Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động


  mục lục
  Lời nói đầu . 1
  Chương I. Những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh 3
  I. Khái niệm về vốn và phân loại vốn trong kinh doanh . 3
  1. Khái niệm về vốn kinh doanh . 3
  2. Phân loại vốn kinh doanh . 8
  2.1. Phân loại vốn trên góc độ pháp luật, vốn bao gồm . 8
  2.2. Phân loại vốn theo nguồn hình thành . 8
  2.3. Phân loại vốn theo thời gian huy động vốn . 9
  2.4. Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 9
  3. Các bộ phận cấu thành, đặc điểm vốn và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 10
  31. Vốn cố định của doanh nghiệp 10
  3.2. Vốn lưu động 14
  II. Tầm quan trọng của vốn đối với hoạt động kinh tế của doanh nghiệp thương mại 18
  III. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 23
  1. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 23
  2. Nguyên tắc cơ bản để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 24
  3. Chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn . 27
  4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn . 28
  4.1. Các chỉ tiêu tổng quát đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 28
  4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 30
  4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định . 31
  IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp . 32
  1. Những nhân tố khách quan 33
  1.1. Trạng thái phát triển kinh tế 33
  1.2. Cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế của nhà nước 33
  1.3. Sức mua của thị trường . 34
  1.4. Thị trường tài chính 35
  1.5. Mức độ lạm phát . 35
  1.6. Rủi ro bất thường trong kinh doanh 35
  2. Những nhân tố chủ quan 36
  2.1. Xác định nhu cầu vốn và sử dụng vốn kinh doanh . 36
  2.2. Yếu tố chi phí 36
  2.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành sản xuất kinh doanh 37
  2.4. Lựa chọn phương án đầu tư 37
  2.5. Năng lực quản lý của doanh nghiệp . 38
  Chương II. Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động 39
  I. Khái quát chung về Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động . 39
  1. Quá trình hình thành và phát triển công ty . 39
  2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . 40
  2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty . 40
  2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . 41
  3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tạp phẩm và bảo hộ
  lao động 49
  3.1. Tình hình phát triển kinh doanh . 49
  3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 55
  4. Đánh giá tổng quát tình hình kinh doanh của tổng công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động từ năm 1999 -2002 61
  II. Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động 63
  1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty tạp phẩm và bảo hộ
  lao động . 63
  2. Tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động 64
  2.1. Cơ cấu tài sản của công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động . 64
  2.2. Cơ cấu nguồn vốn của công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động 68
  3. Hiệu quả sư dụng vốn kinh doanh tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động 71
  3.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động 71
  3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động 76
  3.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty tạp phẩm và bảo hộ
  lao động . 81
  III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tạp phẩm và bảo hộ
  lao động . 85
  1. Những kết quả đạt được . 85
  2. Những vấn đề còn tồn tại . 86
  3. Nguyên nhân của những yếu kém 86
  Chương III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động . 88
  I. Phương hướng phát triển của công ty những năm sắp tới 88
  1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 89
  1.1. Về nguồn hàng 89
  1.2. Về nhập khẩu 90
  1.3. Về bán ra 90
  1.4. Công tác xuất khẩu . 91
  2. Công tác quản lý và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên 91
  2.1. Về quản lý . 91
  2.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của CBCNV côngty . 92
  3. Công tác khác 92
  3.1. Về tổ chức bộ máy và cán bộ 92
  3.2. Công tác cán bộ và thực hiện chế độ đối với người lao động 93
  II. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động 93
  1. Các biện pháp nhằm huy động vốn kinh doanh 93
  2. Đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh . 94
  3. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá trong quản lý và trong sản xuất kinh doanh 94
  4. Điều chỉnh kịp thời giá bán hàng . 95
  5. Xây dựng các chiến lược khách hàng, mở rộng mạng lưới cửa hàng 95
  6. Tích cực nghiên cứu và tìm kiếm thị trường đẩy nhanh tiêu thu
  sản phẩm 96
  7. Cải thiện từng bước tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty 97
  8. Tăng cường quản lý hàng tồn kho 97
  9. Đẩy nhanh công tác thu hồi nợ và thanh toán các khoản nợ . 98
  10. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định . 98
  10.1 áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ, nâng cấp, đổi mới máy móc thiết bị cơ sở hạ tầng 99
  10.2. Định mức khấu hao hợp lý 99
  10.3. Thường xuyên đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định 99
  10.4. Tiến hành tríchm, phân bổ và sử dụng quỹ khấu hao hợp lý . 100
  11. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 100
  11.1. Giải pháp huy động vốn đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh
  của công ty . 100
  11.2. Bảo toàn vốn lưu động, hạn chế đến mức tối thiểu lượng vốn lưu động bị chiếm dụng 101
  11.3. Tăng nhanh vòng quay vốn lưu động 103
  III. Một số kiến nghị với nhà nước . 104
  1. Những cải cách nhằm tăng cường khả năng tài chính . 105
  2. Những cải cách nhằm phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm 105
  3. Những cải cách nhằm phát triển thị trường tài chính . 106
  Kết luận 108
  Tải liệu tham khảo . 109


  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status