Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN khái quát chung về hợp đồng mua bán hàng hóa và nghĩa vụ của bên bán trong hợp đồng đó

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. khái quát chung về hợp đồng mua bán hàng hóa và nghĩa vụ của bên bán trong hợp đồng đó


  . I. Khái quát chung về hợpđông mua bán hàng hóa và nghĩa vụ của bên bán trong hợp đồng đó.Hợp đồng muabán hàng hóa là sự thỏa thuận của các chủ thể của quan hệ mua bán hàng hóa theoquy định của luật thương mại để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa
  b.Quyền và nghĩa vụ của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hoá :Người bánphải giao hàng đúng số lượng, chất lượng, quy cách bao bì và đúng thời hạn thoảthuận trong hợp đồng- Giaohàng đúng đối tượng và chất lượng : Bên bán phải kiểm tra chất lượng hànghoá trước khi giao hàng, nếu hai bên có thoả thuận trong hợp đồng thì bên bánphải đảm bảo cho bên mua tham dự việc kiểm tra. Trách nhiệm đối với hàng hoákhông phù hợp hợp đồng được xác định như sau :+Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếuvào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếmkhuyết đó;+ Trừ trườnghợp nêu trên, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của pháp luật, bên bánphải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thờiđiểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiệnsau thời điểm chuyển rủi ro;+ Bên bánphải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểmchuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng
  .- Giaohàng đúng số lượng :Các bên cóthể thoả thuận số lượng, cách thức đo lường, đơn vị đo lường + trường hợpgiao hàng thừa, người mua trả tiền cho số hàng đó, có quyền từ chối số hànggiao thừa. Nếu nhận số hàng giao thừa, người mua phải thoả thuận giá.+ trường hợp giao hàng có lẫn loại hàng khôngđược thoả thuận trong hợp đồng thì người mua có quyền từ chối số hànglẫn loại này.+ trường hợp người bán giao thiếu hàng, ngườimua có quyền: nhận và trả tiền số hàng thực nhận. không nhận hàng, buộc bên bánphải chịu các chế tài. Nhận phần đã giao, đồng thời yêu cầu bên bán giao tiếpphần còn thiếu trong một thời hạn nhất định.
  - Giaochứng từ kèm theo hàng hoá :+ Bênbán có nghĩa vụ giao chứng từ liên quan đến hàng hoá cho bên mua trong thờihạn, tại địa điểm và bằng phương thức đã thỏa thuận.+ Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn, địa điểm giao chứngtừ liên quan đến hàng hoá cho bên mua thì bên bán phải giao chứng từ liên quanđến hàng hoá cho bên mua trong thời hạn và tại địa điểm hợp lý để bên mua cóthể nhận hàng.+ Trường hợpbên bán đã giao chứng từ liên quan đến hàng hoá trước thời hạn thỏa thuận thìbên bán vẫn có thể khắc phục những thiếu sót của các chứng từ trong thời hạncòn lại- -Giaohàng đúng thời hạn : Bên bán phải giao hàng đúng thời điểmgiao hàng thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạngiao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyềngiao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trướccho bên mua.+ Trường hợpkhông có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong mộtthời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng.+ Trường hợpbên bán giao hàng trước thời hạn đãthoả thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng nếu các bên không cóthoả thuận khác.
  - Giaohàng đúng địa điểm : Địa điểm giao hàng do các bên thoả thuận.Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thoả thuận. Trường hợp không cóthoả thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định như sau:Trường hợp hàng hoá là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tạinơi có hàng hoá đó; Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hànghoá thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên; Trường hợptrong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hoá, nếu vào thời điểm giaokết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặcnơi sản xuất, chế tạo hàng hoá thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó: Trongcác trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bênbán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bênbán được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán.
  - Kiểmtra hàng hóa trước khi giao hàng :+ Trường hợpcác bên có thoả thuận để bên mua hoặc đại diện của bên mua tiến hành kiểm trahàng hoá trước khi giao hàng thì bên bán phải bảo đảm cho bên mua hoặc đại diệncủa bên mua có điều kiện tiến hành việc kiểm tra. Bên mua phải kiểm tra hànghóa trong một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép, nếu bên muakhông thực hiện việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng theo thỏa thuận thìbên bán có quyền giao hàng theo hợp đồng+ Sau khikiểm tra hàng, nếu phát hiện hàng hóa không phù hợp với hợp đồng, bên mua phảithông báo cho bên bán trong một thời gian hợp lý. Nếu bên mua không thực hiệnviệc thông báo đó thi bên bán sẽ không chịu trách nhiệm về những khiếm khuyếtcủa hàng hóa, trừ những khiếmkhuyết của hàng hoá không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biệnpháp thông thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đónhưng không thông báo cho bên mua.
  - Đảmbảo quyền sở hữu đối hàng hóa mua bán :+ Bên bánphải bảo đảm quyền sở hữu , tính hợp pháp của hàng hóa và chuyển giao quyền sởhữu đối với hàng hóa giao cho bên mua , đảm bảo hàng hóa đã bán không bị tranhchấp bởi bên thứ ba;+ Bên bánkhông được bán hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. bên bán phải chịu tráchnhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối vớihàng hóa đã bán.
  - Rủiro đối với hàng hóa :Rủi ro là sựkiện xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, xảy ra sau thời điểm ký kếthợp đồng mà tại thời điểm ký kết hợp đồng các bên không thể tiên đoán được, không khắc phục hậu quả được. rủi ro là hậu quả của tình huống bất khả kháng.Trong trườnghợp các bên không có thỏa thuận, vấn đề xác định thời điểm chuyển rủiro đối với hàng hóa được quy định như sau :+ Thứ nhất, chuyển rủi ro trong trường hợp có địađiểm giao hàng xác định : rủi ro được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đượcgiao cho bên mua.+ Thứ hai, chuyển rủi ro trường hợp không có địađiểm giao hàng xác định : rủi ro được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đãđược giao cho người vận chuyển đầu tiên+ Thứ ba, chuyển rủi ro trường hợp giao hàng chongười nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển : được chuyểncho bên mua khi bên mua nhận chứng từ sở hữu hàng hoá hoặc người nhận hàng đểgiao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá của bên mua.+ Thứ tư, chuyển rủi ro trường hợp mua bán hànghóa đang trên đường vận chuyển thì rủi ro về mất mát, hư hỏng tài sản đượcchuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng.- Bảo hành hàng hóa: Trườnghợp hàng hoá mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hànhhàng hoá đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận.


  Xem Thêm: khái quát chung về hợp đồng mua bán hàng hóa và nghĩa vụ của bên bán trong hợp đồng đó
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu khái quát chung về hợp đồng mua bán hàng hóa và nghĩa vụ của bên bán trong hợp đồng đó sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status