Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Chi phí kinh doanh và một số giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh tại công ty Cổ Phần Vận Tải Sơn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chi phí kinh doanh và một số giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh tại công ty Cổ Phần Vận Tải Sơn


  LỜI MỞ ĐẦU
  Đất nước ta ngày nay được cả thế giới biết đến không chỉ vì là một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất và kiên cường trong đánh giặc mà còn đang có nền kinh tế phát triển đi lên rất mạnh mẽ và đầy tiềm năng. Xuất phát từ một đất nước đi lên sau 30 năm chiến tranh rồi lại trải qua những năm nền kinh tế nước ta thực hiện theo công tác kế hoạch hoá tập trung đã kìm hãm năng lực sản xuất của nước nhà. Từ khi bước vào thời kỳ đổi mới nền kinh tế nước ta đã và đang tăng tốc phát triển đi lên dần hoà nhập với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Điều này được thể hiện qua việc chúng ta xoá bỏ nền kinh tế tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp đó là sự chủ động ra nhập các khối và các tổ chức kinh tế chính trị như: ASEAN, AFTA và mới đây nhất là tổ chức thương mại quốc tế (WTO) đã khẳng định sự hội nhập đầy đủ của Việt Nam với thế giới. Đây là điều kiện thuận lợi cho đất nước nói chung và các doanh nhiệp nói riêng, đồng thời cũng là một thách thức to lớn bởi sự trênh lệch về trinh độ công nghệ, nguồn vốn, trình độ quản lý. Trước cơ hội và thách thức để phát triển hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải làm thế nào để tồn tại và phát triển đi lên trong môi trường mà sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay? Đây là vấn đề nan giải với cả nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng phải tìm hướng đi và lời giải cho mình.
  Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp muốn giành được chiến thắng thì phải thực hiện tốt 3 vấn đề sau đây: Hiệu quả sản xuất, hoạt động quản trị kinh doanh và chi phí. Trong đó tiết kiệm chi phí mà tiết kiệm chi phí kinh doanh là vấn đề thiết thực và lành mạnh nó không những mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, ngoài ra xét trên khía cạnh toàn xã hội thì nó còn tiết kiệm cho nền kinh tế, nâng cao hiệu quả lao động xã hội thúc đẩy một sự cạnh tranh lành mạnh. Vì thế hiện nay, việc nỗ lực cắt giảm chi phí đã trở thành một vấn đề quan trọng trong công tác quản lý kinh doanh bởi hiệu quả của việc sử dụng chi phí kinh doanh quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp trước sự cạnh tranh ngay gắt hiện nay của các công ty đặc biệt là các công ty nước ngoài.
  Vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp hiện nay là làm thế nào để tiết kiệm được chi phí kinh doanh? Đây là thách thức của không riêng công ty nào và tại công ty Cổ Phần Vận Tải Sơn Dương nơi em đang thực tập cũng không ngoại lệ. Qua quá trình thực tập ở công ty trên tinh thần học hỏi và phát huy những nổ lực của cán bộ công nhân viên của công ty trong công tác tiết kiệm chi phí, cùng với những kiến thức đã được trang bị trên ghế nhà trường cho em nhận thấy rằng vấn đề về chi phí kinh doanh của doanh nghiệp là rất quan trọng. Vì vậy, em xin mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Chi phí kinh doanh và một số giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh tại công ty Cổ Phần Vận Tải Sơn Dương” nhằm mở rộng và ứng dụng những kết quả nghiên cứu có thể đi sâu vào thực tiễn hoạt động của công ty.
  Nội dung của chuyên đề nghiên cứu gồm :
  Chương 1: Những vấn đề lý luận về chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.
  Chương 2: Những khảo sát thực tế tại công ty Cổ Phần Vận Tải Sơn Dương.
  Chương 3: Một số giải pháp đề suất nhằm tiết kiệm chi phí kinh doanh tại công ty Cổ Phần Vận Tải Sơn Dương.
