Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và một số giải pháp khuyến nông nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện sóc sơn - thành phố hà nội

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và một số giải pháp khuyến nông nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện sóc sơn - thành phố hà nội

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt vi
  Danh mục các bảng biểu vii
  Danh mục các hình ix
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Đóng góp mới của luận văn 3
  5. Bố cục của luận văn 4
  Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  5
  VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
  1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
  1.1.1. Khuyến nông và vai trò của khuyến nông đối với phát triển nông nghiệp 5
  nông thôn
  1.1.2. Ý nghĩa và đặc điểm phát triển sản xuất cây ăn quả 14
  1.1.3. Tình hình phát triển khuyến nông phát triển sản xuất cây ăn quả trên thế giới 18
  1.1.4. Tình hình khuyến nông phát triển sản xuất cây ăn quả ở Việt Nam 19
  1.2. Phương pháp nghiên cứu 25
  1.2.1. chọn điểm nghiên cứu 25
  1.2.2. Thu thập số liệu 26
  1.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 31
  Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG PHÁT
  35
  TRIỂN SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC
  SƠN
  2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên
  2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
  2.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện Sóc Sơn
  2.1.4. Thuận lợi và khó khăn nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa bàn
  huyện Sóc Sơn
  2.2. THỰC TRẠNG KHUYẾN NÔNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY ĂN
  52
  QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN
  2.2.1. Thực trạng mô hình sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện Sóc Sơn
  2.2.2. Thực trạng các hoạt động khuyến nông đối với sản xuất cây ăn quả ở huyện
  Sóc Sơn
  2.2.3. Kết quả và hiệu quả khuyến nông trong phát triển cây ăn quả trên địa bàn
  52
  58
  77
  huyện Sóc Sơn
  2.3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG KHÁC 85
  2.4. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ TRONG HOẠT 86
  ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN
  2.5. ẢNH HưỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ SẢN 91
  XUẤT CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN
  2.6. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRONG SẢN
  XUẤT CÂY ĂN QUẢ Ở HUYỆN SÓC SƠN
  2.6.1. Đánh giá kết quả đạt được
  2.6.2. Những tồn tại 94
  2.6.3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại 95
  Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHUYẾN NÔNG NHẮM 96
  PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ
  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN
  3.1. Những định hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển sản xuất cây ăn quả tại
  huyện Sóc Sơn
  3.2. Một số giải pháp khuyến nông nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa
  bàn huyện Sóc Sơn
  3.2.1. Đổi mới công tác tổ chức khuyến nông và đào tạo cán bộ khuyến nông 98
  3.2.2. Đổi mới nội dung hoạt động khuyến nông, chú trọng hoạt động khuyến nông 104
  phát triển sản xuất cây ăn quả, tín dụng khuyến nông, khuyến nông với bảo vệ môi
  trường sinh thái
  3.2.3. Phương pháp khuyến nông sản xuất cây ăn quả và làm tốt công tác tuyên
  truyền sản xuất cây ăn quả
  3.2.4. Lịch gieo trồng và mức đầu tư sản xuất CAQ khuyến nông đưa ra khuyến
  7
  cáo người dân huyện Sóc Sơn năm 2011
  3.2.5. Lập kế hoạch và đánh giá các chương trình khuyến nông sản xuất cây ăn quả
  3.2.6. Khuyến nông sản xuất cây ăn qủa và kinh tế thị trường, khuyến nông với
  công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn
  3.2.7. Khuyến nông với việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả
  3.2.8. Vận dụng tốt các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động
  110
  113
  114
  116
  khuyến nông phát triển sản xuất CAQ ở huyện Sóc Sơn
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  1. Kết luận
  2. Kiến nghị
  118
  120
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp khuyến nông nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện sóc sơn - thành phố hà nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp khuyến nông nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện sóc sơn - thành phố hà nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status