Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Vụ kiện Hoa kỳ đánh thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam và kinh nghiệm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Vụ kiện Hoa kỳ đánh thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam và kinh nghiệm


  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU

  NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỊ KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ KINH NGHIỆM
  1.1 Tác động của việc bị kiện chống bán phá giá
  1.1.1 Đối với chính phủ
  1.1.2 Đối với doanh nghiệp xuất khẩu
  1.2 Kinh nghiệm phản ứng với những tác động của việc bị kiện bán phá giá
  1.2.1 Kinh nghiệm
  1.2.1.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc
  1.2.1.2 Kinh nghiệm của Ấn Độ
  1.2.1.3 Kinh nghiệm của Braxin
  1.2.2 Bài học
  CHƯƠNG 2: VỤ KIỆN HOA KỲ ĐÁNH THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TÔM NƯỚC ẤM ĐÔNG LẠNH CỦA VIỆT NAM
  2.1 Tóm tắt và bối cảnh vụ kiện
  2.2.1 . Tóm tắt
  2.2.2 . Bối cảnh

  2.2 Diễn biến vụ kiện
  2.2.1 Giai đoạn tham vấn
  2.2.2 Giai đoạn hội thẩm

  2.2.3 Báo cáo của ban hội thẩm
  CHƯƠNG 3: KINH NGHIỆM TỪ VỤ KIỆN HOA KỲ ĐÁNH THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TÔM NƯỚC ẤM ĐÔNG LẠNH CỦA VIỆT NAM
  3.1 . Ý nghĩa của vụ kiện và vai trò của hiệp hội
  3.1.1 Ý nghĩa của vụ kiện
  3.1.2 Vai trò của hiệp hội
  3.2 Kinh nghiệm
  3.2.1 Đối với Chính phủ
  3.2.2 Đối với doanh nghiệp
  3.2.3 Đối với các hiệp hội
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  TT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ
  Tiếng Anh Tiếng Việt
  1 ADA Anti-Dumping Agreement Hiệp định chống bán phá giá
  2 AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
  3 APEC Asia Pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
  4 ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
  5 ASEM Asia-Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á - Âu
  6 CEPT Commom Effective Preferential Tariffs Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung
  7 DOC Department of Commerce Bộ Thương mại Hoa Kỳ
  8 EC European Committee Ủy ban Châu Âu
  9 EU European Union Liên minh Châu Âu
  10 GATT General Agreement on Tariffs and Trade Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan
  11 GSP Generalized System of Preferences Hiệp định Ưu đãi thuế quan phổ cập
  12 ITC International Trade Commission Ủy ban Hiệp thương quốc tế Hoa Kỳ
  13 MFN Most Favoured Nation Nguyên tắc Đối xử tối huệ quốc
  14 VASEP The Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bng 1: Tình hình các vụ kiện chống bán phá giá của Trung Quốc trong hoạt động thương mại quốc tế 1995-2006

  Bng 2: Tình hình bán phá giá và chống bán phá giá ở Braxin (1995-2008)


  Bng 3: Các nước chịu tác động của chính sách chống bán phá giá (tại thời điểm 01/12/2008)


