Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới”

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới”


  LỜI MỞ ĐẦU

  Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường đã phát triển, hàng hoá đã được lưu thông rộng rãi trong các khu vực, các nước khác nhau trên thế giới. Chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt của nền kinh tế. Các doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam luôn tìm kiếm cho mình những cơ hội kinh doanh mới nhằm thu được lợi nhuận tối đa, đồng thời bảo đảm được các mục tiêu an toàn và thế lực cho doanh nghiệp.
  Tuy nhiên, để thực hiện tất cả các mục tiêu đó không phải là điều đơn giản, đôi khi phải trả những cái giá rất đắt, thậm chí có thể thất bại dẫn đến phá sản. Nghiên cứu vấn đề này, nhiều nhà kinh tế cho thầy rằng sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp trên thương trường phụ thuộc rất lớn vào chiến lược cạnh tranh mà họ đã đề ra.
  Đã biết rằng, kinh tế thị trường không chỉ là chiếc “nôi” cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là một “đấu trường”. Trên thị trường luôn diễn ra sự cạnh tranh gay go khốc liệt giữa các doanh nghiệp nhằm giành lấy khách hàng. Tìm được các bí quyết để cạnh tranh có hiệu quả là tìm ra bí quyết của sự tăng trưởng, quyết định vận mệnh của doanh nghiệp .
  Công cuộc CNH,HĐH đất nước đã đem lại cho nền kinh tế nước ta một sinh khí mới và trong đó có ngành công nghiệp dệt may với những động lực và hướng phát triển mới.
  Cũng như quá trình phát triển của nhiều nước trên thế giới, trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, ngành dệt may đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam , với vai trò vừa cung cấp hàng hoá trong nước vừa tạo điều kiện mở rộng thương mại quốc tế, thu hút nhiều lao động, tạo ưu thế cạnh tranh cho các sản phẩm trên thị trường thế giới, và cũng là ngành có lợi tức tương đối cao.
  Chỉ trong 3 năm 1995-1997, giá trị tổng sản lượng của ngành dệt may đã tăng lên 20,3%, trong đó ngành dệt tăng 11,7% ngành may tăng 38,3% so với mức 29.3% của giá trị tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp. Sản phẩm xuất khẩu của ngành dệt may cũng chiếm một vị trí quan trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Năm 1997, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt 1349 triệu USD, chiếm 15,2 % tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và chiếm trên 70% trong tổng giá trị xuất khẩu của hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.
  Tuy nhiên, liệu mặt hàng dệt may của nước ta cũng như toàn ngành dệt may tới đây có tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của nước ta hay không ? Vấn đề này chỉ có thể giải đáp dựa trên cơ sở những kết quả nghiên cứu dự báo về triển vọng thị trường thế giới mặt hàng này cũng như lợi thế và năng lực phát triển ngành dệt may của Việt Nam. Những biến động trên thị trường thế giới trong thời gian qua đã tác động mạnh mẽ đến thị trường dệt may nói chung và ngành dệt, may nói riêng càng làm cho việc nghiên cứu về thị trường hàng dệt may trở nên cấp thiết. Nhằm phân tích, đánh giá những thuận lợi và khó khăn của hàng dệt may Việt Nam, trên cơ sở đó xác lập những căn cứ khoa học để dự báo khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam cũng như đề xuất một số chính sách, giải pháp hỗ trợ cho việc nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may trong nước thời gian tơí.
  Trước những vấn đề đó, với sự khuyến khích của thầy giáo hướng dẫn, tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới”. Đề tài này tập trung nghiên cứu những biến động thị trường dệt may trong những năm qua, triển vọng hàng dệt may, khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới .
  Đề tài này gồm những nội dung chủ yếu sau :
  Chương 1 Tổng quan về cạnh tranh.
  Chương 2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của ngành dệt may Việt Nam
  Chương 3 Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới.
  Đây là một đề tài với nội dung nghiên cứu rộng nên không tránh khỏi những thiếu xót. Hy vọng sẽ nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và bạn đọc để đề tài nghiên cứu này được hoàn chỉnh hơn .
  MỤC LỤC  Phần mở đầu

  Chương 1: Tổng quan về cạnh tranh

  1 .1 Tính tất yếu và vai trò của cạnh tranh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  1 .1 .1 Tính tất yếu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
  1 .1 .2 Vai trò của cạnh tranh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  1 .1 .3 Các loại hình cạnh tranh trong kinh doanh
  1 .2 Những hoạt động chủ yếu của cạnh tranh trong kinh doanh
  1 .2 .1 Cạnh tranh về sản phẩm
  1 .2 .2 Cạnh tranh về giá cả
  1 .2 .3 Cạnh tranh trong thiết lập mạng lưới kênh phân phối
  1 .2 .4 Cạnh tranh thông qua các hoạt động xúc tiến quảng cáo
  1 .2 .5 Cạnh tranh bằng các hoạt động dịch vụ trước, trong và sau bán hàng
  1 .3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
  1 .3 .1 Các nhân tố khách quan
  1 .3 .2 các nhân tố chủ quan
  Chương 2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của ngành dệt may Việt Nam
  2 .1 Vai trò và đặc điểm của ngành dệt may Việt Nam
  2 .1 .1 Vai trò
  2 .1 .2 Đặc điểm
  2 .2 Thực trạng của ngành dệt may Việt Nam
  2 .2 .1 Về sản lượng
  2 .2 .2 Về loại hình sở hữu
  2 .2 .3 Đầu tư nước ngoài
  2 .2 .4 Về thiết bị
  2 .2 .5 Về lương
  2 .2 .6 Về năng suất
  2 .2 .7 Về xuất khẩu và thị trường xuất khẩu
  2 .3 Những vấn đề tồn tại trong hoạt động kinh doanh của ngành dệt may Việt Nam
  2 .3 .1 Triển vọng, khả năng cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam
  2 .3 .2 Những vấn đề tồn tại
  Chương 3 Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới
  3 .1 Một số biện pháp chung
  3 .1 .1 Đầu tư phát triển
  3 .1 .2 Chính sách về thị trường xuất khẩu
  3 .1 .3Về nguyên liệu và phát triển sản phẩm
  3 .1 .4 Về phát triển sản phẩm
  3 .1 .5 Về phát triển khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ
  3 .1 .6 Về tổ chức quản lý
  3 .1 .7 Chính sách về lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3 .2 Phương hướng và biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam
  3 .2 .1 Phương hướng
  3 .2 .2 Biện pháp
  3 .2 .2 .1 Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá các loại sản phẩm
  3 .2 .2 .2 Thiết lập chính sách giá cả thích hợp
  3 .2 .2 .3 Hoàn thiện mạng lưới kêng phân phối
  3 .2 .2 .4 Nâng cao uy tín đối với khách hàng
  3 .2 .2 .5 Các giải pháp về mở rộng thị trường
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới”
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới” sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status