Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các biện pháp tự vệ trong thương mại- thực tiễn sử dụng ở một số nước trên thế giới và việt nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các biện pháp tự vệ trong thương mại- thực tiễn sử dụng ở một số nước trên thế giới và việt nam


  MỤC LỤC
  Trang
  Lời nói đầu . 1
  Chương 1: Khái quát chung về các biện pháp tự vệ trong thương mại
  quốc tế . 4
  1.1. Khái niệm, lịch sử phát triển và vai trò của các biện pháp tự vệ
  trong thương mại quốc tế . 4
  1.1.1. Khái niệm 4
  1.1.2. Lịch sử phát triển của các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế .12
  1.1.2.1 Theo quy định của GATT 1947 12
  1.1.2.2 Theo quy định của WTO . 14
  1.1.3. Vai trò của các biện pháp tự vệ 15
  1.2. Các biện pháp tự vệ theo hiệp định đa biên của WTO 17
  1.2.1. Biện pháp thuế quan 17
  1.2.2. Biện pháp phi thuế quan 19
  1.3. Nguyên tắc và thủ tục áp dụng các biện pháp tự vệ . 22
  1.3.1. Điều kiện để áp dụng các biện pháp tự vệ . 22
  1.3.2. Nguyên tắc áp dụng . 24
  1.3.2.1 Nguyên tắc không phân biệt đối xử . 24
  1.3.2.2 Nguyên tắc áp dụng các biện pháp tự vệ trong phạm vi và mức độ
  cần thiết .25
  1.3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo việc bồi thường tổn thất thương mại 26
  1.3.3. Thủ tục, thời hạn và một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng
  biện pháp tự vệ . 27
  1.3.3.1 Thủ tục điều tra 27
  a. Căn cứ tiến hành điều tra 27
  b. Thủ tục điều tra 28
  1.3.3.2 Áp dụng các biện pháp tự vệ 30
  1.3.3.3 Thời hạn áp dụng . 31
  1.3.3.4 Đình chỉ, rà soát, gia hạn và tái áp dụng các biện pháp tự vệ 32
   Đình chỉ . 32
   Rà soát . 33
   Gia hạn 33
   Vấn đề tái áp dụng 34
  Chương 2: Thực tiễn sử dụng các biện pháp tự vệ ở một số nước và
  khu vực trên thế giới . 35
  Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương
  Thảo
  2.1. Thực tiễn sử dụng các biện pháp tự vệ thương mại ở Mỹ 35
  2.1.1. Lịch sử ra đời của các biện pháp tự vệ ở Mỹ 35
  2.1.2. Thủ tục điều tra và áp dụng các biện pháp tự vệ . 37
  2.1.3. Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ 40
  2.1.4. Thực tế một số trường hợp cụ thể về việc áp dụng các biện pháp
  tự vệ ở Mỹ . 42
  2.2. Thực tiễn sử dụng các biện pháp tự vệ thương mại ở EU 48
  2.2.1. Sơ lược về Quy chế 3285/94/EC- Quy chế về các biện pháp tự vệ
  của EU . 48
  2.2.2. Thủ tục áp biện pháp tự vệ của EU . 49
  2.2.2.1 Thủ tục cung cấp thông tin và tham vấn 49
  2.2.2.2 Thủ tục điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ . 50
  2.2.3. Áp dụng và thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ . 52
  2.2.4. Thực tế một số trường hợp áp dụng biện pháp tự vệ ở EU 54
  2.3. Thực tiễn sử dụng các biện pháp tự vệ thương mại ở Trung Quốc
  và Nhật bản . 57
  2.3.1. Khái quát về chính sách tự vệ thương mại của Trung Quốc . 57
  2.3.1.1 Điều kiện để tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ 58
  2.3.1.2 Điều tra để xác định sự tồn tại của thiệt hại 60
  2.3.1.3 Áp dụng các biện pháp tự vệ 61
  2.3.1.4 Thời hạn áp dụng và thủ tục rà soát các biện pháp tự vệ 62
  2.3.2. Khái quát về chính sách tự vệ của Nhật Bản 62
  2.3.2.1 Theo Quy tắc về các biện pháp khẩn cấp . 62
  2.3.2.2 Theo Sắc lệnh liên bộ về thuế quan nhập khẩu đặc biệt . 65
  2.3.3. Thực tế một số trường hợp áp dụng biện pháp tự vệ ở Trung
  Quốc và Nhật 66
  Chương 3: Thực tiễn về tự vệ thương mại ở Việt Nam và một số kiến
  nghị nhằm thực hiện tốt công tác này trong bối cảnh hội nhập kinh tế
  quốc tế hiện nay . 70
  3.1. Thực trạng về tự vệ thương mại ở Việt Nam trong thời gian qua 70
  3.1.1. Về chính sách tự vệ thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội
  nhập kinh tế quốc tế . 70
  3.1.1.1 Khái quát về chủ trương và sự cần thiết phải thực hiện chính
  sách tự vệ thương mại của Nhà nước Việt Nam 70
  3.1.1.2 Thực tế tiến hành tự vệ thương mại của Việt Nam 72
  3.1.2. Nguyên nhân của thực trạng trên 74
  Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương
  Thảo
  3.1.2.1 Nguyên nhân nhận thức 74
  3.1.2.2 Nguyên nhân thực tiễn 75
  3.1.3. Thực trạng pháp luật về tự vệ thương mại của Việt Nam 76
  3.1.3.1 Sự cần thiết phải ban hành văn bản pháp luật về tự vệ thương
  mại 76
  3.1.3.2 Một số vấn đề cơ bản của Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu
  hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam . 77
  3.1.3.3 Tác động của việc ban hành Pháp lệnh về tự vệ 79
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về tự vệ thương mại
  của Việt Nam 80
  3.2.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện pháp luật về tự vệ
  trong thương mại . 80
  3.2.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về tự vệ thương mại của
  Việt Nam . 80
  3.2.1.2 Phương hướng triển khai và hoàn thiện công tác tự vệ thương
  mại ở Việt Nam trong thời gian tới . 82
  3.2.2. Một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác tự vệ thương mại
  trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam . 83
  3.2.2.1 Đối với Nhà nước 83
  3.2.2.1.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp điều chỉnh thương mại đặc biệt
  là pháp luật về tự vệ thương mại . 83
  3.2.2.1.2 Nâng cao nhận thức của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp về
  công tác tự vệ thương mại . 85
  3.2.2.1.3 Xây dựng và kiện toàn bộ máy Nhà nước chuyên trách trong
  lĩnh vực tự vệ thương mại . 87
  3.2.2.1.4 Tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp những thông tin về tự vệ
  thương mại . 88
  3.2.2.2 Đối với doanh nghiệp . 88
  3.2.2.2.1 Tham gia vào các Hiệp hội Doanh nghiệp để tăng cường sức
  mạnh trong tự vệ thương mại 88
  3.2.2.2.2 Chủ động tiếp cận và chuẩn bị đầy đủ kiến thức về tự vệ
  thương mại để sử dụng khi cần thiết tiến hành tự vệ . 89
  3.2.2.2.3 Khẩn trương tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bằng chứng để
  tiến hành yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp
  trả đũa thương mại 90
  3.2.2.3 Một số kiến nghị khác . 91
  Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Phương
  Thảo
  Kết luận 93
  Danh mục tài liệu tham khảo . 95


  Xem Thêm: Các biện pháp tự vệ trong thương mại- thực tiễn sử dụng ở một số nước trên thế giới và việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp tự vệ trong thương mại- thực tiễn sử dụng ở một số nước trên thế giới và việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status