị gia tăng trực tuyến khác
6.1. Báo điện tử khẳng định vị thế
6.2. Dịch vụ gia tăng cho mạng điện thoại di động
III. Tình hình ứng dụng TMĐT trong DN
1.Tình hình ứng dụng TMĐT trong DN
2.Tình hình kinh doanh TMĐT
2.1. B2B
2.2. B2C và C2C
3.Ứng dụng TMĐT với DN xuất khẩuCHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TMĐT Ở VIỆT

NAM (VN)
I.Phương hướng phát triển TMĐT ở VN
II.Một số giải pháp cho phát triển TMĐT ở VN

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.