Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng


  Đề tài: "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng kỹ thuật cao"Hiện nay, trong điều kiện kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quảm lý của nhà nước. Chế độ hạch toán kinh tế, kinh doanh độc lập đã áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Hoạt động trong môi trường cạnh tranh nên doanh nghiệp phải tìm cách đứng vững và phát triển.
  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  Trang phụ bìa
  Mục lục
  Danh mục chữ viết tắt
  Danh mục bảng, biểu
  Lời mở đầu 01
  Chương 1: Tổng quan về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 03
  1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 03
  1.2. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 03
  1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 03
  1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 03
  1.2.3. Ý nghĩa của công tác quản lý CPSX trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 06
  1.3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 07
  1.3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 07
  1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm 07
  1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm 08
  1.4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 09
  1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 09
  1.4.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
  1.4.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
  1.5. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
  1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 12
  1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 17
  1.5.3. Các phương pháp tính giá thành 18
  Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng kỹ Thuật Cao 20
  2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ thuật Cao 20
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 20
  2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý 21
  2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình công nghệ 23
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 25
  2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Kỹ Thuật Cao 28
  2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 28
  2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 29
  2.2.3. Công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao 54
  Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao 61
  3.1. Đánh giá về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty và phương hướng hoàn thiện 61
  3.1.1. Ưu điểm 61
  3.1.2. Nhược điểm 62
  3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao 63
  3.2.1. Về xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 64
  3.2.2. Về phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 65
  3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 65
  3.2.4. Về tài khoản và phương pháp kế toán 65
  3.2.5 Về bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 66
  Kết luận 68
  Nhận xét của đơn vị thực tập
  Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
  Danh mục tài liệu tham khảo


  LỜI MỞ ĐẦU
  Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Chế độ hạch toán kinh tế, kinh doanh độc lập đã áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Hoạt động trong môi trường cạnh tranh nên doanh nghiệp phải tìm cách để đứng vững và phát triển.
  Trong xu thế đó, các doanh nghiệp sản xuất cũng không ngoại lệ. Với vai trò là người trực tiếp tạo ra của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu xã hội, để tồn tại và phát triển thì yêu cầu đặt ra cho doanh nghiệp sản xuất là phải không ngừng tìm tòi sáng tạo, sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp, phù hợp thị yếu của người tiêu dùng và có uy tín trên thị trường. Một yếu tố quan trọng khác là sản phẩm đó phải có giá thành phù hợp với sức mua của người tiêu dùng. Muốn vậy, doanh nghiệp phải quản lý tốt chi phí để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, cũng có nghĩa là doanh nghiệp cần tổ chức tốt công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Để có thể nắm bắt kịp thời đầy đủ về các thông tin bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ khác nhau. Trong đó, kế toán là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho các nhà quản trị doanh nghiệp, từ đó giúp các nhà quản trị đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh để thu được lợi nhuận nhiều hơn nữa. Trong công tác kế toán, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng.
  Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến tới trở thành một quốc gia công nghiệp. Vì vậy, ngành sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản là đóng góp vai trò chủ yếu trong sản xuất tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Các sản phẩm của ngành phục vụ cho mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cho nền kinh tế. Vốn đầu tư vào xây dựng cơ bản đang tăng mạnh, đòi hỏi sự quản lý nguồn vốn đầu tư có hiệu quả khắc phục tình trạng lãng phí, chống thất thoát trong sản xuất cơ bản. Vì vậy, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao rất được chú trọng.
  Qua thời gian thực tế và những kiến thức trong học tập, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao”, thông qua đó giúp em hoàn thiện hơn về kiến thức mình đã học về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm có ba chương:
  Chương 1: Tổng quan về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao.
  Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao.
  Do thời gian thực tế còn chưa nhiều và trình độ còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và cán bộ phòng Tài chính – kế toán của công ty để đề tài của em được hoàn thiện hơn. Em xin tiếp thu ý kiến và chân thành cảm ơn thầy giáo Lưu Trường Giang cùng các cán bộ phòng Tài chính – kế toán của công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Kỹ Thuật Cao đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status