Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện chương trình xúc tiến trực tuyến của website az24.vn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chương trình xúc tiến trực tuyến của website az24.vn


  MỤC LỤC i
  DANH MỤC BẢNG iv
  DANH MỤC BIỂU HÌNH iv
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. v
  TÓM LƯỢC vi
  LỜI CẢM ƠN vii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  2. XÁC LẬP CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2
  3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI 4
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY KINH DOANH 5
  1.1. CÁC KHÁI NIỆM VÀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN XÚC TIẾN TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY KINH DOANH 5
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của xúc tiến và xúc tiến trực tuyến. 5
  1.1.1.1. Khái niệm xúc tiến thương mại 5
  1.1.1.2. Khái niệm xúc tiến trực tuyến. 5
  1.1.1.3. Đặc điểm của xúc tiến trực tuyến. 5
  1.1.2. Khái niệm chương trình và chương trình xúc tiến trực tuyến. 6

  1.1.3. Mô hình AIDA và sự ảnh hưởng của các công cụ xúc tiến trực tuyến theo thứ bậc. 6
  1.2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 7
  1.3. PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 9
  1.3.1. Mô hình nghiên cứu. 9
  1.3.2. Nội dung nghiên cứu. 9
  1.3.2.1. Phân tích tình thế chiến lược marketing thương mại điện tử. 9
  1.3.2.2. Xác định mục tiêu chương trình xúc tiến trực tuyến. 10
  1.3.2.3. Xác định đối tượng nhận tin trọng điểm và thông điệp xúc tiến trực tuyến. 11
  1.3.2.4. Lựa chọn các công cụ của chương trình xúc tiến trực tuyến. 12
  1.3.2.5. Kiểm tra và đánh giá chương trình xúc tiến trực tuyến. 13
  CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN TRỰC TUYẾN CỦA WEBSITE AZ24.VN 15
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ WEBSITE AZ24.VN 15
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16
  2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 16
  2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu. 17
  2.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN TRỰC TUYẾN CỦA WEBSITE AZ24.VN 17
  2.3.1. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên ngoài 17
  2.3.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong. 19
  2.4. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN TRỰC TUYẾN CỦA WEBSITE AZ24.VN 20
  2.4.1. Thực trạng phân tích tình thế chiến lược e-marketing của doanh nghiệp. 20
  2.4.2. Thực trạng xây dựng mục tiêu chương trình xúc tiến trực tuyến. 21
  2.4.3. Thực trạng xác định đối tượng nhận tin trọng điểm và thông điệp chương trình xúc tiến trực tuyến 22
  2.4.4. Thực trạng sử dụng các công cụ xúc tiến trực tuyến. 23
  2.4.4.1. Thực trạng sử dụng công cụ quảng cáo trực tuyến. 23
  2.4.4.2. Thực trạng sử dụng công cụ PR trực tuyến. 24
  2.4.4.3. Thực trạng sử dụng công cụ marketing điện tử trực tiếp. 25
  2.4.4.4. Thực trạng sử dụng công cụ xúc tiến bán điện tử. 25
  2.4.5. Thực trạng đánh giá và kiểm tra chương trình xúc tiến trực tuyến. 26
  CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN TRỰC TUYẾN CỦA WEBSITE AZ24.VN 27
  3.1. CÁC KẾT LUẬN THỰC TRẠNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN TRỰC TUYẾN CỦA WEBSITE AZ24.VN 27
  3.1.1. Những thành công đạt được. 27
  3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 28
  3.1.3. Nguyên nhân của các hạn chế. 29
  3.2. CÁC DỰ BÁO THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE AZ24.VN 29
  3.2.1. Dự báo thay đổi môi trường kinh doanh. 29
  3.2.2. Định hướng phát triển của website az24.vn. 31
  3.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM “HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN TRỰC TUYẾN CỦA WEBSITE AZ24.VN”. 31
  3.3.1. Đề xuất phân tích tình thế chiến lược. 31
  3.3.2. Đề xuất xây dựng mục tiêu chương trình xúc tiến trực tuyến. 32
  3.3.3. Đề xuất lựa chọn đối tượng nhận tin trọng điểm và thông điệp chương trình xúc tiến trực tuyến 33
  3.3.4. Đề xuất lựa chọn các công cụ xúc tiến trực tuyến. 34
  3.3.4.1. Đề xuất lựa chọn công cụ quảng cáo trực tuyến. 34
  3.3.4.2. Đề xuất lựa chọn công cụ PR trực tuyến. 34
  3.3.4.3. Đề xuất lựa chọn công cụ marketing điện tử trực tiếp. 35
  3.3.4.4. Đề xuất lựa chọn công cụ xúc tiến bán điện tử. 35
  3.3.5. Đề xuất kiểm tra và đánh giá chương trình xúc tiến trực tuyến của website az24.vn 36
  3.3.6. Một số kiến nghị với Công ty cổ phần truyền thông HDC Việt Nam 37
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Hoàn thiện chương trình xúc tiến trực tuyến của website az24.vn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chương trình xúc tiến trực tuyến của website az24.vn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status