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính tất yếu
  Các biện pháp phòng vệ thương mại đang được các quốc gia áp dụng rộng rãi với nhiều hình thức và cấp độ khác nhau. Trong ba biện pháp phòng vệ chính của thương mại quốc tế là chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thương mại thì chống bán phá giá là công cụ được áp dụng nhiều nhất trên thế giới. Nếu như tự vệ thương mại là biện pháp phòng vệ có thể áp dụng ngay cả khi đối tác thực hiện kinh doanh một cách chính đáng, thì cùng với chống trợ cấp, chống bán phá giá là biện pháp được áp dụng đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, không công bằng, là biện pháp mang tính trừng phạt.
  Hiện nay Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ hai của Việt Nam, với 48000 tấn, trị giá hơn 510 triệu đô la năm 2010. Việc Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng tôm nước ấm của Việt Nam đã gây không ít khó khăn cho không chỉ các doanh nghiệp xuất khẩu tôm, người lao động tại các doanh nghiệp này mà còn tới các ngành sản xuất có liên quan.
  Đây là vụ kiện đầu tiên mà Việt Nam tham gia khởi xướng với vai trò là nguyên đơn. Việt Nam đã khiếu kiện bốn biện pháp của DOC vi phạm quy định WTO. Một là, phương pháp“ Quy về 0-Zeroing”. Hai là, giới hạn số lượng bị đơn được lựa chọn điều tra trong điều tra ban đầu và rà soát hành chính. Ba là, phương thức xác định thuế suất áp dụng đối với bị đơn tự nguyện. Bốn là, phương pháp xác định mức thuế suất toàn quốc dựa trên thông tin sẵn có bất lợi đối với doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó chỉ có nội dung thứ hai là Việt Nam chưa thắng trong vụ kiện.
  Cho đến nay Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trọng vấn đề kiện bán phá giá. Thành công của vụ kiện không những mang lại bài học cho Chính phủ, các hiệp hội, doanh nghiệp mà còn khẳng định với thế giới rằng Việt Nam sẽ bảo vệ các quyền lợi của nhà xuất khẩu trong các vụ kiện chống bán phá giá tại bất kỳ nước nào.
  Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, đề tài “Vụ kiện Hoa kỳ đánh thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam và kinh nghiệm” được chọn để nghiên cứu.

  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài
  Đến nay đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau đã nghiên cứu về vấn đề chống bán phá giá như đề tài “Thực trạng chống bán phá giá trên Thế giới và ở Việt Nam” hay “Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Luật chống bán phá giá của Hoa kỳ và thách thức, khó khăn có liên quan trong xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam” Và trên thực tế, cho đến nay, trong 42 vụ kiện phòng vệ thương mại của Việt Nam thì có đến 36 vụ là kiện chống bán phá giá. Trong khi chúng ta chưa có luật về chống bán phá giá và rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam đã bị kiện trên thị trường thế giới. Đây là vụ kiện đầu tiên của Việt Nam tại WTO kể từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức này. Việt Nam chưa hề có kinh nghiệm trong những vụ kiện phòng vệ thương mại. Đặc biệt, những vụ kiện lớn hầu hết lại xảy ra ở những thị trường xuất khẩu tiềm năng như EU hay Hoa Kỳ. Hậu quả phải gánh chịu từ những vụ kiện này không chỉ dừng lại ở thiệt hại của cá nhân doanh nghiệp, mà rộng hơn nữa là thiệt hại của cả ngành sản xuất xuất khẩu, ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và toàn bộ nền kinh tế. Bên cạnh đó, ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang phải vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp nước ngoài nhưng còn rất lúng túng trong vấn đề tự bảo vệ mình dẫn đến phải chịu nhiều thua thiệt trong sản xuất kinh doanh.

  3. Mục đích nghiên cứu
  Đề án tìm hiểu, nghiên cứu vụ kiện Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp, hiệp hội và cơ quan Chính phủ về kiện chống bán phá giá.

  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  4.1 Đối tượng: Vụ kiện Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam.
  4.2 Phạm vi: Vụ kiện Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh ở Việt Nam từ năm 2010 đến nay.


  5. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp tổng hợp số liệu: phương pháp so sánh, phân tích: phương pháp đánh giá
  Nguồn tài liệu sử dụng trong bài này lấy từ tài liệu công bố của Bộ Công thương, tổng cục Hải quan, tổng cục Thống kê

  6. Kết cấu của đề án
  Ngoài lời mở đầu, kết luận, bảng các kí hiệu viết tắt, danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục, đề án được trình bày trong 3 chương:
  - Chương 1: Tác động của việc bị kiện chống bán phá giá và kinh nghiệm
  - Chương 2: Vụ kiện Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam
  - Chương 3: Kinh nghiệm từ vụ kiện Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam  Xem Thêm: Vụ kiện Hoa kỳ đánh thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam và kinh nghiệm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vụ kiện Hoa kỳ đánh thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam và kinh nghiệm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status