Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thiết bị

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thiết bị


  Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly

  Mục lục

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương I: Thực trạng hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly. 7
  1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty. 7
  1.1.1 Lịch sử hình thành công ty. 7
  1.1.1.1 Thông tin chung về công ty. 7
  1.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 7
  1.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty. 9
  1.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, chức năng trog công ty. 11
  1.1.3 Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của công ty. 13
  1.1.3.1 Lĩnh vực hoạt động của công ty. 13
  1.1.3.2 Đặc điểm hoạt động của công ty. 14
  1.1.4 Tình hình hoạt động của công ty trong thời gian qua. 15
  1.2 Khái quát về khả năng cạnh tranh của công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật trong thời gian qua. 17
  1.2.1 Đặc điểm kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp và sản xuất thiết bị khoa học kỹ thuật 17
  1.2.2 Các đối thủ cạnh tranh của công ty trên thị trường. 19
  1.2.3 Tính tất yếu phải đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. 21
  1.2.3.1 Sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh. 21
  1.2.3.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm 22
  1.2.3.3 Đầu tư nhằm mở rộng thị trường. 23
  1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty. 23
  1.2.4.1 Nhóm các nhân tố chủ quan. 23
  1.2.4.2 Nhóm các nhân tố khách quan. 33
  1.3 Thực trạng hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 33
  1.3.1 Vốn và cơ cấu nguồn vốn của công ty. 33

  1.3.2 Nội dung đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. 36
  1.3.2.1 Đầu tư tài sản cố định. 40
  1.3.2.2 Đầu tư bổ sung hàng tồn trữ. 43
  1.3.2.3 Đầu tư nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ. 46
  1.3.2.4 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 47
  1.3.2.5 Đầu tư cho hoạt động maketing. 51
  1.4 Đánh giá hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong thời gian qua. 55
  1.4.1 Các kết quả đã đạt được. 55
  1.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 69
  CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY 74
  2.1 Phương hướng hoạt dộng và nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới 74
  2.1.1 Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 74
  2.1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian tới. 77
  2.2. Phân tích mô hình SWOT 79
  2.2.1 Điểm mạnh của công ty. 79
  2.2.2 Điểm yếu. 80
  2.2.3 Cơ hội 81
  2.2.4 Thách thức. 82
  2.3 Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. 84
  2.3.1 Giải pháp huy động và sử dụng vốn. 84
  2.3.1.1 Tăng cường khả năng huy động vốn. 84
  2.3.1.2 Nâng cao hiệu quả huy động vốn. 86
  2.3.2 Giải pháp nghiên cứu và phát triển thị trường. 87
  2.3.2.1 Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường. 87
  2.3.2.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển thương hiệu. 89
  2.3.3 Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực. 92
  2.3.4 Giải pháp về quản lí 94
  2.4 Một số kiến nghị 95
  2.4.1 Kiến nghị với nhà nước. 95
  2.4.2 Kiến nghị với công ty. 96
  KẾT LUẬN 97
  Tài liệu tham khảo. 98
  LỜI MỞ ĐẦU

  Nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế là hai vấn đề luôn song hành và có quan hệ mật thiết với nhau. Khoa học càng phát triển thì càng khẳng nền kinh tế đang có cơ hội và điều kiện phát triển thuận lợi. Khoa học phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của con người, những nhu cầu về nghiên cứu, sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, những công cụ, thiết bị hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên dễ dàng và tạo ra năng suất lao động ngày càng cao. Thực tế cho thấy, trong những năm trở lại đây, đảng và nhà nước ta luôn chú trọng việc khuyến khích các tổ chức, các cá nhân tham gia quá trình nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, khuyến khích việc ứng dụng một cách có hiệu quả trang thiết bị hiện đại vào quá trình sản xuất, quá trình nghiên cứu, tạo ra sản phẩm mới phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế
  Là một công ty hoạt động dưới dạng công ty TNHH mặc dù quy mô còn khá nhỏ nhưng có thể nói rằng, trong thời gian qua, công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly đang làm tốt việc thực hiện sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết bị khoa học kỹ thuật, cung ứng sản phẩm cho các cá nhân, các đơn vị tổ chức có nhu cầu trong và ngoài nước, thực hiện tốt chủ trương phát triển ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của đảng và nhà nước đề ra. Theo xu hướng phát triển chung của nền kinh tế, công ty cũng đã có những đóng góp nhất định cho quá trình phát triển nền kinh tế của đất nước nói chung và sự phát triển bền vững của bản thân công ty nói riêng.
  Trong xu thế hội nhập nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, sự phát triển đa dạng của các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh trong nước và trên thế giới, có thể nói lĩnh vực kinh doanh các thiết bị khoa học kỹ thuật đang diễn ra thuận lợi, tạo ra nhiều cơ hội và tiềm năng cho các nhà đầu tư. Cũng chính vì thế mà trong thời gian qua có rất nhiều nhà đầu tư hoạt động dưới dạng các công ty tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này. Đứng trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt ấy, công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly đã nhận thức được tầm quan trọng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là quá trình đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. Hoạt động đầu tư này đang được xem xét và tiến hành một cách nghiêm túc trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, khi tiến hành hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty bên cạnh những thành công mà công ty gặt hái được là những thành tích đáng kể thì cũng gặp phải những khó khăn và hạn chế nhất định. Chính vì thế, để xem xét nghiên cứu một cách cụ thể hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, tác giả xin chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly” cho đề tài chuyên đề tốt nghiệp.
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, kết cấu của chuyên đề gồm 2 chương:
  Chương I: Thực trạng hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly.
  Chương II: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư tại công ty.
  Do thời gian nghiên cứu và tìm hiểu cả về lý luận và thực tiễn, cùng với trình độ hiểu biết còn nhiều hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn.
  Em xin chân thành cám ơn cô giáo Đinh Đào Ánh Thủy đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình lựa chọn và hoàn thiện đề tại này. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ trong công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly nói chung và các cô chú, anh chị trong phòng kế toán và phòng kế hoạch tổng hợp nói riêng, đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại đơn vị.
  Em xin chân thành cám ơn!


  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thiết bị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp hoạt động đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thiết bị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status