Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh rượu đế Gò Đen

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh rượu đế Gò Đen


  MỤC LỤC ( LUẬN VĂN GỒM 99 TRANG, CÓ FILE WORD)

  CHƯƠNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1. Mục tiêu tổng quát .2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 Câu hỏi nghiên cứu .2
  1.3.1 Câu hỏi nghiên cứu chính .2
  1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu cụ thể 2
  1.4 Giả thiết nghiên cứu 3
  1.4.1 Các nhân tố bên trong của các cơ sở SX rượu thủ công khu vực Gò Đen ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của nghề thủ công truyền thống này .3
  1.4.2 Các nhân tố bên ngoài tác động đến sự phát triển của nghề thủ công truyền thống này 3
  1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3
  1.5.1 Đối tượng nghiên cứu .3
  1.5.2 Phạm vi nghiên cứu .4
  1.6 Cấu trúc của báo cáo, nội dung cơ bản của các chương .4

  CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN .6
  2.1 Cơ sở lý thuyết 6
  2.1.1 Lý thuyết về thay đổi cơ cấu kinh tế .6
  2.1.2 Hệ thống các khái niệm về ngành nghề TTCN 8
  2.1.3 Vai trò của ngành nghề TTCN 9
  2.2 Tổng quan kinh nghiệm phát triển ngành nghề nông thôn .10
  2.2.1 Ngoài nước 10
  2.2.2 Trong nước 12


  CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18
  3.1 Phương pháp tiếp cận 18
  3.1.1Tiếp cận hệ thống .18
  3.1.2 Tiếp cận trong – ngoài 18
  3.2 Khung phân tích 18
  3.3 Các chỉ tiêu quan sát, phân tích .19
  3.4 Phương pháp lấy mẫu 20
  3.4.1 Mô tả mẫu .20
  3.4.2 Phạm vi nghiên cứu .21
  3.4.3 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp .21
  3.5 Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập thông tin 21
  3.5.1 Dữ liệu thứ cấp 21
  3.5.2 Phương pháp thu thập thông tin 21
  3.6 Phương pháp phân tích 22
  3.7 Công cụ phân tích .22

  CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .23
  4.1 Tổng quan về nghề sản xuất rượu đế Gò Đen .23
  4.1.1 Khái quát về lịch sử địa danh Gò Đen 23
  4.1.2 Điều kiện tự nhiên .24
  4.1.3 Điều kiện xã hội .26
  4.1.4 Quy trình sản xuất rượu 29
  4.2 Đánh giá các nhân tố bên ngoài 33
  4.2.1 Các chính sách của Nhà nước 34 a. Chính sách của trung ương .34 b. Chính sách của địa phương (tỉnh Long An) .35
  4.2.2 Nhu cầu được hỗ trợ của các cơ sở SX- KD rượu đế Gò đen .36


  4.3 Đánh giá các nhân tố bên trong 43
  4.3.1 Phân tích chi phí- doanh thu .43
  4.3.2. Đánh giá hiệu quả sản xuất- kinh doanh 48
  4.3.3 Các nhân tố khác .50

  4.4 Hiệ quả và vai trò của nghề sản xuất rượu thủ công khu vực Gò Đen .55
  4.4.1 Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 55
  4.4.2 Giải quyết việc làm và tăng thu nhập 55
  4.4.3 Hỗ trợ phát triển các dịch vụ du lịch .56
  4.5 Phân tích SWOT đối với nghề sản xuất rượu Gò Đen 55
  4.5.1 Điểm mạnh 56
  4.5.2 Điểm yếu .56
  4.5.3 Cơ hội 56
  4.5.4 Thách thức .57
  4.6 Kết luận chương 57

  CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 59
  5.1 Kết luận về phương pháp nghiên cứu .59
  5.2 Kết luận về các phát hiện của đề tài 60
  5.3 Đề xuất các khuyến nghị .61
  5.3.1 Các nghiên cứu tiếp theo .61
  5.3.2 Các gợi ý chính sách .62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 68
  Mục lục i Danh mục các bảng biểu . v Thuật ngữ viết tắt . vi