  Trong quá trình làm bài chúng em không thể tranh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô
  Em xin trân thành cảm ơn sự hướng dẫn của cô đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. 4
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ HIỆN NAY. 4
  1. KHÁI NIỆM VÀ PHẠM VI CỦA CHI PHÍ KINH DOANH. 4
  1.1. Khái niệm về chi phí kinh doanh. 4
  a. Khái niệm về chi phí kinh doanh: 4
  b. Đặc điểm Chi phí kinh doanh trong ngành giao thông vận tải. 5
  1.2. Phạm vi chi phí kinh doanh. 5
  2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ KINH DOANH. 8
  2.1. Phân loại theo nội dung kinh tế. 8
  *Chi phí nguyên vật liệu. 8
  *Chi phí nhân công. 9
  *Chi phí khấu hao tài sản cố định. 10
  * chi phí dịch vụ mua ngoài. 10
  * Chi phí bằng tiền khác. 11
  2.3. Phân loại theo các khâu kinh doanh. 11
  3. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CHI PHÍ KINH DOANH. 12
  3.1. Tổng chi phí kinh doanh. 12
  F =Fdk + Fps - Fck 12
  3.2. Tỷ suất chi phí kinh doanh: 13
  3.3. Mức độ tăng giảm tỷ suất chi phí kinh doanh ( ký hiệu là ∆F/ ). 14
  3.4. Tốc độ tăng giảm tỷ suất chi phí( TF’ ). 14
  3.5. Mức độ tiết kiệm hay lãng phí chi phí : ( ký hiệu là ∆F ). 15
  3.6. Hệ số sinh sinh lợi của chi phí kinh doanh ( ký hiệu là H ). 16
  4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ KINH DOANH. 16
  4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh : 16
  4.1.1. Nhân tố khách quan. 17
  4.1.2. Nhân tố chủ quan. 18
  4.2. Các biện pháp hạ thấp chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. 18
  4.2.1. Làm tốt công tác marketing. 19
  4.2.2. Cải tiến không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 19
  4.2.3. Áp dụng các tiến bộ khoa hoc kỹ thuật. 20
  4.2.4. Tận dụng tối đa khả năng phục vụ của cơ sở vật chất trong doanh nghiệp. 20
  4.2.5. Tổ chức tốt việc cung ứng cho hoạt đông sản xuất kinh doanh. 21
  4.2.6.Tổ chức hợp lý, khoa học đội ngũ lao động trong doanh nghiệp. 21
  4.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra kết hợp với các biện pháp nhằm khuyến khích tiết kiệm. 22
  CHƯƠNG 2. 23
  KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI. 23
  SƠN DƯƠNG. 23
  1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 23
  1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vận tải Sơn Dương. 23
  1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của công ty. 24
  1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ. 24
  1.2.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh của công ty. 25
  1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty. 25
  1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 25
  1.3.2. Cơ cấu tổ chứcbộ máy kế toán của công ty. 27
  1.4. Những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại ở công ty trong những năm gần đây. 28
  1.4.1. Về mặt tài sản của công ty. 28
  1.4.2. Về mặt nguồn vốn của công ty. 30
  1.4.3. Về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 31
  2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 33
  2.1. Phân cấp quản lý chi phí tại công ty. 33
  2.2. Xác định phạm vi của chi phí kinh doanh trong công ty. 34
  2.3 Các kế hoạch về chi phí kinh doanh của công ty. 35
  2.4 Các hoạt động kiểm tra giám sát các khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí kinh doanh của công ty. 36
  2.4.1 Các hoạt động kiểm tra giám sát đối với chi phí nhiên liệu, vật liệu, phụ tùng thay thế. 36
  2.4.2 Đối với chi phí tiền lương. 37
  2.4.3 Đối với chi phí khấu hao và bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và lớn. 39
  2.4.4 Đánh giá thực trạng quản lý chi phí tại công ty. 40
  3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHI PHÍ KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM 2004, 2005, 2006. 40
  3.1. Tình hình thực hiện chi phí kinh doanh của công ty. 41
  CHƯƠNG 3. 44
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN VẬN TẢI SƠN DƯƠNG. 44
  1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 44
  2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 46
  KẾT LUẬN. 50


  Xem Thêm: Chi phí kinh doanh và một số giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh tại công ty Cổ Phần Vận Tải Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chi phí kinh doanh và một số giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh tại công ty Cổ Phần Vận Tải Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status