Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển HTX nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay .

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển HTX nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay .

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế
  nước ta đã có những bước tiến vượt bậc. Sang giai đoạn phát triển mới, đẩy
  mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đặc biệt đối với lĩnh
  vực nông nghiệp vốn được coi là thế mạnh của Việt Nam cũng được Đảng và
  Nhà nước tập trung nguồn lực để tạo ra sự đột phá.
  phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đổi mới là chủ trương lớn
  của Đảng và Nhà nước. Song có nhiều vấn đề lớn sẽ đặt ra như: phát triển các
  doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp theo hướng nào; việc phát
  triển hoạt động nông nghiệp hiện nay; bảo vệ thành quả của cải cách ruộng đất .
  Năm 2001 khu vực kinh tế HTX của tỉnh Thái Nguyên có giá trị GDP
  là 30.294 triệu đồng, năm 2006 là 38.178 triệu đồng. Như vậy, nhịp độ tăng
  trưởng bình quân hàng năm của khu vực này là gần 5%. Trong mấy năm qua,
  năm đạt tăng trưởng cao nhất là năm 2005 với mức 43,4%, nhưng lại có năm
  giảm tăng trưởng tới gần 32% (năm 2003). Điều đó chứng tỏ, khu vực kinh tế
  hợp tác, HTX phát triển chưa thật sự ổn định. Xét về mặt đóng góp thì kinh tế
  hợp tác, HTX mới chỉ cộng vào tổng GDP của tỉnh mỗi năm khoảng 1%.
  Năm 2006 là năm có giá trị tăng thêm lớn nhất của các HTX với 78.606 triệu
  đồng, bình quân mới đạt khoảng 250 triệu đồng giá trị tăng thêm của mỗi một
  HTX và chiếm tỷ trọng 1,01% GDP toàn tỉnh [1].
  Qua một vài con số chứng minh trên đây có thể thấy, những đóng góp
  của kinh tế hợp tác, HTX cho địa phương còn chưa nhiều, chưa tương xứng
  với vai trò là chủ đạo của nền kinh tế quốc dân. Có thể chỉ ra hàng loạt những
  tồn tại cần phải tháo gỡ trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX: tiềm lực kinh tế
  khu vực này còn yếu, tài sản vốn, quỹ ít, đặc biệt là các HTX nông nghiệp.
  Số HTX hoạt động hiệu quả chưa nhiều, trong khi số HTX yếu kém
  chiếm tỷ lệ cao. Trong đó, đáng lưu ý là còn một số HTX hoạt động mang tính
  hình thức, chưa được củng cố hoặc phải giải thể. Tình trạng một số HTX thành
  lập mới không xuất phát từ nhu cầu thực tiễn mà ra đời với mục đích để được
  hưởng chính sách vay vốn ưu đãi hoặc đón các chương trình tài trợ của tỉnh còn
  khá nhiều. Vì thế, khi phải bước vào hạch toán độc lập thì các HTX này tỏ ra
  lúng túng và bị rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng.
  Từ thực tiễn trên tác giả lựa chọn Đề tài nghiên cứu: Thực trạng và
  giải pháp nhằm phát triển HTX nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai
  đoạn hiện nay .
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Đánh giá thực trạng hoạt động của các HTX nông nghiệp nhằm tìm ra
  những tiềm năng, ưu thế và những mặt hạn chế trong quá trình sản xuất kinh
  doanh của các HTX. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
  hoạt động của các HTX nông nghiệp tại địa phương.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về kinh tế hợp tác, HTX nói chung và
  HTX nông nghiệp nói riêng.
  Đánh giá thực trạng về tổ chức và kết quả hoạt động sản xuất kinh
  doanh của các HTX nông nghiệp trước và sau Luật HTX năm 2003 trên cơ sở
  phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của HTX nông nghiệp trên
  địa bàn tỉnh.
  Đưa ra các giải pháp chủ yếu, định hướng phát triển nhằm xây dựng mô
  hình các HTX nông nghiệp trên địa bàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát
  triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Những vấn đề lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả hoạt động của các
  HTX nông nghiệp.
  Đối tượng khảo sát: các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Về nội dung: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nội dung,
  phương thức tổ chức hoạt động, phương thức tổ chức quản lý điều hành,
  phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh .của các HTX nông nghiệp.
  Về không gian: Đề tài nghiên cứu HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
  Thái Nguyên.
  Về thời gian: Đánh giá thực trạng hoạt động của các HTX nông nghiệp
  trong thời gian từ năm 2006 - 2008 ở địa phương. Để từ đó có các định hướng
  và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các HTX nông nghiệp trong giai
  đoạn hiện nay.
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Phân tích những nhân tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh
  của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
  Đề ra các giải pháp có tính khoa học, thực tiễn về phát triển HTX nông
  nghiệp tỉnh Thái Nguyên nhằm khắc phục những khó khăn, yếu kém trong
  công tác tổ chức, điều hành hoạt động của các HTX nông nghiệp trong giai
  đoạn hiện nay.
  Đưa ra những nhận định chủ quan và những đề xuất về cơ chế, chính
  sách nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định kinh tế xã hội khu vực nông
  thôn, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, phát huy lợi
  thế, tiềm năng sản phẩm nông nghiệp của địa phương trên thị trường trong và
  ngoài nước.
  5. Bố cục luận văn
  Ngoài 2 phần Mở đầu và Kết luận, Luận văn gồm có 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
  Chương 2: Thực trạng phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp
  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển HTX nông nghiệp
  ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2010-2015

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển HTX nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay .
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển HTX nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay . sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status