  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  Bảng 1. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm 25
  Bảng 2. Thuế TTĐB của sản phẩm bia, rượu 34
  Bảng 3. Giá bán lẻ .39
  Bảng 4. Giá bán sỉ .39
  Bảng 5. Phân nhóm theo DT số liệu cục Thống kê và DT 06,07,08 . 44
  Bảng 6. DT bình quân .45
  Bảng 7. DT bình quân từ hèm 45
  Bảng 8. Vốn cố định 46
  Bảng 9. Vốn lưu động 47
  Bảng 10. Chi phí bình quân 47
  Bảng 11. Lợi nhuận bình quân .48
  Bảng 12. Lương bình quân/LĐ .48
  Bảng 13. Lợi nhuận/DT 49
  Bảng 14. Lợi nhuận/Vốn lưu động .49
  Bảng 15. Lợi nhuận/Vốn cố định .50
  Bảng 16. Tỷ suất lợi nhuận thực .50
  Bảng 17. Tương quan DT, CP, lợi nhuận và học vấn năm 2008 53
  Khung phân tích 19
  Quy trình sản xuất . 29
  Hộp 1. Dù thật hay giả rượu vẫn là chất độc 32
  Hộp 2. Hầu hết rượu thủ công đều là rượu độc 33
  Hình 1. Những bảng hiệu bán rượu đế Gò Đen dọc theo QL1 .01
  Hình 2: Cơ sở SX rượu của chị Thảo (ở ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức) 28
  Hình 3: Ông Trị SX mẻ rượu mới và kiểm tra chất lượng .31
  Hình 4: Ai biết được trong số can rượu này, can nào có nhiều thuốc rầy .32
  Hình 5: Vừa SX rượu thủ công vừa chăn nuôi 57
  Bản đồ 1. Vị trí tỉnh Long An trong các tỉnh Nam bộ.
  Bản đồ 2: Bản đồ hiện trạng ngành nghề nông thôn (năm 2008) Bản đồ 3: Bản đồ quy hoạch ngành nghề nông thôn


  ĐẶT VẤN ĐỀ


  1.1 GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

  Long An cùng với quá trình phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) hơn 300 năm, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) nông thôn đã hình thành và phát triển như: nghề thủ công mỹ nghệ: chạm trổ gỗ mỹ nghệ; thêu ren, dệt chiếu, v.v; nghề chế biến nông sản: bánh tráng, bún, sản xuất (SX) rượu thủ công,v.v; nghề TTCN: đóng tàu xuồng, làm trống, nghề rèn, v.v.

  Ngành nghề TTCN đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nông thôn Việt Nam. Ngành nghề TTCN vừa tạo việc làm, tăng thu nhập, vừa tạo dấu ấn bản sắc văn hoá các vùng, miền qua các sản phẩm (SP) truyền thống. Với xu thế hội nhập thế giới, SP TTCN ngoài yếu tố truyền thống còn phải tinh tuý, đa dạng đáp ứng tiêu chuẩn của ngành, quốc gia và quốc tế.

  Ngành nghề TTCN của Long An như nghề dệt chiếu Long Định, nghề SX rượu thủ công khu vực Gò Đen, nghề làm trống xã Bình Lãng (huyện Tân Trụ) v.v. tạo ra SP giá trị cao, tinh xảo. Rượu đế Gò Đen nổi tiếng với truyền thống SX lâu đời. Hiện nay những người SX rượu thật đang lao đao vì rượu giả, rượu
  kém chất lượng, không ít điểm đề bán rượu Gò Đen (dọc theo Quốc lộ 1A qua huyện Bến Lức) nhưng chất lượng bên trong chưa được kiểm định. Đây thực sự là thách thức đối với những ai quan tâm đến thương hiệu rượu đế Gò
  Đen.
  Để nghề sản xuất rượu thủ công khu vực Gò Đen sản xuất kinh doanh (SX-KD) có tổ chức, khắc phục đượcnhững tồn tại cơ bản về mẫu mã, chất lượng, giá thành, thị trường tiêu thụ, v.v thì nghề này mới phát triển ở mức độ cao hơn. Vì vậy, rất cần thiết có nghiên cứu để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến SX- KD nghề sản xuất rượu thủ công khu vực Gò Đen sẽ là cơ sở khoa học tin cậy cho các cấp chính quyền hoạch định và lựa chọn chính sách hỗ trợ.


  Xem Thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh rượu đế Gò Đen
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh rượu đế Gò Đen sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status