Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hoàn hiện hoạt động xây dựng chiến lược tại Ngân hàng Công thương Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn hiện hoạt động xây dựng chiến lược tại Ngân hàng Công thương Việt Nam

  MỤC LỤC
  Chương 1
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
  XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC kinh doanh NGÂN HÀNG

  1. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC-NỘI DUNG QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ kinh doanh NGÂN HÀNG 10
  1.1.Khái niệm và đặc điểm của chiến lược kinh doanh ngân hàng 10
  1.1.1.Khái niệm chiến lược kinh doanh ngân hàng 10
  1.1.2 Đặc điểm chiến lược kinh doanh ngân hàng 11
  1.2.Phân loại chiến lược 11
  1.2.1.Nhóm chiến lược tăng trưởng 13
  1.2.1.1.Những chiến lược tăng trưởng hướng nội 13
  1.2.1.2.Chiến lược tăng trưởng hướng ngoại 14
  1.2.2.Nhóm chiến lược thu hẹp hoạt động. 15
  1.2.2.1.Chiến lược cắt giảm chi phí 15
  1.2.2.2. Chiến lược cắt bỏ một số lĩnh vực kinh doanh 15
  1.2.2.3.Chiến lược thu hoạch 15
  1.2.2.4. Chiến lược giải thể 16
  1.3.Xây dựng chiến lược kinh doanh-Nội dung quan trọng của quản trị kinh
  doanh Ngân hàng. 16
  1.3.1.Khái niệm xây dựng chiến lược 16
  1.3.2. Phân biệt quản trị chiến lược và xây dựng chiến lược 16
  1.3.3.Vai trò của xây dựng chiến lược. 17
  1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng 18
  1.5. Quan điểm xây dựng chiến lược kinh doanh trong ngân hàng 19
  2.QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC kinh doanh NGÂN HÀNG 21
  2.1.Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng để xác định cơ hội và nguy cơ 22
  2.1.1. Phân tích môi trường quốc tế và khu vực 22
  2.1.2 Phân tích môi trường quốc gia (Môi trường vĩ mô) 23
  2.1.3 Phân tích môi trường ngành ngân hàng ( môi trường cạnh tranh) 24
  2.1.3.1.Các đối thủ cạnh tranh hiện tại 25
  2.1.3.2. Khách hàng: 25
  2.1.3.3. Nhà cung ứng: 25
  2.1.3.4. Đối thủ cạnh tranh mới gia nhập: 26
  2.1.3.5. Sản phẩm thay thế 26
  2.2. Phân tích nội bộ ngân hàng 26
  2.3.Xác định sứ mệnh, mục tiêu chiến lược: 28
  2.3.1.Sứ mệnh: 28
  2.3.2 Mục tiêu chiến lược 29
  2.4.Hình thành các phương án chiến lược 29
  2.5. Phân tích, lựa chọn và đánh giá chiến lược 29
  2.6. Xác định các nhiệm vụ để thực hiện chiến lược 30
  3. MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC kinh doanh NGÂN HÀNG 30
  3.1. Ma trận BCG: Nhóm tư vấn Boston (Boston Consulting Group) 30
  3.2.Ma trận vị trí chiến lược và đánh giá hoạt động SPACE 35
  3.3. Ma trận SWOT 39
  4. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC kinh doanh NGÂN HÀNG. 41
  4.1.Sứ mệnh 41
  4.1.1.Nội dung cơ bản của sứ mệnh 41
  4.1.2. Mục tiêu 43
  4.2.Chiến lược kinh doanh tổng thể 45
  4.3.Hệ thống chiến lược chức năng 45
  4.3.1.Chiến lược nguồn vốn 45
  4.3.2.Chiến lược đầu tư 45
  4.3.3.Chiến lược marketing 45
  4.3.4.Chiến lược về tổ chức bộ máy quản trị và điều hành 46
  4.3.5.Chiến lược quản lý và phát triển nguồn nhân lực 46
  4.3.6.Chiến lược phát triển công nghệ 47
  4.3.7.Chiến lược quản trị rủi ro 47
  4.3.8.Chiến lược quản lý tài chính 47
  4.4.Kế hoạch tổ chức triển khai 47
  Chương 2
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC kinh doanh TẠI NHCTVN
  1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng công thương Việt Nam 48
  1.1. Giới thiệu khái quát về NHCTVN 48
  1.2. Sản phẩm dịch vụ 49
  1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh của NHCTVN 51
  2.THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC kinh doanh TẠI NHCTVN 55
  2.1.Hoạt động xây dựng chiến lược của NHCT trong thời gian qua. 55
  2.2.Quan điểm chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược 55
  2.3.Nội dung và phương pháp thực hiện 56
  2.3.1.Quy trình xây dựng chiến lược tại NHCTVN 56
  2.3.1.1- Phân tích môi trường kinh doanh 56
  2.3.1 2.Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng công thương 57
  2.3.1.3. Kết hợp phân tích môi trường bên trong bên ngoài với mong muốn, kỳ vọng của lãnh đạo ( quan điểm chiến lược) 57
  2.1.2.4. Hình thành sứ mệnh và mục tiêu chiến lược 57
  2.3.1.5. Hình thành các phương án chiến lược 58
  2.3.1.6.Chiến lược kinh doanh đến năm 2010 58
  2.3.1.7. Tổ chức và phân công thực hiện chiến lược. 58
  2.3.2.Một số nội dung chính của chiến lược 59
  3.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TẠI NHCTVN 59
  3.1.Những kết quả 59
  3.2. Tồn tại và nguyên nhân 60
  3.2.1.Tồn tại 60
  3.2.2.Nguyên nhân 61
  3.2.2.1.Nguyên nhân chủ quan 61
  3.2.2.2.Nguyên nhân khách quan 62
  Chương 3
  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  1. CHIẾN LƯỢC kinh doanh CỦA NHCTVN 63
  1.1. Mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược 63
  1.2. Chiến lược kinh doanh tổng thể đến năm 2010 64
  2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TẠI NHCTVN 65
  2.1.Hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin 65
  2.2.Hoàn thiện mô hình tổ chức 66
  2.3. Hoàn thiện quy trình và phương pháp xây dựng chiến lược tại NHCTVN 67
  2.4. Hoàn thiện nội dung chiến lược kinh doanh 72
  2.5. Thiết lập quy trình phân tích đối thủ cạnh tranh 75
  2.6.Tổ chức đào tạo cán bộ chuyên môn 76
  2.7. phát triển ứng dụng - phần mềm tin học phục vụ công tác xây dựng
  chến lược 76
  3. KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TẠI NHCTVN 77
  3.1. Kiến nghị đối với NHCTVN 77
  3.2. Kiến nghị đối với NHNNVN 77
  3.3. Kiến nghị đối với Nhà nước và Chính phủ 78

  Xem Thêm: Giải pháp hoàn hiện hoạt động xây dựng chiến lược tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn hiện hoạt động xây dựng chiến lược tại Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status