Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Marketing bán lẻ tại công ty thực phẩm Hà Đông

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Marketing bán lẻ tại công ty thực phẩm Hà Đông


  MỤC LỤC
  Lời nói đầu . 1
  Chương1: Những tiền đề lý luận cơ bản về công nghệ marketing bán lẻ hàng
  hoá ở cửa hàng . 3
  I. Hoạt động marketing tại các công ty thương mại bán lẻ trong nền kinh tế thị
  trường 3
  1. Khái niệm, vai trò và chức năng của Công ty thương mại . 3
  1.1. Khái niệm
  1.2. Vai trò của Công ty thương mại trong nền kinh tế thị trường . 3
  1.3. Chức năng . 3
  2. Khái quát về bán lẻ hàng hoá ở công ty thương mại . 3
  2.1. Khái niệm về bán lẻ hàng hoá 3
  2.2. Các yếu tố cấu thành quá trình bán lẻ 4
  2.3. Đặc trưng của quá trình bán lẻ . 5
  2.4. Các loại hình cơ sở bán lẻ 6
  3. Tư duy Marketing hiện đại trong hoạt động bán lẻ hàng hoá 6
  3.1. Quá trình hoạt động Marketing của công ty thương mại 6
  3.2. Vai trò của Marketing hiện đại trong hoạt động bán lẻ hàng hoá . 7
  II. Những nội dung cơ bản của công nghệ Marketing bán lẻ hàng hoá ở công ty
  thương mại . 7
  1. Các nội dung cơ bản của công nghệ Marketing 7
  1.1. Công nghệ thông tin thị trường . 7
  1.2. Công nghệ Marketing mục tiêu 7
  1.2.1. Công nghệ phân đoạn thị trường của Công ty thương mại 7
  1.2.2. Công nghệ lựa chọn và định vị mục tiêu thương mại bán lẻ trên đoạn thị
  trường mục tiêu . 8
  1.2.3. Công nghệ định vị mặt hàng thương mại của doanh nghiệp bán lẻ trên thị
  trường mục tiêu . 8
  1.3. Công nghệ triển khai các nỗ lực Marketing bán lẻ hỗn hợp 8
  1.3.1. Công nghệ Marketing mặt hàng kinh doanh bán lẻ 8
  1.3.2. Công nghệ định giá và thực hành giá bán lẻ . 8
  1.3.3. Công nghệ Marketing phân phối bán lẻ 9
  1.3.4. Nỗ lực Marketing xúc tiến thương mại 9
  1.3.5. Phát triển bản sắc văn hoá . 9
  LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Thư¬ng m¹i
  2. Lựa chọn phương thức bán hàng và dịch vụ khách hàng . 9
  2.1. Phương thức bán cổ điển 9
  2.2. Phương thức bán hàng tự phục vụ ở doanh nghiệp bán lẻ . 10
  III. Vận dụng chuỗi giá trị trong công nghệ Marketing bán lẻ . 10
  1. Khái niệm về giá trị của khách hàng và cung ứng giá trị khách hàng 10
  2. Các thành phần của cung ứng giá trị khách hàng . 10
  3. Mục tiêu chéo của Công ty thương mại trong cung ứng giá trị khách hàng . 11
  Chương 2: Thực trạng công nghệ Marketing bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm
  Hà Đông 12
  I. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của cửa hàng . 12
  1. Khái quát về cửa hàng . 12
  2. Chức năng - nhiệm vụ . 12
  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh 13
  4. Sơ đồ mặt bằng cửa hàng 13
  5. Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh 14
  6. Thời gian mở cửa hàng 14
  7. Khảo sát chất lượng khách tại cửa hàng . 14
  8. Mặt hàng kinh doanh của cửa hàng . 15
  II. Phân tích thực trạng công nghệ Marketing bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm
  Hà Đông trực thuộc Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Hà Tây . 15
  1. Phân tích khái quát chung . 15
  2. Phân tích việc sử dụng các yếu tố của công nghệ về thiết bị lao động và con
  người 16
  2.1. Công nghệ thông tin ở cửa hàng 16
  2.2. Thiết bị lao động . 17
  3. Phân tích về nội dung các nội dung nắm nhu cầu STP và các phối thức . 17
  3.1. Thực trạng việc triển khai công nghệ STP của cửa hàng . 17
  3.2. Công nghệ triển khai nỗ lực Marketing hỗn hợp . 18
  4. Phân tích công nghệ bán lẻ tại cửa hàng . 19
  III. Đánh giá chung tình hình (thực trạng) ở cửa hàng 20
  1. Ưu điểm . 20
  2. Nhược điểm . 21
  3. Nguyên nhân 22
  3.1. Chủ quan 22
  3.2. Khách quan . 22
  Chương 3: Một số đề xuất hoàn thiện công nghệ marketing bán lẻ cho cửa
  hàng thực phẩm Hà Đông . 23
  I. Những nhiệm vụ đổi mới của doanh nghiệp thương mại bán lẻ và hoàn thiện
  công nghệ marketing bán lẻ ở cửa hàng . 23
  1. Dự báo khái quát thị trường bán lẻ Hà Tây từ nay đến năm 2020 23
  1.1. Dự báo nhu cầu tiêu thụ ở Hà Tây . 23
  1.2. Một số dự bán và triển vọng thị trường bán lẻ ở Hà Tây trong xu thế hội nhập
  kinh tế . 23
  2. Nhiệm vụ - định hướng về chiến lược kinh doanh của cửa hàng trong tương lai25
  2.1. Nhiệm vụ trong những năm tiếp theo 25
  2.2. Định hướng chiến lược kinh doanh . 25
  II. Giải pháp hoàn thiện công nghệ Marketing bán lẻ cho cửa hàng . 26
  1. Hoàn thiện các yếu tố của công nghệ 26
  1.1. Giải pháp hoàn thiện công nghệ thông tin Marketing bán lẻ . 26
  1.2. Giải pháp hoàn thiện Marketing STP của cửa hàng . 26
  1.3. Hoàn thiện đội ngũ cán bộ công nhân viên 27
  1.4. Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật . 27
  2. Hoàn thiện qui tắc bán lẻ . 27
  3. Hoàn thiện qui trình kỹ thuật bán lẻ 27
  4. Giải pháp hoàn thiện công nghệ triển khai nỗ lực Marketing - mix . 28
  4.1. Hoàn thiện sản phẩm . 28
  4.2. Hoàn thiện giá 28
  4.3. Hoàn thiện nỗ lực phân phối 29
  4.4. Hoàn thiện nỗ lực xúc tiến thương mại hỗn hợp 29
  III. Một số kiến nghị khác . 30
  1. Đối với Nhà nước 30
  1.1. Phát triển đồng bộ các yếu tố . 30
  1.2. Hoàn thiện các chính sách và cơ chế quản lý đối với sản xuất kinh doanh
  thương mại - dịch vụ ở các tỉnh và thành phố . 30
  1.3. Phát triển các tổ chức xúc tiến thương mại . 31
  1.4. Hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nguồn lực và nhân tài kinh doanh 31
  2. Những kiến nghị đối với tỉnh Hà Tây . 31
  3. Những kiến nghị với Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Hà Tây 31
  Lời kết . 33
  Tài liệu tham khảo
  Phần Phụ lục.


  Xem Thêm: Marketing bán lẻ tại công ty thực phẩm Hà Đông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Marketing bán lẻ tại công ty thực phẩm Hà Đông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status